Torsionsanalys av vevaxeln kamaxeln och motortransmissionen på Scanias D12:a

1507 visningar
uppladdat: 2001-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med examensarbetet är att ta fram en modell för torsionssvängningar i systemet vevaxel, motortransmission och kamaxeln på SCANIA's 12 liters dieselmotor DC1201. Det höga gastrycket och injektortrycket på SCANIA's dieselmotorer ger upphov till stora moment på både vevaxeln och kamaxeln. Dessa moment varierar kraftigt med tiden och skapar torsionssvängningar hos de båda axlarna samt hos motortransmissionen. Modellen som presenteras är linjär och av frekvens respons typ, den beskriver förloppet i fortvarighet. Axlarna och transmissionen är diskretiserade med totalt 37 frihetsgrader. Indata till modellen är gastrycksdata i cylinder och moment på kamaxeln vid olika varvtal i intervallet 800-1900 rpm. Eftersom dessa indata är periodiska vid fasta varvtal, Fourierserieutvecklades de och superposition tillämpades. De största förenklingarna hos modellen är att momenten på vevaxeln från vevstaken samt momenten på kamaxeln från ventilmekanismen betraktas som pålagda utan återkoppling. De olinjära effekter hos transmissionen som kuggstyvheten och kuggspelet försummas också. Några verifierande mätningar har inte utförts inom ramen för examensarbetet Modellen visar att kamaxeln i stort sett svänger med svänghjulet längst bak på kamaxeln. Framänden på kamaxeln förvrids mer oregelbundet, framför allt vid höga varvtal. En viktig egenfrekvens för kamaxelsvängningar finns hos systemet vid 500 Hz. Denna egenfrekvens ger en tydlig resonans vid 1600 rpm för ordning 18...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Torsionsanalys av vevaxeln kamaxeln och motortransmissionen på Scanias D12:a

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2001-01-01]   Torsionsanalys av vevaxeln kamaxeln och motortransmissionen på Scanias D12:a
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=47448 [2020-05-29]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×