Diskriminering

8462 visningar
uppladdat: 2005-09-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning
1. Sammanfattning
2. Den nya lagen
3. Lagarna
4. Huvudpunkterna i DO’s lagstiftning
5. Straff mot diskriminering
6. Är lagstiftningen rimlig?
7. Källor
8. Bilaga


Sammanfattning
Jag kommer att skriva om ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO. Jag kommer att skriva lite kort om alla ombudsmän inom området diskriminering, men med inriktning mot DO. Vad jag i första hand kommer att skriva om är vilka lagar som finns. Sedan kommer jag att jämföra mellan de olika ombudsmännen, sammanfatta huvudpunkterna i lagarna och även skriva om jag tycker de verkar rimliga.


Den nya lagen
Från 2003 började en ny lag gällande diskriminering i samhället att gälla. Dessa gäller i alla EU-länder och handlar om personer som är handikappade, tillhör en annan religion, har en annan etnisk bakgrund eller har en annan sexuell läggning. De som ska se till att lagarna hålls är ombudsmännen JämO, som jobbar med jämställdhet, DO som jobbar mot etnisk diskriminering, HomO som är ombudsmannen mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och HO, handikappsombudsmannen.
De gamla lagarna kommer fortfarande att gälla. De nya täcker endast de områden som de gamla inte täckte och nu kommer det därför att bli ännu svårare att diskriminera vissa folkgrupper.


Lagarna
Det finns nu lagar som säger att ingen får diskriminera, d.v.s. behandla någon annorlunda p.g.a...
...religion
...hudfärg
...etnisk bakgrund
Vilka dessa lagar är finns med som bilaga till mitt arbete.Huvudpunkterna i DO’s lagstiftning
Jag har som sagt valt att jobba med DO. Varför jag valde den är helt enkelt att det är den jag visste minst om och vill därför ta reda på mer. Dessutom tycker jag det är viktigt att man accepterar invandrare i Sverige.
Huvudpunkterna i den nya lagen är att ingen får bli annorlunda eller orättvist behandlad oavsett religion, hudfärg eller etnisk bakgrund. Detta gäller...
...i socialtjänst, färdtjänst och när man söker bidrag till bostadsanpassning.
...när man söker pengar av socialförsäkringen.
...i försäkringen för arbetslöshet.
...i hälso- och sjukvård.

Huvudpunkterna i lagstiftningen är alltså att ingen ska t.ex. nekas ett jobb eller en bostad p.g.a. dennes hudfärg, religion eller liknande.


Straff mot diskriminering
Känner någon att den har blivit orättvist eller annorlunda behandlad p.g.a. någon av tidigare nämnda orsaker ska denna inte behöva skaffa fram eget bevismaterial. Det är den misstänkta som ska bevisa att han eller hon inte har gjort det. Om den misstänkta visas skyldig kan DO kräva pengar till den diskriminerade. Det kan de göra senast 2 år efter händelsen.


Är lagstiftningen rimlig?
Jag tycker att det är väldigt viktigt att alla blir accepterade. Det är inte ovanligt att man idag hör personer som behandlar invandrare annorlunda. Det kan röra sig om små och stora saker, som att inte låta någon få ett jobb på grund av sin bakgrund. Jag tycker det är väldigt viktigt att stoppa det och tycker att de nya lagarna är bra.


Källor
http://www.do.se
http://www.mimersbrunn.se

Bilaga

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
2 § Regeringen utser en ombudsman som skall verka för att diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning inte förekommer i arbetslivet eller på andra områden av samhällslivet.
3 § Ombudsmannen skall genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter.
Ombudsmannen skall vidare genom överläggningar med myndigheter, företag och organisationer samt genom opinionsbildning, information och på annat liknande sätt ta initiativ till åtgärder mot diskriminering.
4 § Ombudsmannen skall särskilt motverka att arbetssökande utsätts för diskriminering. Ombudsmannen skall också i kontakt med arbetsgivare och berörda arbetstagarorganisationer främja ett gott förhå...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Diskriminering

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-09-25]   Diskriminering
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4826 [2020-05-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×