Första Världskriget Orsaker och Konsekvenser

253 röster
275679 visningar
uppladdat: 2005-12-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Orsaker:

Orsakerna till att första världskriget startade var många och det ena ledde till det andra hela tiden.

Efter Napoleons härjningar beslutade Europas andra stater att skapa ett avtal mot framtida franska utspel. På Wienkongressen 1815 ingick stormakterna i ett avtal att efter samråd ingripa där freden hotades. Europa blev ett ställe där ingen av de ledande staterna var starkare än de andra.
På det sättet var det nästan bara fred i Europa fram till första världskrigets utbrott. De nya gränserna och allianserna var dock inte populära bland nationalister som ville att varje folk skulle ha en egen stat. Dom ville också att deras egna ras skulle vara mycket mäktigare eftersom dom ansåg att deras egna ras var överlägset.

Nationalismen växte sig större och fler började få nationalistiska tankarna. Tankarna om att folk med samma språk, religion och traditioner skulle utgöra en nation.
Med nationalismen kom också tankarna om att det egna folket var överlägset vilket är en av grundtankarna i nationalismen också. Detta skedde i slutet av 1800-talet.
Dock började tankarna redan komma i början av 1800-talet efter Napoleons fall.

Nationalismen ledde till att nya stater bildades.
Italien enades och fick en kung år 1860.
Tyskland enades i ett förbund av tyska stater.
Dom besegrade senare frankrike i det fransk-tyska kriget som varade mellan 1870-1871. Efter detta rubbades balansen maktbalansen i Europa.
Tyskland blev nu ett land att räkna med och fick leva med hotet om ett revanschkrig från Frankrike. Man försökte dock förhindra att rivalerna gick samman mot dom genom att bygga upp ett allianssystem. Det viktigaste förbundet var med Österrike-Ungern. Österrike hade tidigare tillhört det Tyska riket men hade efter vissa stridigheter tvingats lämna det Tyska riket. Istället blev Österrike en dubbelmonarki tillsammans med Ungern.

Under samma tid startade också imperialism.
Imperialism hade i början bara i uppgift att hålla samman det brittiska imperiet och stärka bandet mellan dom engelsktalande länderna.
Sedan så handlade allt om världs erövring och en kapplöpning om nya kolonier som utspelade sig mellan Europas länder.
Allting handlade om att erövra flera länder och flera områden och göra landet större.
Dock fick koloniseringen denna betydelse först i slutet av 1800-talet.
Till en börjar var koloniseringen mest till för ekonomiska orsaker
Europas industrier behövde råvaror och nya marknader dvs. nya ställen att sälja sin produktion på.
Orsakerna till kolonisationen ändrades dock med tiden. Kolonierna blev en slags statussymbol och Europas länder tävlade om att hitta nya platser att kolonisera.


De nya erövringarna ledde till nationalstoltheten och ökade rivaliteten mellan Europas länder. Flera krig utbröt mellan kolonialmakterna i de koloniserade områdena.

Det vart sedan konflikter mellan Frankrike och Tyskland. Dessa två länder var under den här tiden Europas främsta industri länder. Dock hade Frankrike kommit efter och detta skylde dom på krigsnederlaget 1871 då tyskarna tog de två rika franska landskapen Alsaac och Lorraine. Det var väldigt spänt kring gränserna mellan dessa 2 länder och man bevakade varandra noga hela tiden. Man rustade upp för krig.
Tyskarna ansåg att dom var omringade av fiender och slöt sig därför i ett förbund med Österrike-Ungern och Italien. Denna allians kallades senare för trippelalliansen.
Tyskland fortsatte hela tiden att utveckla och modernisera krigsmakten.
Dom byggde bland annat en väldigt imponerande och stor flotta.
Detta gjorde så att britterna blev väldigt oroliga. Deras land låg på en ö och dom hade en massa kolonier utsprida överallt i världen. Dom var helt beroende av att deras handelsflotta hade fri väg i alla hav. Tyskland hade nu byggt upp en väldig flotta med u-båtar och slagskepp. Dom skulle rikta den mot britternas sjöfart och deras imperium trodde britterna. Därför kände dom sig tvungna att skaffa några allierade för att skydda sig mot Tyskarna. Dom slöt ett förbund med Frankrike i slutet av 1800-talet. Denna allians kallades senare för trippelententen där senare också Ryssland anslöt sig.

