Kan man bota dyslexi?

3 röster
15731 visningar
uppladdat: 2005-12-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Det finns lindring och/eller botemedel för nästan alla dysfunktioner och sjukdomstillstånd, och där det inte finns läggs det ner miljoner kronor på forskning. Ofta läser vi i tidningarna om nya bromsmediciner mot AIDS, och andra ”allmänt kända” sjukdomar. Men hur mycket forskas det för att finna botemedel mot de tysta handikappen?
Jag har valt att skriva en rapport om dyslexi och eventuella botemedel eftersom jag tycker att det är något som får alldeles för lite uppmärksamhet.
För att du på ett korrekt sätt ska kunna förstå och ta till dig resultaten av min undersökning så vill jag först kortfattat beskriva exakt vad dyslexi är.

Professorerna Torleiv Høien och Ingvar Lundberg formulerade1992 en definition på dyslexi:
"Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är av betydelse för att kunna utnyttja skriftens principer vid avkodning av språket. Störningen ger sig i första hand tillkänna som svårigheter att uppnå automatisk avkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram i bristfällig stavning. Den dyslektiska störningen går i regel igen i släkten, och man kan anta att en genetisk disposition finns i botten. Utmärkande för dyslexi är att problemen ofta är bestående. Även om man kan uppnå en godtagbar funktion i läsning, hänger problemen med stavning envist med.”

Med andra ord, dyslektiker har, i varierande grad, läs- och skrivsvårigheter. Dyslektiker ”tappar” bokstäver både när de läser och när de skriver, de byter plats på ord, spegelvänder bokstäver och siffror och lägger ibland till ord som inte finns i den text de läser.

Jag har valt att använda Internet för att samla material eftersom det är möjligt att hitta artiklar och forskningsresultat som är flera år gamla. Genom att använda Internet har jag fått veta hur det känns att ha dyslexi, eftersom jag hittat flera personliga hemsidor där dyslektiker berättat om sitt problem. Jag har dessutom lätt kunnat hitta information från flera olika länder. Låt oss nu gå vidare till resultaten:

AVHANDLING AV ÄMNET

Om du hade varit visuell byslektiker så skulle alla texter du läst ha sett ut såhär.

Texten ovan är bara ett exempel ur en vardag som ungefär 6 % av alla vuxna svenskar och 5-8 % av alla svenska skolbarn tvingas leva med. Dyslexi är ett av våra vanligaste handikapp, men något som det sällan talas högt om. För många vuxna är det en skam att berätta att de har dyslexi eftersom de är rädda att uppfattas som mindre begåvade, eller att inte bli tagna på allvar.

Så till den stora frågan: Kan man bota dyslexi? Svaret på den frågan är ja, om man får tro media.
I en artikel i Expressen 031001 säger Tomas Linder, dyslektiker, att hans lässvårigheter förbättrats avsevärt sedan han började äta ”Eye Q”, ett kosttillskott som innehåller höga halter av fettsyran EPA.
I en artikel ur Aftonbladet 031017 skriver artikelförfattaren att fiskolja kan bota ADHD och dyslexi. En studie har gjorts i England där det ingick 110 barn med inlärningsproblem. Barnen fick fiskolja med både omega-3 och omega-6, och resultatet var häpnadsväckande! 4 av 10 barn presterade bättre resultat efter bara 6 månaders behandling. I en studie från Nordirland fick 41 barn fiskolja och uppvisade efter bara 12 veckors behandling bättre förmåga att koncentrera sig.

Min personliga åsikt om ovanstående artiklar är att jag finner det högst osannolikt. Visst kanske det går att bota dyslexi, men inte med fiskolja eller kosttillskott. Om det vore så enkelt att bota skulle vi inte ha haft några dyslektiker alls i det här landet!
Därför tror jag hellre på docent Peter af Trampe, vice ordförande i svenska Dyslexiföreningen. I en artikel i Expressen 050809, som handlar om just botemedel mot dyslexi, säger han: ” Jag avråder från metoder som handlar om intag av ämnen som vitaminer, zink eller fettsyror. En läkare bör övervaka att man inte gör något fel”. Peter af Trampe passar samtidigt på att avråda från metoder som ”verkar alltför enkla”.

