Ordlista över viktiga begrepp inom evolutionen

2 röster
15790 visningar
uppladdat: 2000-07-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Anpassning:
Att kunna odla de gener hos en individ/art som ger en bäst överlevnadsförmåga. T.ex. de djur som lever mot en ljus bakgrund överlever bäst om de själva är ljusa till utseendet. Dessa anpassningar kan även sträcka sig över flera generationer tills man har uppnått det ultimata.

Art:
En art definieras med att alla individer som finns inom den har fortplatningsgemenskap. Individerna måste kunna producera livsduglig och fortplantningsbar avkomma till kommande generationer.

Asexuell och sexuell fortplantning:
Alla individer har sexuell fortplantning men vissa organismer har även asexuell fortplantning. Sexuell fortplantning är när en honcell och hancell bildar en avkomma och bidrar med lika stor mängd av sin egen genotyp. I asexuell fortplantning är ett komplement till sexuell fortplantning. Det en individ som kopierar upp sina gener i flera exemplar. Detta för att kunna se till att sina arvsanlag definitivt kommer att föras vidare. Exempel på arter som använder asexuell fortplantning är alen och vitsippan.

Biotop:
Geografisk miljö med rätta förutsättningar där en viss typ av organism kan leva i.

Evolution:
Står för organisk långsam utveckling och förändring över tiden. Evolutionen är namnet på den utveckling som har skett från att de första en celliga organismerna bildades för knappt fem miljarder år som jorden har funnits tills idag. Den som upptäckte sambandet av evolutionen var Charles Darwin. Evolutionsteorin är det samma som utvecklingslära.

Fenotyp:
Är det slutliga utseendet och beteendet hos en organism. Resultatet bestäms av omgivningen och dess genotyp, arv.

Fitness:
Inom begrepp fitness så spelar tre olika punkter in;
- Överlevnadsförmåga
- Fortplantning
- Förmåga att sörja för efterkomman.
Är det viktigaste begreppet inom evolutionen eftersom det är fitness som avgör om hur väl en organismen kommer att klara sig. Om den kommer att kunna föra vidare sina gener till kommande generationer. Är fitness låg kommer en annan liknande organism från samma art med högre fitness att dominera och den med svagare fitness gren av arten kommer att dö ut.

Genotyp:
En individs genuppsättning, dess kompletta arvsanlag. Sätter även upp ramar för utseende och beteende.

Individ:
Enskild organism av en art.


Nisch:
Ekologiskt utrymme som är lämpat för en viss organism. En plats där arten kan hitta sitt speciella livsrum inom sin del av näringskedjan.

Population:
Mängd individer a...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ordlista över viktiga begrepp inom evolutionen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2000-07-05]   Ordlista över viktiga begrepp inom evolutionen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=50 [2020-06-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×