ANTIKENS GREKLAND

75 röster
82257 visningar
uppladdat: 2005-11-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete


Antikens Grekland, grundades på 77-talet f kr. Det var teater, demokratin, idrotten, sagorna och gudarna som gjorde antikens Grekland berömt.
Grekland bestod av en rad statsstater och var aldrig ett enat rike.
En statsstat bestod oftast av en stad och det som fanns runt den. Trots att grekerna var splittrade, såg de sej själva som ett enda folk.

1. Hur levde antikens greker?

Den grekiska familjen var i allmänhet stor. Man levde tillsammans med andra släktingar, till exempel mor och far föräldrar, fastrar, mostrar och ogifta kusiner.
Kvinnan i familjen fick stå för det mesta av arbetet i hemmet, om inte familjen var av rik börd. Då hade man råd att ha slavar. I huvudsak var det fadern i hushållet som var överhuvudet. Bostaden var av enkel natur. Ofta var husen byggda av soltorkad lera, och hade stampat jordgolv. Byggnaderna till gudarna var viktigare, därför satsade man mera pengar och tid där, än dom gjorde på sina egna hem.

Skolgången var endast tilldelad till dom rika och då framförallt till ”pojkarna”. Flickorna skulle lära sej hushållsarbete i första hand.
Skolåren började runt sex års ålder, och elev antalet i varje klass var betydligt mindre än i dagens samhälle, ca sju åtta stycken i var klass var det vanliga. I huvudsak lärde man sej det klassiska skolämnena som att läsa och räkna.

Att lära sej att spela ett instrument var ett viktigt inslag i skolan, även gymnastik tillhörde ett av dom viktigaste ämnena.
Det ansågs viktigt att barnen skulle lära sej dikter mm utantill.
I skolan använde sej läraren och eleven av papyrusrullar och eller vaxtavlor att skriva på och på dessa skrev man med pennor som var gjorda av strån.

Grekerna var självförsörjande. De odlade vete, korn, ärtor, bönor och oliver mm. De bedrev också en del jakt på till exempel vildsvin, hjort, hare och fågel. Men eftersom det är svårt att jaga villebråd utan häst, så var det mest rika och unga som hade tillgång till sådan föda. Fisk var den vanligaste huvudrätten. För att fånga den använde man sej av spjut och nät. Fångstmetoden liknar mer att man ”jagade” fisk istället för som nu att man fiskar. Denna teknik att ”jaga” fisk lever kvar i många delar av världen än idag.
Man åt sina måltider med fingrarna, kniv och sked.

Utvecklingen i antikens Grekland var långt framskriden jämn fört med sin samtida omvärld.. Athene framstod som ett demokratiskt samhälle, där medborgarna fick rösta, men då gällde det enbart männen. Kvinnor, slavar och invandrare stod helt utanför demokratin, de hade ingen rösträtt.
Det politiska inflytande i samhället sträckte sej till en grupp på ca 500 medborgare (män) som satt i ett råd.Jämförelser med andra länder

Grekland var långt utvecklat, om man jämför med andra samhällen i världen, vid den tiden. När Greklands folk hade ett fullt utvecklat samhälle med hus, skola, demokrati och mynt, så hade Sverige inte utvecklat sej längre till än att vi här bodde i grottor. Sverige och Grekland har i dag en liknande civilisation. Greklands överlägsenhet i jämförelse med andra länder och kungadömen vid denna tid, visade sig inte minst i krig där grekerna vann stora framgångar genom en högre teknologisk utveckling, och mer disciplinerad krigföring.

Jag tycker

Att Athene framstod som ett demokratiskt land, låter för mej som en het felaktigt. Här handlade det om att det var bara pojkarna som fick gå i skolan, och flickorna vara hemma och lära sej hushållsarbete. Kvinnorna hade heller ingen rösträtt, utan den stod vissa män ensam för. I dagens samhälle låter detta väldigt konstigt, odemokratiskt och könsdiskriminerande.

Men tänker man efter så var det inte så länge sen som vi fick rösträtt här i Sverige heller. Så att så här idag döma ut deras sätt att leva då blir ju också lite fel. De tog i vart fall de första staplande stegen mot demokrati (folkstyre).
Min uppfattning om hur det ser ut i dagens samhälle i Grekland är den att det idag liknar Sverige och övriga Europa.

Grekland är ett mycket vackert land, och turismen är mycket stor. Turism är en betydande del av Greklands inflöde av utländsk valuta och viktig för landets ekonomi.
Landet har stundom haft det svårt, med bland annat inbördeskrig, Och dessutom hade en del bekymmer med Turkiet. Som bevis för det kan vi se på delningen av Cypern, där dom båda äger halva ön var. Men landet har nu en stor tillväxt, och utvecklingen är stor.

2. Kvinnans situation i antikens Grekland

Kvinnorna hade en mycket låg ställning i antikens Grekland. De hade ingen rösträtt. Dom räknades inte som grekiska medborgare. Dom blev aldrig myndiga och hade inga rättigheter. De hade lika lite att säga till om som slavarna och invandrarna.

De gifta kvinnorna i Athene fick inte äga egendom eller pengar, men de utländska kvinnorna som bodde där fick göra det. Inga flickor fick gå i skolan, de fick istället stanna hemma och lära sig olika saker av sina mammor, systrar eller äldre släktingar. Det dom lärde sig var mest hushållsarbete som till exempel, matlagning, vävnad. Ibland fick kvinnor lära sig att läsa och skriva samt att spela musik Det var dock ovanligt.

