Frihet - Ansvar: Ett arbete om demokrati och

1 röster
4688 visningar
uppladdat: 2005-07-31
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vad är det som avgör levnadsstandarden för en individ boende här i sverige och vilka villkor påverkar utfallet?

Som ett första svar på frågan är att givetvis individen själv avgör vad den vill sysselsätta sig i livet med. Men detta svar är alldeles för kontroversiellt då vi alla är medvetna om att olika individer har olika förutsättningar men för att försöka att ändå skapa oss en medveten bild av hur ”ödet” kan påverka oss får vi titta till de gemensamma delarna i vårt samhälle.

Demokrati:
Demokrati betyder folkstyre vilket innebär att den styrande makten ligger hos folket. Grundtanken är alla människors lika värde och rätt att på lika villkor delta i formandet av det framtida Sverige. När vi pratar om demokrati så har vi ofta tanken politik som utgångspunkt då vi alla är vana om vår rätt att rösta samt att densamme är den makt som våra politiker tilldelar oss. Genom vår röst kan vi välja vilka politiker eller partier som vi vill ska föra vår fråga och även yttra oss i diverse ställda frågor från politikers sida. Men demokratin innebär även att vi har olika friheter tex Yttrandrefrihet, Tryckfrihet och Journalistisk frihet. Dessa friheter ingår i Sveriges Rikes Grundlag vilket innebär att de är delar av grunder för hur vårt samhälle fungerar.

Välfärdsamhället:
Anledningen till att jag här tar upp Välfärdsamhället som en del av hur vårt ”öde” kan formas är pga att tanken om ett välfärdsamhälle samtidigt innebär hur tex Sociala frågor och levnads standarden besvaras, eller inom vilka ramar samhället påverkar vår levnads standard.
Begreppet välfärdsamhälle innebär kortfattat att det tillstånd som individerna i ett samhälle erbjuds innebär att befolkningen har det bra. Ett sätt från samhällets sida att styra upp detta kan tex vara genom allmänna försäkringar eller andra typer av skyddsnät där individerna erbjuds hjälp att få en dräglig tillvaro. I Sverige har vi ett uttryck, existens minimum, vilket innebär den lägsta gräns som anses dräglig att leva till rent ekonomiskt. Välfärdsamhället kan därmed uttryckas som den utopi vi vill efterleva vilket följs utav att olika politiker påverkar olika grupper som känner att deras utopi blir besvarad av just den politiken.


Men som alla människor är medvetna om som finns det ändå hemlösa i Sverige och folk som lever utan något ekonomiskt bistånd till trots att deras ekonomi är obefintlig. Det finns även mörkerområden inom vilka politiken inte direkt når tex påverkan av den svarta marknaden. Dessa områden kan klart påverkas genom att reglera skatter osv på den lagliga marknaden samt även genom att kartlägga och identifiera de individer som lever på gatan och saknar inkomst. Men kruxet här kan uttryckas som demokratins nackdelar ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.
Då individerna har sina friheter som människor innebär detta även att individerna själva kan avgöra sina öde, en del människor kan tillexempel tacka nej till arbete och hjälp från socialförvaltningen. Detta leder till att uttrycket Frihet får kombineras med Ansvar för så länge individen har friheten att vara människa så har den även ansvaret för sina handlingar som omfattas av friheten. Detta speglas bland annat i vårt rättsystem där vi får ta ansvar för våra handlingar utifrån den lag som på demokratisk väg utformats. Vad innebär då denna kombination av frihet av ansvar för vår levnadstandard?

Man kan säga att denna ger oss möjligheten/friheten att själv bestämma över våra liv och att även ta ansvar för följderna för våra val. Vi har även möjligheten utifrån vår yttrandefrihet, tryckfrihet och röst att påverka samhället så att det blir mer drägligt utifrån det liv vi väljer.
Det som ofta därför blir ett problem är förståelsen mellan olika gruppers val och uttalanden då den enes dröm är den andres mardröm.


För att spegla detta kan vi ta några exempel.

