"Det Svenska socialdemokratiska efter krigstiden"

4 röster
5259 visningar
uppladdat: 2005-09-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Det här fördjupningsarbete handlar om den klara bilden av den arbeten inom överlevnad och utvecklingen av denna svenska politikerna efter världens största och den dramatiska ändringen, vilken berörde hela världen!

Syftet på att jag har valt detta ämne är att för det första vill jag upptäcka om hade fått något ut av den världens krig, och om den hade kämpat politiskt att undvika tredje världens kriget eller om historia hade möjligheter att upprepa sig. För den andra är att det finns många böcker och faktorer om detta ämnet. För att kunna beskriva momentena har man vänt sig till att forska i den historiska källorna med motiveringen att uppfylla mina nyfikenheter.
Källorna jag hade för ämnet var:

Socialdemokraten och den svenska utrikes politiken som är skrivit av Bo Hult och Klaus Misgeld.
Svensk- politik under 1900 talet, skrivit av Stig Hadenius.
I Svarige under andra världs kriget, skrivit av Hans Dahlberg.
Frågan är om vad den var de svåra uppgifterna som man hade utförd i återhämtningsarbetet efter krigstiden och man vill veta om rollen och ansvaret åt freden av det socialdemokratiska i Svarige.

Vi upptäcker att Sverige befann sig i ett förmånligt läge efter krigsslutet 1945.
Landet uppvisade politiskt, ekonomiskt och social stabilitet.
Det hade en produktions apparat som inte hade slagit sönder av kriget.
Industrin hade visserligen fått ställa om på grund av bered skapsförhållanderna men de hade fått tid att i lugn och ro planera för framtiden.
Ekonomiskt hade Sverige liksom många andra länder räknat med en depression efter krigsslutet. Men istället kom snabbt tillväxt och inflation.

Bruttonationalprodukten ökade med genom 4,5% under perioden 1946-1950. Trots detta förekom ekonomiska svårigheter.
Utrikes handeln visade underskott och inflation var hög.
Den politiska lugn var förbi och istället kom den första efterkrigs perioden att karaktiseras av stora inrikes politiska motsättningar.


Det politiska partiet ”socialdemokraterna” hade starka krafter än dem andra partiet. Då bildades sommaren 1945 av “Per Albin” en ren socialdemokratisk regering. Han var som en landsfader av hela det svenska folket, som hade genom krispolitiken under 1930-talet och genom sitt sätt att leda landet under kriget , fått en ställning som gjorde honom unik i svenska partiet.

Under reform arbete kom denna regering med att ändra sitt gamla program och ersattes med nya punkter som full sysselsättning och socialisering och vissa reformer inom utbildning, sjuk och pension bidrag och ny skattepolitik.

Sedan kom regeringen med att balansera utrikes handeln på bättre sätt medan de fick massor kritiker av de borgerliga partierna.
På andra sidan ser vi att Svarige inte ville isolera sig utan aktivt delta i den internationella politiken år 1946.men efter konflikten mellan de stora makterna och fördelning av Europa till öst och väst samtidigt användning av atombomb i Nagasaki och Hiroshima förde Svarige till att föra ett nordiskt allians fri politik med Danmark och Norge i syftet med att undvika ett nytt krig.

Men till slut blev Svarige ensamt om detta på grund av eftergivning av Danmark och Norge. De planerade ekonomi program till efter kriget var fel bedömd på grund av hög konjunktur och inflation blev dom stora problemen istället för depression, jordbruks vinster minskade och industri marknaden ökade istället efter krigs tiden.

Tentativt kan indelas i två eller tre perioder. Den första sträcker sig fram till 60-talet och brukar beskrivas som den politiska enighetens år.
Den andra perioden sträcker sig in på 80-talet och bevisar dels av försvarspolitikens oenighet och dels av den aktiva utrikes politiken.
Den tredje perioden sträcker sig från mitt av 80-talet fram till nutiden och är präglad av en viss förnyad försvarspolitik och världens ändringar som Europa frågor (EU).Vi märker till att Sverige har alltid försökt att ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: "Det Svenska socialdemokratiska efter krigstiden"

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-09-12]   "Det Svenska socialdemokratiska efter krigstiden"
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4765 [2020-07-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×