Att väva och att spinna var två av dom saker kvinnorna ägnade stor del av sin tid till. De vävde själv tyget till sina kläder och till saker i hemmet. Det var sällsynt att kvinnor vistades utanför hemmet. De unga flickorna som inte var gifta fick inte träffa några unga män. Hon vistades nästan alltid i den del av huset som var till för kvinnorna och hon var inte ute på den inre gården så ofta heller.

Man ville inte att familjens manliga medlemmar skulle se henne. Den gifta kvinnan vistades inte heller ofta utanför hemmet. Dock var det ”husmor” den som styrde och ställde i hemmet om inte hennes man lade något hinder i vägen förstås. Hade hon slavar i sitt hem bestämde hon helt över dem.

Kvinnorna kunde gifta sig så snart dom blivit giftasvuxna, det blev dom vid 12-13års åldern. Men man brukade vänta med att gifta sig tills de hade fyllt 15 år. Männen de gifte sig med var oftast mycket äldre än de själva, ålderskillnaden var ofta mycket stor. Det var fadern som bestämde vem dottern skulle gifta sig med.

Det var mycket sällan man gifte sig av kärlek. Men det var vanligare att de fattigare gjorde det. Den fattiga kvinnan jobbade också ibland utanför hemmet, hon brukade t.ex. sälja sina vävnader på marknaden. Det gjorde att den fattiga kvinnan hade lite mer frihet än den rika.

Jag tycker

Jag tycker att kvinnans situation i antikens Grekland var dålig. Jag tror inte att jag skulle klara av att sitta inne i ett och samma hus i 15 år och vänta på en man som min pappa väljer att jag ska gifta mig med. För att sedan, när jag fått en man, fortsätta att stanna inne större delen av dagarna och sköta om hushållet. Trots att jag då hade fått bestämma helt över mitt hushåll och mina slavar tror jag inte att jag skulle stå ut någon längre tid.

Om jag skulle vara en kvinna i antikens Grekland skulle jag nog föredra att vara en fattig kvinna eftersom att det var vanligare bland dom att gifta sig av kärlek och eftersom dom ibland hade arbeten utanför hemmen.

Jag tycker att det är fel att kvinnans roll är lägre än mannens, alla ska vara lika värda och alla ska ha lika mycket att säga till om vare sig man är kvinna eller man! Det är bra att världen utvecklas. Jag är helt på det säkra att kvinnans situation idag, är helt annorlunda än den var då och mer liknar kvinnors situation i andra västländer.

Jag skulle tycka bättre om att bo i Grekland idag än för 3000år sedan. Märkligt att deras berömda filosofer inte tog upp denna orättvisa behandling av människor?

3.Vilka kända filosofer fanns det i antikens Grekland?

Dom filosofer som var mest kända i antikens Grekland var

Sokrates, som var en ”sofist” en vishetslärare. Som sofist hade du revolterande åsikter, och kallades kringvandrande filosofer. En filosof var populär bland folket, men rådet hade inte mycket till överst för dom, eftersom dom ansåg att undervisningen gick till på ett konstigt sätt. Dom gick omkring på gatorna och ställde filosofiska frågor till sina elever, och dom fick då
tänka ut och formulera sina egna svar. Sokrates gick runt i Athen till största delen. Han blev till slut dömd till döden av atenska demokratiska domstolen, för sitt ifrågasättande till politikerna. Sokrates lämnade inget skrivet material efter sig.

Platon, var en av Sokrates elever. Efter Sokrates död, öppnade han en skola norr om Athen med namnet Akademia, som blev väldigt berömt. Platon största intresse var matematiken men även idéläran låg honom varmt om hjärtat. Tanken med idéläran var att en sak kunde ha olika former, färger och storlekar, medan de fortfarande var samma sak. Till exempel att ett glas, kan var litet, stort och ha olika färger, men ändå vara ett glas
Det mesta som Platon skrivit var försvar för Sokrates.

Aristolates, var i sin tur elev på Platons skola, han blev en av akademins bästa elever. Efter Platons död öppnade Aristolates själv en filosofskola.De skrifter man återfunnit är en samling undervisningsmateriel och anteckningar från föreläsningar. Han myntade uttrycken ”Summan av våra laster är och förblir konstant”.


Jag tycker

Att läsa om filosoferna och alla deras teorier, har varit jätte interesant. Huruvida alla dessa påstående är sanna, får vi nog lämna åt historien, där dom hör hemma. Klart är att dessa filosofer har gjort ett så stort avtryck i historien att måna av deras tankar och idéer lever kvar idag.


4. Hur gick dom olympiska spelen till i Antikens Grekland ?

I somras kunde vi följa världens bästa idrottare kämpa om de ärofyllda medaljerna i de olympiska spelens hemland, Grekland. Men det var år 776 f kr allt började, och då i staden Olympia. Dom olympiska spelen, hölls vart fjärde år, runt midsommar. Spelen höll på i fem dagar och under den tiden var det fred i hela Grekland.

Det var endast män som fick vara med och tävla. De kvinnor som var närvarande, dömdes ovillkorligen till döden men olika uppgifter tyder på att även ogifta kvinnor kunde få besöka spelen. För att få delta i tävlingarna räckte det alltså med att man var av grekiskt ursprung och av manligt kön.

Den första dagen gick åt att offra till gudarna och man svor den olympiska eden. Först den andra dagen b...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: ANTIKENS GREKLAND

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-10-17

    skippa jag tycker styckenna og

  • Inactive member 2010-05-16

    vad hade de som jobb??

Källhänvisning

Inactive member [2005-11-04]   ANTIKENS GREKLAND
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4844 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×