Mellankrigstiden

30 röster
43396 visningar
uppladdat: 2005-12-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Mellankrigstiden ägde rum mellan 1920- och 30-talen.
Efter kriget var Europa helt och hållet förstört.
Det rådde arbetslöshet och fattigdom. Speciellt Tyskland var väldigt hårt drabbat.
Dock var det inte bara Tyskland som drabbades utan i stort sett hela Europa drabbades väldigt hårt. Direkt efter kriget så hade man ett par lyckliga år med stora rikedomar mm.
Detta sprack dock och Europa drabbades av en mängd olika saker.
Bland annat börskrascher, företag som gick i konkurs, depression och den stora inflationen.
Som sagt så märktes det allra mest i Tyskland.
I Tyskland så rådde det stor besvikelse och vrede efter att kriget slutat.
Man var väldigt sura på kriget på grund av dess utgång.
Men det dom var allra argast för var att dom hade förlorat mycket land tillgångar, kol, järn och pengar på grund av skadestånden.
Man ville ha några att skylla på och letade snabbt upp en syndabock. Man skyllde allt på judarna.

Under mellankrigstiden så drabbades mellanklassen och dom lägre klasserna allra hårdast.
Allt som dom ägde och hade sparat ihop bestod av kontanter och värdepapper.
När man sedan kom på idéen att man skulle trycka en massa nya sedlar i ett väldigt högt tempo för att kunna betala tillbaka skulderna mycket fortare.
Resultatet blev inte som dom förväntat sig.
Landet drabbades av inflation och alla pengar blev mycket mindre värda.
Detta gjorde så att mångas besparingar inte blev värda nått.
Det som folket ägde och hade sparat ihop var inte längre värda något.
De som hade det lite bättre och hade ett bra jobb fick gå och hämta ut deras lön i en skottkärra för att få med allt. Detta gjorde så att det blev kaos i landet och värdet på pengarna förändrades hela tiden.

Dock var det inte bara ekonomisk oro runt om i Europa utan väldigt stor politisk oro runt om i Europa.
Många länder var drabbade inte minst Tyskland.
I första världskriget så avgick ledarna i Tyskland och i Italien.
Detta ledde till att demokrati infördes i dessa länder.
Dock ledde det inte till något bra för folket. Det var allvarlig arbetslöshet och kraftig ekonomisk oro.
De olika politiska partierna var väldigt splittrade och drog åt olika håll.
Därför kunde man inte bilda en regering som varade under en längre tid.
Detta gjorde så att de ekonomiska problemen och arbetslösheten bara förvärrades ytterligare.
Som sagt så hade Europa några år direkt efter kriget som allt gick bra.
Demokratin kom och så gick det rakt nerför för i stort sett hela Europa. En del länder var mer drabbade än andra men i stort sätt då drabbades nästan alla länder.
USA drabbades också i och med börskrashen på Wall Street.
Som sagt så kom demokratin. Vilket enligt människorna ledde till att dom fick det betydligt sämre.


Folket skyllde allting på demokratin vilket inte var så konstigt med tanke på hur det såg ut då.
Mångra tvivlade på demokratin eftersom den i många länder inte alls tillfört något bra utan tvärtom bara gjort saken värre.
Detta gällde förstås inte alla länder utan det var många som klarade sig bra med demokratin.
Dessa länder fick senare inte heller en diktator som dom andra.
Exempel på sådana länder var Storbritannien, Frankrike och de skandinaviska länderna.
I dessa länder hade demokratin utveklats under en längre tid och hunnit stabilisera sig.
Men i många andra länder så var demokratin mycket ny och man litade inte riktigt på den.
Man var i många länder väldigt ovana att lösa konflikter med förhandlingar. Det var tidigare alltid en person som bestämt allt.

