Statens Ekonomi

1 röster
8212 visningar
uppladdat: 2005-12-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
· Statsbudget
Statsbudgeten är en plan för statens alla inkomster och utgifter under en viss tidsperiod. Den utgör regeringens handlingsprogram och fungerar som ett slags instrument för att kunna kontrollera den statliga verksamheten på ett mer balanserat sätt.

· Offentlig Sektor
Statens, landstingens & kommunernas verksamheter. Exempelvis polis, vård, skola, omsorg osv.

· Finanspolitik
Statens inkomst och utgifts politik som har i syfte att påverka tillväxt, sysselsättning, efterfrågan och prisutveckling genom med att t.ex. sänka eller höja olika skatter och bidrag.

· Penningpolitik
De ekonomiska politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land. Penningpolitiken bedrivs vanligtvis av landets centralbank. Riksbanken är ansvarig för Sveriges penningpolitik.

· Ekonomisk tillväxt
Ökning av ekonomins produktionskapacitet.

*

· Vem/Vilka har ansvaret för statsbudgeten och för den offentliga sektorn?
Det är regeringen som fastställer Sveriges statsbudget och har därmed ansvaret för denna. De lägger upp en inkomst del, en utgifts del och en del där de lägger upp eventuella lånebehov för Sverige.


· Vilka verksamheter ingår i den offentliga sektorn och vila tjänster erbjuder denna sektor sina medborgare?
De verksamheter som jobbar med den offentliga sektorn är staten, kommunerna, landstinget och det så kallade socialförsäkringssystemet som behandlar bland annat pensionssystemet och sjukförsäkringen. Tjänster som erbjuds av dessa är: skolor (förskola, skola, högskola), polis, försvar, järnvägar & vägar. De behandlar också bidrag som: barnbidrag, studiebidrag, sjukförsäkringar och arbetslöshetsersättning.

· Vart ifrån får offentlig sektor sina inkomster budgetåret 2005 och vilken inkomstpost är högst respektive lägst?
Den offentliga sektorn får sina inkomster från tre poster. Dessa är; Skatter & Avgifter, Kapitalinkomster och övriga inkomster. Den förstnämnda (Skatter & Avgifter) står för den största delen av inkomsterna med 1 323 miljarder kronor därefter följer övriga inkomster med 86 miljarder kronor och sedan med den minsta delen av inkomsterna kommer Kapitalinkomster med 59 miljarder kronor.


· I vilka utgiftsposter placeras mest respektive minst pengar, budgetåret 2005?
Mest pengar placeras inom tryggheten vid sjukdom eller handikapp med drygt 130 miljarder kronor. Minst pengar placeras under Arbetsliv. Där hamnar utgifterna på 1,2 miljarder kronor.


· Räknar saten med vinst (ö...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Statens Ekonomi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-06]   Statens Ekonomi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4949 [2019-07-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×