Okej, jag har nu lyckats fastslå att jag inte tror att det finns något botemedel mot dyslexi. Nästa fråga blir då givetvis: Kan dyslexi lindras på något sätt?
En dyslektiker i ett forum på chattsidan Studio Forum säger: ”Det enda som hjälper är träning, träning och åter träning” Enligt en artikel i Expressen 050809 så är det fullt möjligt att träna bort dyslexi. Artikelförfattaren skriver att ”Det finns vetenskapliga belägg för att dyslektiker är hjälpta av att träna på att koppla ihop ljud med den bokstav ljudet representeras av” och vidare att ” När de lärt sig det måste de träna på att sätta ihop bokstäver till dess de ser ord som en enhet, en process som för en normalläsare går automatiskt.”

Oavsett om det stämmer eller inte, att dyslexi går att bota eller träna bort, så finns det i alla fall en rad bra hjälpmedel för dyslektiker:
En textmarkör fungerar på så sätt att den täcker över den rad som ska läsas med färgad plast. Vissa dyslektiker har nämligen svårt att läsa svart text mot vitt papper.
En läslinjal visar bara en rad i taget och täcker över närliggande rader, så att läsaren kan koncentrera sig enbart på den rad som ska läsas.
För dyslektiker som gillar att läsa romaner och faktaböcker finns talböcker, som är böcker inlästa på ljudband. Tyvärr är utbudet ganska begränsat på talböcker.
På Internetsidan Stava finns ett bra datorprogram som rättstavar hela dokument. Stava hittar du på adressen http://www.nada.kth.se/%7Eviggo/stava/
För den som vill ha med sig hjälpen överallt finns AlphaSmart 3000, en portabel ordbehandlare.
STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund har en lättläst körkortsteoribok.
På vissa trafikskolor, bland annat M Trafikskola i Sundsvall, erbjuds speciell undervisning för dyslektiker, bland annat teoribok på ljudkasetter, dataprogram med ljud och enskild undervisning.


Under tiden jag fördjupade mig i ämnet blev jag mycket nyfiken på vad dyslexi beror på, och beslutade mig för att ta reda på det. I en artikel i Expressen 030826 skriver TT att forskare vid Helsingfors universitet gjort studier av familjer där många familjemedlemmar har dyslexi. Man har funnit störningar hos en gen med namnet Dyxc1. ”Genen påverkar endast förmågan att lära sig läsa och skriva, inte hjärnans funktion i övrigt” säger Juha Kere, forskare vid universitetet. Han menar dock att störningar på genen ökar risken för dyslexi, inte att den ensam avgör om ett barn blir dyslektiker.

Sammanfattningsvis kan jag då konstatera att jag genom min rapport kommit fram till vissa slutsatser: Jag tror inte att dyslexi kan botas, tyvärr. Om det stämmer att dyslexi beror på störningar på en gen, och att det är genetiskt, så har jag svårt att tro på att en så enkel sak som fiskolja kan hjälpa. Däremot är jag fullständigt övertygad om att det går att träna sin dyslexi. Dyslektiker kanske inte kan träna bort sina läs- och skrivsvårigheter helt, men i alla fall delvis, så att man lättare kan läsa och skriva.
På det stora hela kan jag också säga att med tanke på alla de hjälpmedel jag nyss räknat upp så t...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kan man bota dyslexi?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-05-02

    Dyslexi är en specifik inlärni

  • Inactive member 2007-01-25

    Hej, Du har gjort din resear

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-05]   Kan man bota dyslexi?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4932 [2018-12-13]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×