Det medeltida Raseborg

4590 visningar
uppladdat: 2005-11-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Det medeltida Raseborg!

I västra Nyland ser man inte många spår kvar från medeltiden. Men gråstensborgen Raseborg, i Snappertuna, härstammar från medeltiden. Slottsruinen ligger på en ca. 12 meter hög bergsklippa vid Raseborgsån. Slottet byggdes troligen under 1300-talet, av svenskarna. Exakt vem som stod under ledningen av projektet är lite oklart, men det sägs vara Bo Johnsson Grip (en mäktig svensk rådsherre). Raseborg är en typisk medeltidsborg av enklare slag, som har tagit en lång tid att bygga. Någon motsvarande borg finns just inte i Finland.
Det sägs att det var Bo Johnsson Grip som lät grunda Raseborg på 1300-talet, en del påstår att han övertagit en redan färdig borganläggning. Paul Juusten håller på det första alternativet. Han skriver i sin Biskopskrönika att Grip låtit bygga Raseborg under åren 1370-1385. Raseborg nämns första gången (officiellt) i ett brev från år 1378. År 1386 avled Grip och även i hans testamente nämns Raseborg, men då under namnet: ”Rassbårgz huus”. Under sina levnadsår hade Grip hunnit bli ganska mäktig. T.ex. ägde han väldigt många gods och även Gripsholms slott har fått sitt namn efter honom. Raseborg var byggt för att bl.a. värna om Sveriges besittningar i Nyland gentemot hansans intressen i Reval, som då var norra Östersjöns viktigaste handelstad. Raseborg blev då en typisk feodalborg. Raseborg och det omkringliggande slottslänet skulle nu tidvis styras av en självständig slottsherre (utan skyldighet att ge räkenskaper åt kungen), men även av en fogde (under en noga kunglig kontroll). Raseborgs storhetstid var under 1400-talet till början av 1500-talet.
Raseborg styrdes på tyska i början av 1400-talet, dess huvudsakliga uppgift då var att bevaka svenskarnas intresse för Hansa staden Reval. År 1434 fick Raseborg sina första kanoner, som hövitsmannen Otto Pogwisch beställt från Reval. Tre år senare (1437) seglade fyra danska bröder vid namnet Fleming mot Raseborg (Raseborg var ju då omgiven av vatten). De hade med sig 200 män in i Raseborgsviken och överraskade knektarna på borgen. Danskarna tog över Raseborg utan strid, men det tog inte länge förrän svenskarna återigen hade Raseborg. År 1441 blev Karl Knutsson Bonde svensk riksföreståndare, och tog Raseborg som sin förläning. Han blev två gånger avsatt, men var ändå flere år efter det på borgen. Under slutet av 1400-talet styrdes borgen av småfurstar (halvt självständiga), mest av ätten Axelsson. År 1468 förliste ett av Lübecks (en hansastad) största skepp vid kusten utanför Snappertuna. Vrakplundring av traktens bönder var vanligt och denna gång sattes sex eller sju bönder i Raseborgs mörka fängelsehålor.
Inre konflikter förekom mellan svenskar och danskar(som utgjorde kalmarunionen), detta påverkade även Raseborg. Sommaren 1507 kapades ca. 30 skepp från Raseborgs och Åbo län. Danskarna brände även Borgå och 1509 kom de väldigt nära Raseborg. Då plundrades prästgården och kyrkan i Ingå (som låg väldigt nära). Krigarna på Raseborg hann inte ingripa. År 1513 besökte svensken Sten Sture den yngre Raseborg. Han var riksföreståndare i Sverige. Inre stridigheter mellan svenskar och danskar ledde några år senare till blodutgjutelser, det samma gällde för Sten Sture. Han avled 1520 och den danska kungen Kristian II avrättade hans överlevande anhängare i Stockholms blodbad. Inte heller Raseborg blev lämnad utanför. I december 1520 halshöggs borgens förra hövitsman Nils Eskilson. Även biskop Hemming Gadh halshöggs på Galgbacken (i närheten av Raseborgs slott). Platsen finns än idag kvar vid den sk. ”Kärleksstigen”. Myten säger: ”när huvudet rullade ner för Gaddensbacken (galgbacken), steg stenen upp ur vattnet.” Om man sedan tror på detta är upp till en själv, men eftersom stenen finns kvar än idag borde den ha kommit fram betydligt senare (p.g.a. att vattennivån har sjunkit).
När Gustav Vasa kommit till makten, kom även reformationen till Sverige. Det var även nu som Raseborgs undergång började. År 1523 intog Gustav Vasas trupper borgen. Han ansåg att det var (i och med landhöjningen) besvärligt att ta sig fram till Raseborg sjövägen och beslöt att bygga en ny borg på ett område med lämpligare hamnplats. Det var då han lät grunda staden Ekenäs. Men när han personligen besökt Raseborg (sommaren 1530) ändrade han sig och beslöt att borgen skulle återställas och lagas i bättre skick. Restaurering räckte ända till 1540-talet. Från år 1528 – 1540 var det Erik Fleming som var feodalherre på Raseborg (den siste riktige). Då levde man ännu ett glänsande hovliv och bygdens befolkning lär ha hatat Erik Fleming. Mycket p.g.a. att han krävde alldeles för mycket skatt av befolkningen (många klagomål framfördes till Gustav i Stockholm), att han då han avsattes var Finlands mäktigaste man. År 1550 grundade Gustav Vasa Helsingfors, meningen var att det skulle bli en konkurrent till Reval. Därför flyttades kronans egendom helt bort från Raseborg (övergavs helt och hållet). Nya restaureringsarbeten kom igång år 1890 och sedan det har borgen renoverats flera gånger. Det är dock omöjligt att återställa borgen i dess ursprungliga skick. Man vet ju inte hur borgen sett ut och dessutom har den med jämna mellanrum ändrat utseende.
Säkert är att huvudborgen uppe på klippan omringades av flera förborgar, som användes till försvarsanläggningar, tjänstefolkets bostäder, stall, verkstäder, magasin, förrådshus och andra byggnader. Inne i mitten av borgen låg borggården, härifrån tog man sig till borgens alla olika delar. Borgens lägsta våning bestod av källare och olika...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Det medeltida Raseborg

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-11-08]   Det medeltida Raseborg
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4880 [2020-01-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×