Grammatikundervisning; tradition eller nytta? - en studie av gymnasiepedagogers förhållningssätt

2170 visningar
uppladdat: 2006-12-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Grammatikundervisningens plats i skolan har förändrats genom historien och denna uppsats har för avsikt att undersöka om begreppskunskapen är viktigare än nyttan för elever med svenska som modersmål i grammatikundervisningen på gymnasieskolan idag. Med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning utreds gymnasiepedagogers syn på ’grammatik’ och grammatikundervisning. I definitionen av ’grammatik’ framkommer mest frekvent av respondenterna att det handlar om språkets uppbyggnad, språkets struktur och en medvetenhet om språkriktighet. Ur vår undersökning framkommer det även att kunskaper om de grammatiska begreppen inte är lika viktigt som att elever med svenska som modersmål kan använda den svenska grammatiken rätt, vilket våra respondenter hävdar att eleverna kan. Det råder inte någon homogen syn bland våra respondenter om grammatikundervisning finns med i kursplanen för Svenska A, medan majoriteten inte anser grammatik vara en del av kursen Svenska B. Några respondenter gör dock nedslag vid behov i grammatik i kursen SvB. Vår uppfattning är att ’gram...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Grammatikundervisning; tradition eller nytta? - en studie av gymnasiepedagogers förhållningssätt

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-12-01]   Grammatikundervisning; tradition eller nytta? - en studie av gymnasiepedagogers förhållningssätt
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=47349 [2020-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×