Amerika om koloonialisering

1 röster
9571 visningar
uppladdat: 2005-08-15
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

G: Vad en koloni är för något, vilka länder var det som sökte
sig till Amerika under 1600-talet och varför sökte dom sig dit?

En koloni är ett lands besittning i en annan världsdel. När ett land kolonialiseras, flyttar det in människor från andra länder som tillsammans bildar en stat, en koloni.
I början av 1600-talet började kolonisterna komma till Amerika. De kom från England, Spanien, Holland, Frankrike och Sverige.
Den första varaktiga kolonin från England grundades 1607 i Jemestow, Virginia. Holland grundade sin första koloni 1624 på ön Manhattan. Spanjorerna däremot sökte sig längre in mot land, och Fransmännen stannade vid Mississippi floden.
Kolonisterna i Amerika hade bosatt sig där av olika anledningar. Huvud orsakerna var att utöka sina rikedomar och komma undan politisk eller religiöst förtryck. En av de saker som lockade var bördig jord, där man kunde odla bomull som man exporterade och fick pengar för. I England tillexempel fanns det Puritaner, de var en religiös grupp, som var förtryckt. De seglade med skeppet ”Mayflower” över till Amerika för att få frihet.

VG: Hade Sverige någon koloni?

År 1638 skickade Sverige ut två fartyg för att grunda en koloni i Amerika, fartygen bestod av en besättning och varor från Holland, den lämnade hamnen under Miniuits som befäl. De ankom till Delawarefloden i mars år 1638. Då inledde Miniuits förhandlingar med indianerna och avslöt
29 mars, 1638 det första land köpet.
Den nya kolonin fick namnet Nya Sverige, på engelska New Sweden. Den svenska kolonin låg belägen vid Delaware samt omfattade delar av de nuvarande staterna New Jersey och Pennsylvania. Indianerna och Svenskarna utövade under hela tiden ett fridsamt umgänge och varubyten.
Kolonin levde kvar under svensk herravälde fram till 1655, då holländarna erövrade den. En del svenska invandrare stannade kvar i området där de hade egna kyrkor.

MVG: Varför ansågs det viktigt att ha kolonier?

När ett land skaffade en koloni i en annan världsdel, gav det kungen en viss makt i andra länder. En bördig jord gav bra exportmöjligheter och om det var överenskommet kunde moderslandet få en del pengar. Vad många inte tyckte om var att Storbritannien började lägga sig i, och de började ta tullavgift. Man utvecklade även handeln mellan länderna under den tiden. Man skaffade även kolonier för att utöka landets område.
För de fattiga som flyttade till kolonierna, gav det hopp, de trodde de skulle få det bättre där, för vissa...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Amerika om koloonialisering

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2005-08-27

    kommentera jätte gärna mina ar

  • Inactive member 2006-03-08

    Källorna var inte särskilt bra

  • Rodhe Sköld 2016-12-03

    Håller tyvärr med Ivan

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-08-15]   Amerika om koloonialisering
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4715 [2020-10-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×