Kvävegruppen

1 röster
12553 visningar
uppladdat: 2005-12-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Kvävegruppen
Kvävegruppen är den 15:e gruppen i det periodiska systemet, vilket betyder att alla ämnen i denna grupp har 5 valenselektroner. För att ämnena i gruppen ska uppnå ädelgasstruktur behöver de ta upp 3 elektroner vardera. I gruppen finns både ickemetaller, halvmetaller och en metall.Gruppen består av ämnena kväve, fosfor, arsenik, antimon och vismut.
Kväve (N)
Ickemetallen kväve upptäcktes 1772 av engelsmannen Daniel Rutherford. Kväve är en gas, men vid -196 grader kondenserar den. Både som gas och som vätska är kväve färglös och luktlös. Kväve förekommer som kvävgas och utgör 78 % av luftens volym, vilket innebär att det finns otroliga mängder kväve på jorden. Kvävgas reagerar inte så lätt, på grund av att de två innersta atomerna binds med en trippelbindning som är svår att lösa upp. Men när molekylen tillförs tillräckligt mycket energi sönderdelas molekylen till enskilda atomer. Dessa atomer reagerar lättare. På grund av sin reaktionströghet används kvävgas i vissa lampor. Kväve är också en viktig komponent i växtgödning, och en viktig byggsten i levanade varelser.Flytande kväve används som kylmedel. Kväve har atomnummret 7 och masstalet 14.

Fosfor (P)
Fosfor är en ickemetall med atomnummret 15 och masstalet 31. Namnet fosfor kommer från det grekiska ordet phosphoros som betyder ljusbringare. Att ämnet fick just detta namn beror på att fosfor avger ljus i syre. Ämnets existens var möjligen känd redan för 1000 år sedan, men man brukar ändå säga att det var Henning Brand från Hamburg som upptäckte ämnet. Detta skedde 1669 när han var på jakt efter de vises sten (en sten som sägs kunna omvandla vanliga metaller till ädla metaller). Under jakten framställde han fosfor genom att upphetta urin. Fosfor existerar i minst 4 olika former, de tre vanligaste är vit fosfor, röd fosfor och svart fosfor. Vit fosfor är oerhört giftig. Den kan antända spontant i luft. Vit fosfor avger ett blågrönt ljus i syre. Om vit fosfor upphettas till 250 grader blir det röd fosfor. Röd fosfor är inte alls lika farlig som den vita, den antänds inte heller i luft av sig själv. Fosfor används mest vid framställning av olika fosforföreningar, som finns överallt. De är viktiga i många biologiska funktioner. Fosfor är t.ex. en viktig beståndsdel i cellplasman, i nervvävnad och i skelettet. Fosfor ingår också i DNA.

Aresnik (As)
Arsenik har atomnummret 33 och masstalet 75. Det sägs att ämnet framställdes av Albertus Magnus 1250 f:Kr. 1649 publicerade tysken Schroeder två sätt att framställa ämnet. Namnet Arsenik kommer från det grekiska ordet arsenikos som betyder hanne. Förr i tiden trodde man nämligen att metallerna hade olika kön. Arsenik finns i två former, gul och grå. Grå är den vanligaste av dem. Aresnik och dess föreningar är mycket giftiga. Arsenik som värms i luft oxiderar mycket snabbt till arsenikoxid, som har en lukt som påminner om vitlök. Ämnet utvinns huvudsakligen ur mineralet arsenikkis. När man upphettar arsenikkis sublimerar arsenik och kvar blir järnsulfid. Om man kyler arsenik-ångan ger den ren arsenik. Arsenik är en halvmetall.

Antimon (Sb)
Man har känt till antimon länge, ämnet är känt som metall sedan början av 1600-talet. Namnet kommer från grekiskans anti och monos, som kan översättas med "en metall som man inte finner ensam". Antimon förekommer i två former, en metallisk och en form som helt och hållet saknar kristallisation, en grå form. Den metalliska formen är blåaktigt vit. Den brinner med en starkt lysande låga vid upphettning. Antimon är inget speciellt vanligt ämne, men den finns i ca 100 mineral. Den kan förekomma i naturen, då oftast som antimonsulfid. För att skilja antimonen från sin sulfid rostar man den till oxid som sedan reduceras med kol. Antimon används när man tillverkar dioder, och i många legeringar. Antimon har atomnummret 51 och masstalet 122.

Vismut (Bi)
Vismut är den enda metallen i gruppen. Den upptäcktes som ett grundämne 1753 av fransmännen Claudie Geoffroy. Innan dess hade man inte kunnat skilja på vismut, bly och tenn. Namnet kommer från tyskans weise Masse som betyder vit massa. Vismut är en vit metall, med mycket hög elektrisk resistens. Den har den lägsta värmeledningsförmågan av alla metaller. När vismut upphetas brinner den med en blå låga som avger gul oxidrök. Vismut...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kvävegruppen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-05]   Kvävegruppen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4917 [2020-10-31]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×