Inte nog med att det rådde politisk och ekonomisk oro, även social oro fanns.
Överklassen som främst bestod av godsägare och folk som ägde nåt som dom tjänade pengar på. Hade haft väldigt mycket makt och det ville dom inte släppa ifrån sig lätt vilket dom var tvungna att göra i och med demokratin.
Medelklassen som bestod av hantverkare, handelsmänn, advokater mm fick det bättre ekonomiskt detta ledde till att dom ville ha mer politisk makt.
Arbetarklassen som främsta och nästan enbart bestod av bönder fick en starkare position tack vare politiska partier och fackföreningar. Dock var misstänksamheten väldigt stor mot demokratin.
Det vanliga folket i dom länderna som drabbats hårdast av ekonomisk oro och inflation tyckte att demokratin var helt värdelös.
Dom undrade vad dom skulle ha rösträtt till.
Den var ju totalt onödig.
Det hjälpte dom inte alls. Hela landet var ju i inflation och hade kraftig arbetslöshet. Vad skulle dom egentligen göra med rösträtten? Partierna var ju helt maktlösa mot förhållandena.
Dom kunde inte göra något alls.
Demokratin leder ju bara till en massa problem och en massa dåliga saker inget har ju förbättrats. Folket ville ha en stark ledare som kunde bestämma och ordna upp allting.
Dom ville ha någon med kraft och vara kapabel att få upp landet igen.

Det var främst dessa olika saker som gjorde att diktaturerna uppstod. Det var dock inte bara dessa, utan det fanns många andra, olika, faktorer som, även de, spelade roll.
Dessa var olika beroende på vilket land det gällde.
Låt oss ta några exempel på hur diktaturer uppstod i några länder.

Italien:

Efter kriget blev det väldigt stor arbetslöshet i Italien och inflationen gjorde så att ekonomin blev väldigt ostabil vilket ledde till kris i ekonomin.
Priserna steg hela tiden och dom blev skyhöga medan lönerna förblev likadan.
Arbetarna protesterade genom att strejka dock utan någon verkan alls.
Ingen demokratiskt vald regering verkade kunna leda landet och kommunisterna växte sig starkare i och med folkets stöd.
En journalist vid namn Benito Mussolini ville stoppa kommunisterna och skapa arbete och ordning.
Han bildade ett eget politiskt parti: Fascisterna.


Han hånade i sin tidning och i sina tal högljutt demokratin och angrep huvudfienden, kommunisterna.
Han lockade folk från alla samhällsklasser att bli medlemmar i hans parti och klä sig i partiuniformen. Den svarta skjortan.
Dom blev allt fler och dom merscherade och visade upp sig i städerna. I städerna sattes det upp jätteporträtt av ”Ledaren”.
På massmöten så spred Mussolini sitt budskap om Italiens stortartade framtid.
I oktober 1922 marscherade 200 000 svartskjortor och andra fascistanhängare till Rom.
Där lyckade Mussolini övertala kungen att erbjuda honom regeringsmakten.
Kommunistpartiet förbjöds och snart hade han också tystat alla andra partier.
Efter en tid blev Mussolini envåldshärskare i Italien. Han kallade sig för Ledaren.
Han krävde absolut lydnad.
Ett typiskt fascistiskt drag var att beundra det starka och förakta det svaga.
När sedan depressionen kom till Italien tog han till ett gammalt knep för att samla nationen och dra ut i krig.
Han andvände sig av en typisk propaganda och utlovade jord till alla arbetslösa och fattiga italienare som ville flytta till det nya landet.
Dessutom lovade han billiga råvaror till industrin.
Det hela blev ett fiasko visserligen så vann man kriget och erövrade Abessinien som var målet men det var bara några tusen italienare som flyttade och råvarorana blev inte heller någon lyckad affär.
Dock vände Mussolini i sin propaganda kriget till en seger som visade fascismens styrka och överlägsenhet.
Mussolini var dock inte bara dålig och smutsig.
Han ledde Italien till bättre tider. Han fick mycket hjälp av att det mot slutet av 1930-talet blev bättre tider. Arbetslösheten minskade och lönerna höjdes.
Semester, folkpension och sjukförsäkring infördes.
Alla dessa saker är väldigt bra saker som vi fortfaraden har kvar än idag.
Dom hjälpte Italien otroligt mycket och folket gick mycket glädje av det.
Allt detta ledde till att Mussolinins popularitet ökade avsevärt.
Dock var det långt ifrån att alla stödde honom.