Turkiet hade länge härskat över Balkan (halvön i sydöstra Europa) men efter flera krig så drog sig turkarna tillbaka år 1908 från Baskien och då bildades det en massa nya länder. Dessa länder var: Serbien, Montenegro, Grekland, Rumänien, Bulgarien och Albanien.
Efter detta så ville folket (mest serber) att länderna skulle förenas med staten Serbien. Dom vill ha ett enat land vid namn Storserbien. Ett land där alla serber var samlade. Dom fick dock aldrig genomföra något sådant eftersom Österrike-Ungern lade under sig delar av Balkanen nämligen Bosnien. Det blev dock konflikter eftersom serberna ansåg att Bosnien tillhörde dom. Hela Österrike-Ungern var i kris eftersom riket var väldigt stort och det fanns väldigt många olika nationaliteter detta gjorde så att det vart väldigt mycket konflikter. Österrike-Ungern hotades att sprängas i bitar.
Ryssland anslöt sig till trippelententen år 1907. Ryssland som ville stärka sin ställning på Balkan och hjälpa sina slaviska bröder gav serberna sitt stöd.
Österrikarna och tyskarna oroade sig väldigt mycket när Ryssland anslöt sig till ententen eftersom dom då nu var omringade och hade fiender på båda håller och i deras allians låg alla länderna i mitten. Dom var ganska säkra på att dom kunde räkna med krig eftersom Frankrike var sugna på revansch och Ryssland ville hjälpa deras bröder nere i Balkan.
Dom hade också stöd från britterna som också var med i alliansen. Dom hade en väldigt mäktig flotta.
Vid denna tidpunkt var det väldigt nära att krig bröt ut.

Den 28 juni 1914 åkte den österrikiska tronföljaren Frans Ferdinand och hans fru till Sarajevo huvudstaden i Bosnien. Då kastandes plötsligt en bomb mot bilen några skadades lätt men tronföljar paret klarade sig oskadda. Det var två personer som varit tillsammans och utfört attentatet. Man grep den ene mannen men den andre flydde till Sarajevo och gömde sig där. När sedan bilen kom in till Sarajevo så fick gärningsmannen syn på bilen igen och rusade ut och sköt tronföljarparet. Mördaren en 19-årige student vid namn Gavrilo Princip tillhörde den serbiska nationalistiska organisationen Svarta Handen. Frans Ferdinand hade velat ge serberna ökat inflytande i dubbelmonarkin det var antagligen därför han mördades.


De som ville ha en självständig slavisk stat trodde kanske att chanserna för en enad stat skulle minska om missnöjet bland slaverna inom dubbelmonarkin minskade.
Detta mord blev startskottet på första världskriget.
Österrike gav serberna skulden för mordet. Dom krävde att österrikiska tjänstemän skulle få ingripa i Serbien och spåra upp medlemmarna i ”Den svarta handen”. Detta gick inte serberna med på. Dock var Österrikes krav ett ultimatum och dom hotade med krig om det inte uppfylldes. Serberna gick inte med på det och Österrike förklarade krig mot serberna den 28 juli 1914. Eftersom Ryssland ville hjälpa sina slaviska bröder sädes ett telegram den 30 juli från S: t Petersburg som innehöll order från tsaren att mobilisera den ryska krigsmakten och dra ut i krig. Kriget hade där med börjat. Tyskarna som var allierade med Österrike kände att krig inte kunde stoppas längre och dom förklarade lite motvilligt krig mot Ryssland.
Frankrike hade länge varit beträdda att dra ut i krig och skaffa sin heder tillbaka sade sig vara reda att hjälpa Ryssland. Tyskland förklarade därför den 3 augusti krig mot Frankrike.
När sedan tyskarna gick in i Belgien så förklarade Storbritannien krig mot Tyskland.
Detta var lite förvånande eftersom tyskarna inget ont gjort mot britterna. Men britterna var ju allierad med Frankrike och ville hjälpa dom. Dom såg säkert också sin chans att förgöra den tyska flottan som var ett hot mot dom.

Det var allt detta som ledde till att första världskriget startade. Främsta anledningarna var Nationalismen, Allianserna, Tysklands tekniska utveckling inom armén och så hade folket fått en annan syn på krig. Propagandorna gjorde så att folk frivilligt drog ut i krig och med ett leende dessutom. I propagandorna sades det att kriget skulle vara i 4 veckor. Istället varade det i 4 år.
Mordet i Sarajevo vart sedan startskottet på kriget då allting brakade samman och första världskriget utbröt.


Konsekvenser utav första världskriget:

Kriget slutade den 11 november 1918.
Mycket av kriget var dåligt. Många personer dog som alla krig leder till.
Massförstörelse är också en av nackdelarna som alla krig leder till.
Under första världskriget så började man att andvända en massa kemiska och biologiska vapen som t.ex. senapsgas vilket gjorde så att människornas hälsa.
Efter kriget rådde det också allvarlig hunger.
Antal döda var en ca 13 MILJONER människor av krigshandling och det var minst lika många som vart invalida, dessutom dog miljontals civila av hunger och sjukdomar. Antal sårade var 200 MILJONER!