Fyrbarns Mamman Sara:
Sara har fyra barn, Per 15, Emma 12, Peter 8 och Saga 4. Sara har sedan 3 år tillbaks varit frånskild från Anders. Under tiden som gift var Sara den som tog hand om barnen då Anders jobbade som pilot och flög runt hela Jorden. Sara arbetade själv i den lokala affären alldeles i närheten av hemmet. När de så skildes fick Sara ensam vårdnad efter en rättslig tvist. Idag har Sara blivit arbetslös då affären har fått slå igen och där inte finns några arbeten i närheten. Hon bor i en lägenhet i byns fattigare område. Sara själv anser inte att en flytt är välkommen då detta skulle kunna innebära att barnen får framtida problem med studier och vänner. Så nu går Sara hemma med A-kassa och underhålls bidrag, hennes problem är främst att hennes ekonomi kan bli ett allt större problem då barnen börjar komma upp i tonåren.
Sara prioriterar således sina barns framtidsval högre och hennes ekonomiska situation är mer i överlevnadsfokus än hur det ser ut hos nästa person.

George 58, tjänsteman.

George har sedan många år tillbaks jobbat som tjänsteman åt kommunen. Hans barn har sedan många år tillbaks flyttat hemifrån och nu bor han med sin fru i en villa vid havet. Hans högsta prioritering är för närvarande att få ihop kommunens budget på ett drägligt sätt. Sin egna ekonomi oroar han sig inte över men hade inte haft något emot om förmögenhetsskatten hade sänkts.

Anders 23, Sitter inne för smuggling.

Anders som är 23 började vid tidig ålder använda droger och skolan blev snabbt drabbad. Då Anders vid nian hade försummat sina betyg så mycket så att gymnasiet var uteslutet blev det kriminella livet allt mer vardag. Idag sitter han inne för smuggling av narkotika och ser fram emot när han muckar. Anders ser idag inte några möjligheter för att skaffa ett jobb, vem vill anställa en kriminell? Frågar han sig själv. Någon fast ekonomi har han inte för socialförvaltningen daltar bara med honom som han själv uttrycker det och detta tycker Anders att han klarar sig utan då han tjänar mer på smuggling och inbrott.

Som vi ser genom dessa olika exempel så lever alla helt skilda liv. Varje individ har olika verklighetsuppfattningar och drömmar om framtiden. Samtidigt kan man även tänka att de har olika förutsättningar för framtiden. Men om vi skulle titta till individernas problem och se till de olika lösningarna så skulle vi se att många gånger är det individens eget ansvar som har skapat den verkligheten de sitter i. Detta uttalande kan kanske tyckas en aning hårt då tex Sara egentligen kunde flyttat dit det fanns jobb och Anders skulle egentligen kunna bryta sitt mönster, om de bara ville. Vad gäller George kan han möjligen välja att göra av med lite pengar så att han inte behöver betala så mycket skatt eller göra som han antagligen redan gör och rösta för det parti som vill sänka skatten.
Poängen i uttalandet är således att den framtid (välfärd) vi anser att Sverige borde ha grundar sig utifrån den egna situation vi befinner oss i. Hade Sara haft George tillgångar så hade antagligen en stor börda lyfts från henne och hade Anders haft Saras ansvarstagande så hade han kanske börjat tänka om och se till den verkligheten han förskaffar dem som står honom nära.

Alltså skulle jag vilja säga att det grundläggande för vårt välfärdsamhälle ligger hos individen att på demokratiskt väg påverka genom att nyttja sin frihet och ta ansvar för sitt liv. För att se problemet enbart som ett problem för politikerna löser inte problemet. Detta då politikerna själv har sina egna liv att se till samtidigt som de ska försöka förstå alla individers vilja.

För att ge en liten fingervisning om hur det ser ut idag så kan vi titta på det ökade politikerföraktet. Detta grundar sig till stor del på att människorna i samhället har tappat förtroendet för att politiker kan lösa de uppgifter vi ger dem. Detta innebär samtidigt att folket själv ser hur man löser problemet och att det inte går att lösa på politisk väg. Det jag menar med detta är att individen vill genom ökad frihet få mer ansvar för hur våra egna problem ska lösas. Kanske då man har sett att politikerna inte riktigt lyssnar på våra problem.

Från politikers sida kan man därför anta att processen att lösa alla människors problem inte är demokratisk korrekt för den ena individens lösning kan ibland innebära att man skapar nya problem för andra tex genom att ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Frihet - Ansvar: Ett arbete om demokrati och

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-07-31]   Frihet - Ansvar: Ett arbete om demokrati och
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4671 [2019-01-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×