Låt oss ta ett annat exempel också.

Tyskland:

I Tyskland var det strider om den politiska makten efter kejsarens avgång.
Visserligen så höll man sig till det demokratiska spelreglerna i riksdagen.
Men på gatorna i dom olika storstäderna runt om i Tyskland så var det ofta slagsmål mellan ärkefienderna kommunisterna och nationalsocialisterna (nazisterna).
Adolf Hitler var ledaren för nazisterna och fick tillbringa 9 månader i fängelse efter att han misslyckats med sitt försök att ta makten år 1923.
Under tiden i fängelse så fick Hitler tid att planera hur han skulle bära sig åt för att ta över makten i Tyskland.
Han studerade noga hur Mussolini hade gjort.
Under fängelse tiden skrev han också en bok som hette ”Mein Kampf” (Min Kamp).Denna bok blev nazisternas bibel. I boken anklagade han alla fega politiker som hade gett upp kriget och undertecknat den orättvisa Versaillesfreden. Han anklagade judar och kommunister för allt elände och all förnedring som Tyskland gått igenom efter kriget.

Det står sedan också i boken att Tyskland ska rensas från alla underlägsna raser och alla icke renrasiga.
Demokratin var värdelös. Den medförde bara splittring och svaghet.
Hitlers slagord var: ”Ett land, ett folk, en ledare!”

När sedan depressionen når Tyskland så slog den till otroligt hårt.
Banker kraschade och många företag stängdes.
Miljoner blev arbetslösa och krävde arbete och mat.
Det var då Hitler tog chansen och steg fram och lovade arbete år alla.
Många människor satte sitt sista hopp till honom.
Han åkte runt i Tyskland och höll tal.
Om det var något han var riktigt bra på så var det att tala.
Han var en ytterst skicklig talare och han imponerade på allt fler och fler genom sida tal.
Medelklassen främst i städerna tyckte att han var den efterlängtade starke mannen som skulle leda dom och frälsa dom från kommunismen och få ordning på gatorna.
Så dom röstade på honom.
Flera storföretagare upptäckte att Hitler lockade över arbetare och arbetslösa från socialdemokraterna. Så dom gav honom pengar.
Dessa pengar räckte till att bilda en egen armé av brunskjortor.
Han var en stor beundrare av Mussolini så han ville efterlikna honom.
Därför startade han en egen armé vid namn brunskjortorna (SA-gruppen). Dom bestod till en början bara av dåligt utbildade och arbetslösa unga killar som egentligen bara kunde ställa till med gatubråk med Hitlers motståndare (judar och kommunister).
Nazisterna blev sedan efter en stor valseger det största partiet i riksdagen och år 1933 utnämde presidenten Hitler till rikskansler d.v.s. statsminister.
När sedan en märklig brand inträffade på riksdagshuset i Berlin. Hitler skyllde hela branden på kommunisterna och förbjöd deras partie.
Fram tills dess hade Hitler följt de demokratiska reglerna. Men detta ändrades väldigt snabbt.
Han bröt snabbt mot i stort sätt alla regler.
Han förbjöd all den frihet som demokrati medförde.
Efter det så förbjöd han snart alla andra partier och utnämnde sig själv till Ledare för hela riket.
Motståndare till nazisterna sattes i koncentrationsläger där de fick tvångsarbeta.
Judar, zigenare, homosexuella, fackföreningsfolk och religiösa utsattes för särskilt hård förföljelse.
Dom var allra hårdast drabbade och det var också fläst av dom som dog.
Många dog i koncentrationsläger speciellt många judar var det eftersom Hitler ville utrota den rasen.
Det var den ariska rasen som skulle härks och det fanns inte plats dör andras tankar.
Folk levde hela tiden med rädslan att säga något fel.
Dom som hade satts i läger blev oftast ganska stumma när dom kommit ut.
Innan dom släpptes var dom tvungna att lova att inte berätta vad dom varit med om i lägret.
Därför blev oftast dom flesta ganska tysta och sa inte speciellt mycket.
För om dom sa något fanns det väldigt stor risk att dom hamnade i läger igen.
Precis som Mussolini så använde sig Hitler av propaganda för att få folkets stöd.