Dock var det inte bara nackdelar med kriget utan många fördelar som kriget medförde.
Efter kriget så bildades en massa nya stater och stora delar av Europas kartor ritades om.
Bland annat Polen blev en självständig stat igen efter 100 år.
2st nya stater uppstod också nämligen Tjeckoslovakien Serbers, kroaters och sloveners kungarike som 1929 bytte namn till Jugoslavien. Estland, Lettland, Litauen och Finland blev självständiga.
Flera stormakter hade försvunnit och eller blivit mindre.
Habsburgväldet hade försvunnit det var det väldet som Österrike-Ungern skaffat sig.
Det hade delat upp sig i flera delar. Även Ottomanska väldet hade försvunnit det var det välde som turkarna styrt över. I Ryssland fick man nu en kommunistisk regim som styrde.

1920 bildades NF (Nationernas Förbund engelska: League of Nations)
Dom misslyckades dock och ett andra världskrig startade.
Dock var NF ett bra tecken på att min ville ha fred och ville behålla den. NF var den första fredsorganisationen.
Anledningen till NF: s misslyckande var främst att USA vägrade att gå med trots att det var USA: s president som föreslagit iden. USA: s kongress gick aldrig med på att USA skulle gå med. När USA inte gick med så gav inte heller britterna deras stöd. Frankrike kunde inte ensamma stoppa Tyckland vilket ledde till att andra världskriget kunde starta.

1919 samlades ledarna för de fyra segermakterna i Paris där de gjorde ett fredsavtal.
De var USA, Storbritannien, Frankrike och Italien (dom hade bytt sida mitt i kriget).
Anledningen till att Ryssland inte var med var att dom i mitten av kriget dragit sig ur därför att dom hade drabbats av inbördeskrig. Tsaren avsattes i Ryssland. Även i många andra länder avsattes ledarna som t.ex. Kejsaren i Tyskland och även Kejsaren i Österrike-Ungern.
Hela deras rike föll samman eftersom dom hade inbördes kriser.
I fredsavtalet skrevs en massa villkor för de besegrade tyskarna.
Villkoren var:

– tyskarna skulle återlämna Alsace och Lorraine till Frankrike.
– tyskarna skulle avmilitarisera gränslandet till Frankrike.
Detta innebar att inga tyska trupper fick finnas där.
– De skulle avstå från alla sina kolonier.
– Deras krigsmakt fick bara omfatta 100 000 man, en liten flotta och inga
flygplan, u-båtar eller stridsvagnar.
– De skulle betala ett väldigt krigsskadestånd till framför allt Frankrike.
– De skulle förklara sig skyldiga till kriget.

Tyskarna blev också tvungna att betala orimliga krigsskadestånd för alla skador i hela kriget eftersom dom fick hela skulden och blev tvingade att erkänna att det var dom som startade hela kriget. Den 28 juni bjöds dom tyska representanterna till Versailles. Ett slott i Paris.
Där dom inte hade något annat väl än och skriva under.
Av allt detta var målet att Tyskland inte skulle kunna resa sig igen och hota dom andra.

Dock var det inte bara dom förlorande länderna som fick lämna ifrån sig delar utan även flera av dom vinnande länderna fick lämna ifrån sig platser.
Storbritannien fick lämna ifrån sig Irland och Ryssland fick lämna ifrån sig Finland.

Efter kriget stärktes också kvinnornas position. I och med att så många ledare avsattes så fick flera länder demokrati. Dett...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Första Världskriget Orsaker och Konsekvenser

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2009-12-03

  bra

 • Inactive member 2010-11-08

  Hade prov på detta och tack vare dig, så kommer jag nog få ett jättebra resultat! Skitbra information!

 • Inactive member 2010-11-12

  Mycket givande, lite dålig svenska ibland och det skulle nog behöva läsas igenom en extra gång. Dock mycket bra fakta.

 • Inactive member 2010-11-21

  kan du berätta lite om öst och väst fronten och jämföra dem?skulle verkligen behöva det. tack!

 • Inactive member 2011-01-19

  har prov i detta nästa vecka så tack för hjälpen:P

 • Inactive member 2011-01-26

  Har prov på det här imorgon. Pluggar hårt just nu. Tack för hjälpen. ^^

 • Inactive member 2012-01-02

  Den här texten har hjälpt mig mycket. Jag har sluppit läsa mer än 20 sidor bara för att få samma information som här! :D

 • Karo Salah 2012-02-15

  Tack. jätte bra!!. det finns också anledningar till andra världskriget, jätte bra! men jag undrar vilka källor du har... ?

 • Ahlam Fakhoury 2014-10-13

  Jättebra!

 • Inactive member 2015-10-28

  Mycket informationsrik text. Väl sammanfattad.

 • Inactive member 2016-04-18

  Mycket bra text!!

 • Jonathan Grote 2019-03-05

  fat thank you from my name jeff

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-06]   Första Världskriget Orsaker och Konsekvenser
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5023 [2020-08-13]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×