Lagstiftning, PUL, vid datoranvändning.

5419 visningar
uppladdat: 2005-12-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uppgift lagstiftning:

· Vad behandlar Personuppgiftslagen PuL?
PuL behandlar regler som skyddar personer för att deras personliga integritet inte kränks genom behandling av personuppgifter.

· Vilka skyldigheter har en personuppgiftsansvarig?
Den personuppgiftsansvarige har som skyldighet att föjla personuppgiftslagen och att de som är registrerade behandlas korrekt. Det är alltid den personuppgiftsansvarige som bär ansvaret och blir skadeståndsskyldig, även om arbetet skulle vara överlåtet på en medhjälpare.

· Var kan man hitta blanketter eller söka tillstånd om man tänker starta ett register?
Man kan hitta det på datainspektionens hemsida. Länken är http://www.datainspektionen.se/infobestall/infomaterial/blanketter.jsp

· Vilken funktion har ett personuppgiftsombud?
Personuppgiftslagen säger att ombudet självständigt ska se till att den personuppgiftsansvarige behandlar registrerade personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Personuppgiftsombudet har också som ansvar att på peka brister som den personuppgiftsansvarige har. Om inte bristerna fixas till så ska personuppgiftsombudet anmäla detta till datainspektionen.


· Varför har vi en datainspektion, vilken uppgift har den?
Datainspektion är en slags myndighet som har till uppgift att skydda personers privatliv i IT - Samhället. Skyddet ska även finnas där när ny teknik kommer.

· Vad menas med känsliga uppgifter och vad finns det för känsliga uppgifter?
Huvudregeln i PuL säger att det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar ras, politiska åsikter, religiös ställning, eller någon form av medlemskap i fackförening. Det är också förbjudet att behandla
personuppgifter som rör människors hälsa eller sexualliv. Om sådana känsliga personuppgifter ska få behandlas måste något av undantagen i PuL lagen vara uppfyllda.

· Enligt vilken paragraf i datalagen respektive PuL har Du rätt att begära utdrag om uppgifter om Dig själv?
§26 behandlar sådana data.

· Vad ska en skola göra för att vara laglig när det gäller att publicera elevers namn och mailadress på skolans hemsida?
Uppgifter om elevers namn, klass och e-postadress till skolan betraktas normalt som harmlösa uppgifter. Sådana uppgifter som får publiceras utan hinder av PuL. Dock bör uppgifter om yngre elever behandlas med stor försiktighet, eftersom personer med brottslig avsikt har kontaktat barn via nätet. Vill man lägga ut hemadress, hemtelefonnummer eller foton, bör man först fråga eleven och normalt också målsman till eleven.

· Får du publicera uppgifter om din kompis på din hemsida motivera ditt svar?
Det beror lite på vad det är för uppgifter jag har som avsikt att lägga ut på min hemsida. Exempelvis får jag inte lägga upp skyddade eller känsliga personuppgifter på webben (se u...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Lagstiftning, PUL, vid datoranvändning.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-06]   Lagstiftning, PUL, vid datoranvändning.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5004 [2018-12-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×