Precis som alltid så är det sälla propagandor är helt sanna. Oftast är väldigt mycket av det som sägs i propagandor falskt och ytterst lite är sant.
Hitler lovade mycket och det sade mycket i propagadorna men ytterst lite var sant.
Visserligen så var det en liten del sanning i det men det var alltid förvrängt på något sätt.

Jag kan ta ett exempel:
I propagandan så sades det att han skulle göra så att alla fick arbete och att ingen var arbetslös.
I tidningar, radio och i media framgick det sedan att nazisterna hade lyckats radera ut arbetslösheten och att alla tyskar var lyckliga som fick arbeta för sitt fosterland.
Detta var ju självklart inte sant han lyckades självklart inte med att ge alla tyskarna arbeten.
Sanningen att säga så var det inga arbetslösa. Det var förbjudet att vara arbetslös.
De som inte sysslande med att arbeta i industrin och inte arbetade på jordbruket tvingades arbeta i samhällets tjänster.

I Spanien skedde det också att en diktator tog makten.
Generalen Francisco Franco bestämde sig efter att vänster partiet vunnit en stor valseger och bildat en regering att störta den lagliga vänsterregeringen med våld.
Det bröt ut ett inbördeskrig och det begicks grymheter från båda sidorna.
Båda sidorna fick hjälp utifrån.
Folkfrontens sida som ville ha demokrati fick hjälp av bland annat amerikanska, brittiska och svenska frivilliga. Dom ville inte att demokratin skulle försvinna i ännu ett land.
Dock fick Franco hjälp av både Tyskland och Italien.
Folkfronten fick dock hjälp med krigsmaterial av Sovjet.
Tyskland satte sedan in sitt nya flygvapen som kommit till efter att Hitler tagit makten.
Tillslut vann Franco och även Spanien blev en fascistisk diktatur under ledning av Franco.
Först efter hans död 1975 återinfördes demokratin i Spanien.

I dom dessa 3 fall ser vi 3 st. olika diktatorer ta makten i 3 olika länder.
I två utav fallen ser vi att dom är väldigt lika och skiljer sig rätt mycket från den tredje.
I dom två första (Italien och Tyskland) utnyttjar som situationen väldigt väl.
Dom passa på precis när inflation och ekonomisk oro drabbar landet vilket också leder till politisk oro eftersom folket tvivlar på demokratin som lett till att landet drabbats av inflation och arbetslöshet. Dom ansåg att deras rösträtt var meningslös och dom ville ha en stark ledare som kunde ställa allt till rätta.
Vilket dom också fick.
I både Hitler och Mussolinis fall så utnyttjade dom situationen då landet drabbades av inflation och fick stöd av folket. Dom använde sig av propagandor och lovade en massa saker.
Eftersom dom valde rätt tillfälle fick dom folket med sig.
Många led av arbetslöshet och hunger och ville bara ha ett arbete och som ett desperat försök så röstade dom på dessa två.
Dock var det inte bara av desperation som dom röstade på honom visserligen gällde det en del av folket men många röstade också på honom för att dom trodde att det var han som var den starka ledaren som dom väntat på.
Som vi ser så utnyttjar Hitler och Mussolini situationen och drar nytta av den. Samtidigt använder dom propagandor och håller tal för att få med folket.
I Hitlers fall var han en väldigt duktig talare och fick med sig folket bland annat genom att tala bra och övertyga folket.
Mussolini var tidigare en journalist och var inte heller dålig på att tala och han var även väldigt bra på att skriva och håna dom andra.

