EGYPTISKA HIEROGLYFER

15 röster
37248 visningar
uppladdat: 2005-09-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vad betyder ordet hieroglyf, och vad kommer det från?

Ordet hieroglyf kommer från grekiska hieroglyphikos. Det betyder “helig inristning”, eftersom man trodde att skriften var en gåva från gudarna. Guden Thot ansågs ha uppfunnit skriften och därför var han huvudgud över skrivkonsten.
Vad är hieroglyfer?

Hieroglyfer kallas den komplicerade skriften som användes i gamla Egypten för över 5 000 år sedan. Man skrev inte med hieroglyfer någon annanstans än i Egypten, hieroglyfer skrevs alltså med fornegyptiska. Hieroglyfer består av mycket fina och noggranna bilder, som antingen är målade på papyrus (ett slags papper gjort av en växt som heter papyrusplanta) eller inristade i stenväggar t.ex. i tempel eller pyramider.

Hur skriver man med hieroglyfer?

Hieroglyfer är omöjliga att kunna tolkas utan kunskap om det fornegyptiska språket. Det finns från 700-800 tecken som man måste kunna för att förstå hieroglyfer, och då räknas inte bara bilder för ord utan även bilder för stavelser, bilder för att särskilja ord som är lika mm. Hieroglyfer lästes från höger till vänster. Man skrev inte vokaler i det egyptiska skiftspråket.

Vilka kunde läsa och skriva med hieroglyfer?

De som kunde läsa och skriva i det egyptiska samhället var inte många, man räknar med att ungefär 1% av befolkningen kunde det. Resten kunde läsa lite eller stava enstaka ord. De som var utbildade att kunna läsa och skriva kallades skrivare, de var mycket högt uppsatta i samhället (t.ex. präster eller människor som stod nära Faraon) eftersom just så få kunde skriva och för att man trodde att de kunde förstå gudarnas språk (som sagt trodde egyptierna att hieroglyferna var gudarnas skrift).. De hade gått i en speciell skrivarskola i flera år, eftersom att skriva hieroglyfer var väldigt svårt. Men de flesta av skrivarna kunde bara skriva hieratiska, som var en förenklad form av hieroglyfer. Många adelsmän lät sig avbildas som skrivare, fast de inte var det, för att få högre status.

Hur länge skrevs det med hieroglyfer & utvecklades de under tiden?

Hieroglyfer skrevs med under ungefär 4 000 år. Från att ha varit ett väldigt komplicerat skriftspråk så utvecklades därifrån 2 stycken förenklade språk av hieroglyfer, så att fler människor skulle förstå. Först hieratiska och sedan demotiska.
Vad användes hieroglyferna till att skriva?
Hieroglyfer användes till att skriva många olika saker t.ex. dokument, inskrifter på tempelväggar & i pyramider, religiösa ritualer i böcker mm.

Slutades hieroglyferna att användas av någon anledning?

När romarna invaderade Egypten så tog dåvarande Farao Cleopatra livet av sig (vilket stod som faraonernas fall). Romarna förbjöd då hieroglyferna eftersom de tyckte att skriften var hednisk (icke kristen) Istället införde romarna grekiska alfabetet & skriften i Egypten och hieroglyfernas betydelse föll i glömska.

När kom man på hur hieroglyferna var uppbyggda igen?

1799 i närheten av hamnstaden Rosetta vid Nilen ( därav namnet Rosettastenen), strax öster om Alexandria i samband med Napoleons fälttåg till Egypten, fann några franska soldater en sten. Denna stenen hade tre inskrifter, varav en med hieroglyfer. De andra texterna var demotisk skrift och vanlig enkel grekiska. Soldaterna tog med sig stenen hem till Frankrike där många vetenskapsmän studerade stenen. En vetenskapsman : Jean Francois Champollio...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: EGYPTISKA HIEROGLYFER

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-09-23

    aaaaaaaas bra ju!

  • Magnus Viklund 2019-04-20

    Så rom var kristet år 30 f.Kr, det år Cleopatra dog, proaktivt utöver det vanliga... Ang. texten ovan: "Slutades hieroglyferna att användas av någon anledning? När romarna invaderade Egypten så tog dåvarande Farao Cleopatra livet av sig (vilket stod som faraonernas fall). Romarna förbjöd då hieroglyferna eftersom de tyckte att skriften var hednisk (icke kristen) Istället införde romarna grekiska alfabetet & skriften i Egypten och hieroglyfernas betydelse föll i glömska. "

Källhänvisning

Inactive member [2005-09-24]   EGYPTISKA HIEROGLYFER
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4812 [2020-08-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×