Tidvatten

20237 visningar
uppladdat: 2001-03-31
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
TIDVATTEN

Tidvattnet rör inte bara om i havet utan det orsakar även höjningar och sänkningar av jordatmosfären och av jordskorpan. Då en tidvattenvåg stiger 3 meter lyfter sig samtidigt jordskorpan 15 centimeter.

Ebb och flod är tidvattnets olika "tidsperioder" dvs när vattnet är som lägst respektive när det är som högst.

Under 6 timmar och 12 minuter stiger vattnet ifrån sin lägsta nivå till sin högsta. Därefter vänder tidvattnet och den då så höga vattennivån sjunker till sin lägsta nivå på 6 timmar och 12 minuter. Den tid som förflyter mellan en lågvattendal och högvattentopp eller tvärtom är exakt 12 timmar, 25 minuter och 45 sekunder. Ebb och flod försenas alltså med 50 minuter per dag.

Jorden och månens samverkan.
I samverkan mellan jorden och månen existerar två krafter:

1. Attraktionskraften vilken verkar mellan jorden och månen.
2. Centrifugalkraften, den uppkommer tackvare att jorden roterar runt sin egen axel.

Dessa två krafter motverkar varandra, det är den resulterande kraften, tidvatten-kraften som startar tidvattenvågen. På den sidan som pekar mot månen, är det attraktionskraften som påverkar vattenmassorna. På den punkt där avståndet är kortast till månen bildas en utbuktning som avtar gradvis. Detta beror på att månens attraktionskraft avtar och centrifugalkraften sakta tar över.
Denna utbuktning kallas flodberg. På den motsatta sidan är allt exakt tvärtom, vid den punkt som är längst ifrån månen är det en exakt likadan utbuktning. Denna beror dock ej på månens attraktionskraft för att den är lika med noll, utan den beror på centrifugalkraften.
Mitt emellan dessa båda flodberg, tar centrifugal- och attraktionskrafterna ut varann, där finns det helt enkelt inget tidvatten.
Dessa två flodberg följer helt enkelt med månen runt jorden, därav uppkommer ebb respektive flod två gånger per dygn.

Jorden och solens samverkan.
Månen är inte ensam om att påverka tidvattnet på jorden. Även i denna samverkan existerar attraktions- och centrifugalkrafter som påverkar vattenmassorna. Solen påverkar jorden exakt på samma sätt som månen, det är bara ett undantag:

Solens dragningskraft på jorden är cirka 180 gånger större än månens attraktionskraft detta tackvare sin storlek. Men på grund av det långa avståndet till jorden reduceras solens attraktionskraft till hälften av månens och därför minskas även centrifugalkraften. Solens flodberg blir endast hälften så stora som månens.

Solen och månen i samverkan både stärker och försvagar tidvattenkraften:

* Då jorden, solen och månen ligger på en rak linje går solens och månens gravitationer samman, med detta medföljer även att centrifugalkraften stärks. När detta sker uppkommer starka tidvatten kallade springflod. I detta fall samverkar solens gravitation med månens. Springflod bildas när det är fullmåne eller nymåne.

* Solen, jorden och månen kan också ligga i en rät vinkel i förhållande till varandra. Då uppstår nipflod, det svagaste tidvattnet, vilket är relativt grunt. Nu motverkar solens gravitation månens.

På jättelika havsytor som Atlanten och Stilla havet märks det inget när vattennivån höjs för där finns det inga "kanter" som kan ta emot och stoppa vågorna. Men när vattnet kommer in i randhav som ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Tidvatten

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-03-31]   Tidvatten
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=473 [2020-04-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×