Demokratin funkade inte alls i Italien och kommunisterna växte sig starkare.
Det var dock inte många som gillade dom men dom hade inge val.
Det var det ända som fanns när man var missnöjda med demokratin.
Mussolini kom sedan och hånade kommunisterna.

Folket hade nu något nytt att vända sig till.
Mussolini marscherade med sina anhängare och höll tal och satte upp affischer.
Snart fick dom ännu mer anhängare.

Som sagt både Hitler och Mussolini utnyttjade situationen till deras egen fördel och använde sina tal för att få med sig folket.
Hur dessa två tog makten liknar varandra väldigt mycket efter dom tog makten ungefär vid samma tid då inflation och arbetslöshet drabbade länderna.
Men det är inte det ända.
Hitler studerade Mussolini väldigt mycket. Eftersom han var den första diktatorn som tog över ett land på det sättet.
Hitler ville göra samma sak i Tyskland därför studerade han Mussolini väldigt mycket.
Det är också därför som deras sätt att bli diktatorer liknar varandra.
Plus att dessutom så liknade situationen i Italien situationen i Tyskland.

I det tredje fallet så sker det genom ett inbördes krig som Franco startar.
Han ville ta makten och det gjorde han genom att vinna kriget.
I det här fallet så vart inte han vald utan dom som egentligen vart valda avsattes genom kriget.
Han hade redan i början en armé under sig eftersom han var general.
Han hade aldrig folket stöd vilket både Hitler och Mussolini hade.

Anledningen till att diktaturerna uppstod just under denna tid var för att det var ekonomisk oro och arbetslöshet detta gjorde så att bland annat Hitler och Mussolini kunde utnyttja det.
Men den främsta anledningen var nog att folket var missnöjda med demokratin och ville inte ha kvar den dom ville ha en stark ledar som kunde leda deras land.
Demokratin hade då bara fört med sig en massa elände och kriser.
Folket var trötta på att leva med arbetslöshet hunger mm.
Dom var villiga på att satsa på någon ledare som kanske skulle kunna leda landet till framgångar.
Hitler och Mussolini var båda skickliga talare och lyckades övertyga folket.
Dock skiljer det sig fatalt från idag eftersom folket då var väldigt trötta på demokratin.
Idag vet vi hur demokratin fungerar och vi vet att den är det bästa vi har just nu.
Dock visste man inte det då.
Demokratin hade då bara fört med sig en massa dåliga saker.
Dock gällde det inte alla länder.
I dom länderna där man haft demokrati under en längre tid så visste man att det ej var demokratins fel att det vart inflation och arbetslöshet.

Så diktaturen uppstod under denna period i Europa främst för att det var allvarliga situationer med inflationer, depressioner och arbetslöshet.
Folket trodde inte på demokratin eftersom dom ansåg att det var den som gjort så att landet drabbats av en depression.
Detta utnyttjade dom blivande diktatorerna genom att hålla tal och lova en massa grejer och få med sig folket. Dom blev valda och gjorde sig sedan till envåldshärskare.

I Ryssland så var det så att det vart inbördeskrig och bönderna avsatte tsaren.
Dom var trötta på kriget och all hunger. Dom gjorde uppror och lyckades segra.
Dock ledde det inte till något speciellt eftersom Ryssland redan innan hade haft en diktator så det byttes bara från en till en annan. Dock fick kommunisterna makten i Ryssland.

