Frontier

7716 visningar
uppladdat: 2005-08-15
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete


1.The Frontier

Vid 1800-talets början gick USA:s gräns längs Mississippifloden, men det fanns även en annan gräns, the frontier. The frontier var den gräns som angav hur långt västerut koloniseringen nått, med det menas hur långt nybyggarna kommit, alltså hur långt i väster civilisationen nått. Den gränsen flyttades längre och längre västerut, och vid mitten av 1800 talet hade kolonisationen nått ända fram till Stillahavskusten.
När USA 1803 köpte Louisianaterritoriet var det outforskad vildmark som indianerna behärskade. Allteftersom USA expanderade flyttade de vita västerut, de odlade upp den bördiga jorden där indianerna jagade bufflar.
I slutet av 1800 talet var "The Frontier" borta, indianerna var närapå utdöda, USA hade ett ekonomiskt uppsving. En kultur som byggts upp under flera århundraden hade krossats på hundra år. Det hela förklarades officiellt 1890 att det inte fanns några fria områden, utan all mark var odlad. Odlingsgränsen, som kallades the Frontier fanns inte längre.

2. Amerikanska koloniseringen västerut (mönstret)

I Nordamerika fanns redan från den första kolonisationen en odlingsgräns, som hela tiden flyttades, den kallades frontier (vilket jag skrivit utförligare i 1.) Denna kolonisering följde ett speciellt mönster. Först kom pälsjägarna, så kallade trappers, boskapsskötare och malmletare. Efter dem kom de första nybyggarna, de var bönder, tjänstefolk och andra som sökte efter jord att bruka. Vägar anlades och så småningom skapades samhällen. Flyttningen västerut följde oftast floder och vattenvägar. 1849 hittade man guld i Kalifornien och den så kallade guldruschen tog fart.

2. Invandringen till Amerika

20 000 år sedan kom Indianerna till Amerika över Beringssund, och delade där efter upp sig i olika Stammar
1000; ca Kom vikingarna till Amerika, med Leif Eriksson i spetsen, dom kallade landet dom
kommit till för Vinland.
1492 Upptäcker Columbus Amerika, och landstiger Amerika.
1497 Italienaren John Calbot, tar östra Kanada i sin besittning för Englands räkning.
1540 Franska bosättningen påbörjas i Kanada
1565 Spanjoren grundar den första varaktiga kolonin i Florida
1585 Engelsmannen Richard Grenville anlägger en koloni i Nord Carolina
1598 John de Onate etablerar den första Spanska kolonin i New Mexico
1607 Engelsmannen John Smith grundar Jamestown i Virginia
1608 Samuel de Champland, fransman grundar kolonin Kanada (nya frankrike)
1624 Holländska bosättare grundar Fort Orange (Albany, New york)
1626 Holländaren Peter Minuit köper ön Manhattan av Delaware för 24 dollar
1633 Engelska katoliker grundar kolonin Maryland
1638 Svenskkoloni grundas vid Delawarefloden (New Sweden)
1682 Frankrike lägger under sig hela Mississippifloden
1760 Kanada blir Engelsk egendom
16- 1700 Afrikaner kommer till Amerika som slavar p.g.a. slaveriet
Före 1890 Kom dom flesta dom flesta invandrare från Irland, Storbritannien,
Tyskland
Efter 1890 Växte invandringen från syd och öst Europa snabbt.
1820-1930 Var emigranten stor och 65 miljoner invandrade till Amerika
1865-1914 Emigrerade ungefär 1 miljon svenskar till USA.
1930 Upphörde praktiskt taget emigrationen från Europa

Kolonisterna i Amerika hade bosatt sig där av olika anledningar.
Huvud orsakerna var;
Att kunna försörja sig bättre, för jorden räckte inte till alla i Europa. Men i USA erbjöd regeringen fri jord till dem som ville vara med om att odla upp de väldiga landområdena.
komma undan politisk eller religiöst förtryck. För i USA fick människor ha vilken religion som helst och förföljdes inte för sina politis...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Frontier

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-08-15]   Frontier
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4717 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×