Karies

5092 visningar
uppladdat: 2005-09-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Sedan mitten av 1970-talet har tandhälsan i Stockholms län markant förbättrats och många barn är nu kariesfria. Den viktigaste orsaken till förbättringen är att man numera ofta använder fluortandkräm eller på annat sätt intar fluor.
Tandhälsa hos barn handlar ur ett folkhälsoperspektiv framför allt om hål i tänderna, d v s karies. Karies uppstår genom att bakterier som finns i beläggningar på tänderna jäser födans kolhydrater så att det bildas syror. Dessa syror löser upp kalksalterna på tändernas emalj och skadar den - man får hål [1].
Förekomst
Fram till i början av 1970-talet var kariesförekomsten hög bland skolbarn i Stockholm, inga väsentliga förändringar hade inträffat under perioden 1945-1970. Men i början av 1970-talet utvecklades ett förebyggande arbete med tillförsel av fluor, vilket resulterade i att antalet fyllningar sjönk drastiskt, och sedan mitten av 1980-talet har mindre än en fyllning per barn och år utförts.
En stor del av alla barn i Stockholm län är numera kariesfria och för varje år blir det fler (se figur 2). 1996 hade endast 10 % av treåringarna och 45 % av sexåringarna karies [2]. Andelen barn med karies i åldern sex år och uppåt är dock 5-10 % högre i Stockholms län än i övriga delar av Sverige [3].
Tandhälsan hos barn i Stockholm har förbättrats år från år sedan början av 1970-talet.
Karies är något vanligare i socialt mindre gynnade bostadsområden.
Daglig användning av fluortandkräm är det bästa skyddet mot karies.
Karies
Karies vanligaste infektionssjukdomen
Kariessjukdomen är en infektionssjukdom orsakad av bakterier som lever på tandytan. Sjukdomen kännetecknas av en lokal upplösning av tandvävnaden, det som i folkmun brukar kallas ”hål i tänderna”.
Kariessjukdomen är kanske den vanligaste av alla sjukdomar som drabbar människan. Av svenska tolvåringar har fler än 1/3 symptom i form av kariesskador så stora att de måste åtgärdas, eller så har de redan fyllningar som tecken på behandlad kariesskada.
Karies
Kariessjukdomens symptom
Karies börjar som en vit fläck
”Hål i tänderna”, eller som tandläkaren kallar det, karieslesioner, är tecknen på kariessjukdomen, de objektiva symptomen. De börjar som vita, kritaktiga fläckar på emaljytan. Vanligtvis ligger fläckarna på sådana ställen där man själv har svårt att se dem, t.ex mellan tänderna. Så småningom, oftast mycket långsamt, förstoras karieslesionen till en så kallad kavitet och tränger igenom den hårda emaljen in i det mycket mjukare tandbenet, dentinet. Färgen varierar nu från ljust gult till brunt, nästan svart. Ju ljusare färg, desto snabbare förstoras kaviteten.
Ilning när karies är i dentinet
När skadan nått in i dentinet är det inte ovanligt med subjektiva symptom på kariessjukdomen. Patienten känner ilningar när han/hon äter kall eller varm mat. Smärtan beror på att det blottade dentinet är levande och innehåller många trådformiga utskott från tandens inre, pulpan. Temperaturförändringar åstadkommer en strömning i utskotten som retar pulpans många nerver. Även socker kan ge upphov till en liknande reaktion.
Karies kan förstöra tanden helt
Om sjukdomen inte botas kommer nedbrytningen av tänderna att fortsätta. Till slut återstår bara en rotstump som så småningom täcks av tandkött. Genom roten går en relativt grov kanal genom vilken blodkärl och nerver passerade in i tanden när den var frisk. Rotkanalen är nu infekterad med allehanda bakterier som ofta orsakar akuta infektioner i käkbenet med svår värk som följd.
I placket på tänderna bildas syror varje gång man äter något som innehåller socker eller andra kolhydrater. Syrorna kan fräta och luckra upp tandytan. Saliven kan klara av att reparera en skada om inte syrabildningen sker för ofta, så genom regelbundna måltider utan onödiga mellanmål kan man uppnå balans mellan frätning och reparation.
Tänderna tål några få attacker per dag. Karies uppstår när det bildas mer syra än vad tänderna tål. Där plack bildas snabbt och är svårare att få bort bildas det i allmänhet mer sy...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Karies

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-09-12]   Karies
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4759 [2020-09-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×