Diktatur är det äldsta och vanligaste samhällssystemet genom hela historien.
De gamla enväldiga kungarnas som ärvde sin makt var egentligen också diktatorer även fast dom inte alls hade samma hårda kontroll över folket som T.ex. Hitler, Stalin och Mussolini.
Diktaturerna som uppstår under mellankrigstiden skiljer sig en del från varandra.
Man har T ex olika politiska läror (ideologier).
Dock var sättet att styre på väldigt likt.
I en diktatur ska den som bestämmer ha kontroll och styra.
Dock har en diktator bara stöd av en del av befolkningen. Detta betyder att det är många som inte ger honom sitt stöd och motvärkar honom.
En diktator har alltid många motståndare. Därför måste han hela tiden hålla kontroll på folket.
Han måste ha fullständig kontroll och måste hela tiden se till att ingen kan störta honom och att det inte är något allvarligt som hotar att avsätta honom eller döda honom.
Det räcker då inte med att man har en vanlig polisorganisation. Utan man måste ha en hemlig polis som hela tiden spionerar och håller koll.
Lever man i en diktatur så blir ens brev öppnade och lästa innan man får dom själv.
Din telefon är säkert avlyssnad och hemliga polisen kan ha installerat mikrofoner i ditt hem.
Man kan vara avlyssnad vart som helst när som helst.
Allting som händer runt om kring dig kan vara kontrollerat och allting kontrolleras i hemlighet.
Diktatorn kan även hitta på saker som man måste följa annars anses man som en motståndare.
T ex att man måste hälsa på ett visst sett eller något sådant.
Sedan måste en diktator också ha en massa så kallade tjallare.
Som lever eller håller till kring bostadskvarter och på arbetsplatser.
En diktator har ett nät av sådana tjallare som finns på vartenda bostadskvarter och på alla arbetsplatser.
Dom har i uppgift att ta reda på allt som kan likna ett motstånd.
Sedan så måste en diktator också ha en organisation som att skrämma och bryta ner din vilja.
Råkar du säga minsta lilla ont eller kritik om diktatorn så löper man stor risk att bli hämta till förhör hos hemliga polisen. Där använder man metoder som innehåller tortyr.
Man kan bli dömd allt från förvisning ur landet till koncentrationsläger och slutligen till döden.
Sedan blir din familj, dina släktingar och vänner drabbade av tråkigheter bara för att du råkat säga det lilla ”onda” om diktatorn.
I en diktatur kan man också räkna med att diktatorn har lagt ut en massa propagandor också som egentligen bara är en massa hjärntvätt för att få dig att tänka, tycka och känna som han vill att du ska göra.
Dom lägger ut reklam för diktator överallt.
På bio får du bara se en massa saker som handlar om hur bra diktatorn är mm.
Samma sak är det med tv och media. Man får aldrig skriva något ont om diktatorn utan bara bra saker som kanske inte ens stämmer.
I skolan är det också bara en massa lärare som lär ut hur barnen ska tänka och tycka.
Allting enligt diktatorn. Dom får lära sig hur bra och snäll diktatorn är.
Propagandans syfte är att helt enkelt hjärntvätta dig och göra så att du inte tänker självständigt längre.

Du ska gilla diktatorn för att han har alltid rätt. Ingen är bättre än han, han är alltid störst och högst.
Diktatorn säger vad du ska göra och du ska lyda honom och han trogna medhjälpare.
Det skulle vara en mardröm att leva i en diktatur. Man skulle aldrig ha någon frihet alls och hela tiden vara rädd för att säga något opassande.
Hela tiden skulle man vara rädd att någon skulle komma och hämta dig eller någon nära dig och sedan skulle du inte se honom eller henne på väldigt länge kanske till och med aldrig mer.
Man skulle aldrig känna...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mellankrigstiden

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2007-03-12

  När jag läste texten så tyckte

 • Inactive member 2008-03-12

  Bra fakta och lite jämförelser

 • Inactive member 2008-03-23

  kassst

 • Inactive member 2012-10-14

  bra jobbat :)

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-06]   Mellankrigstiden
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5024 [2020-09-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×