Wicca

12260 visningar
uppladdat: 2005-07-31
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

När jag fick reda på vi skulle skriva en uppsats, tänkte jag att jag skulle skriva om häxprocesserna. Jag sökte efter information på Internet och stötte på Wicca. Jag läste lite om det och blev intresserad. Då bestämde jag mig: Det här ska jag skriva om!


Historia

Religionen grundades av Gerald Brosseus Gardner (1884-1965). Egentligen går religionen tillbaka till förkristen tid, men Gardner organiserade det hela till wicca (slang för witchcraft).
När Gardner var ung åkte han till Indien och studerade. Han lärde sig Hinduismen och Buddhismen grundligt och när han kom hem till England började han blanda Hinduismen, Buddhismen med nästan bortglömda förkristna religioner. Resultatet blev wicca, men accepterades inte som religion förrän 1964.


Guden och Gudinnan

Wiccaner tror på en livskraft i universum som är uppdelad i en manlig och kvinnlig del. Wiccaner kallar dem Guden och Gudinnan. De menar att asagudarna, de romerska och de grekiska gudarna och gudinnorna är Guden och Gudinnan, men under olika namn beroende på vilken egenskap folket behövde. Guden och Gudinnan finns i allt levande och man får alltså inte skada någon/något. Den kristna Guden är inte samma gud som den Wiccanska Guden. Wiccaner anklagas ganska ofta för att stå i förbund med djävulen eftersom deras gud har horn. Han kallas ”Den Behornade Guden”, men inte att han är djävulen eller någon av djävulens underhuggare. Eftersom wiccaner inte tror på den kristna guden kan de inte heller inte heller tro på hans motsats; djävulen.

Den wiccanska guden har horn för han är de vilda djurens Gud, men detta är upp till var och en. Guden är Gudinnans son, älskare och sin egen far. Hur nu det går till. Guden är också solen.

Den wiccanska Gudinnan är mycket vacker och är månens alla faser. Hon är livet, döden och pånyttfödelsen, Gudens mor och älskarinna.


Miljön

Wicca är en naturreligion och tror att det finns en själ i allt levande. De anser också att man ska leva i harmoni med naturen. Man ska utnyttja naturens tillgångar, men inte gå till överdrift.
Detta är taget ur Indianfolkets tro, men även äldre nordiska religioner.

Heliga skrifter och lagar
Wiccareligionen har tre grundprinciper:

· Att känna kärlek och bekantskap med naturen.
· Att betrakta verkligheten som en manifestation av Guden och Gudinnan.
· Att leva efter wiccans budskap: “An harm you none, do what you will.”= “Så länge du inte skadar någon gör vad du vill.”

Och trefaldighetsregeln: Allt du gör kommer tre gånger åter. Det gäller även när man gör något gott.Olika Wiccanska traditioner

Det finns många olika traditioner (grupper) inom wicca. Den största skillnaden från tradition till tradition, coven till coven är hur de utövar wicca. Alla inom wicca håller ex. inte på med magi, utan ägnar sig åt det andra i religionen.
Här följer några traditioner:

Gardneriansk wicca: Följer Gardners alla tankar. Man kan inte vara gardnerian utan att ha blivit initierad av en annan gardnerian. (Only a witch can make a witch.)
Folktro är väldigt framträdande.
Alexsandersk wicca: Härstammar från Alex och Maxine Sanders. De sysslar med ceremoniell magi.
Brittisk traditionell: Blandar gardnerianskt med keltiskt. Använder sig av material från Janet och Stewart Farrar.
Keltisk wicca: Använder sig av keltiska gudomar och druidiskt material. Har lite gardneriansk tankegång. Använder sig av träd, blommor, alver och hela den brittiska floran av väsen i det magiska arbetet.
Dianisk wicca:
Bygger på Lelands ”Ariada” och Murray’s ”the witchcult in western Europe”. De dyrkar bara Gudinnan och män är inte tillåtna i deras covener (se nedan).
De anses vara den starkaste feministiska rörelsen inom wicca.
Kökshäxor:
Använder det som finns hemma; köksknivar, uppläggningsfat, vanliga dricksglas osv. i sina ritualer.
Cyberpagans:
Denna grupp började växa i takt med Internet och är väldigt svår att få grepp om.
Covener och initiation
Wicca är ingen religion som värvar medlemmar. Om man vill bli medlem i en coven måste man själv ta första steget, men man måste vara 18 år. Därefter följer en försöksperiod på ett år.

En coven är som en cell inom en viss tradition. Varje coven har en egen ”Skuggornas Bok” som är hemlig för utomstående. Hur en ritual går till eller vad dom gör annars är inte så värst hemligt, det är bara initiationsriten och ”Skuggornas Bok” som är hemliga.
En initiationsrit är en helig ritual som man måste gå igenom för att bli medlem i en coven.


Det wiccanska året

Det finns åtta ”sabbater” inom wicca.
1. Yule (21 december): Då Guden föds av Gudinnan.
2. Imbolc (2 februari): Gudinnans tillfrisknande efter födelsen.
3. Ostara (21 mars): Gudinnan klär jorden och vaknar upp ur vintersömnen.
4. Beltane (1 maj): Guden är en ung man som gör Gudinnan havande.
5. Litha (21 juni): Man hoppar över brasor för att vara fruktsam under året.
6. Lughnasadh (1 augusti): Början av skörden. Guden vet att han ska dö, men lever samtidigt kvar inuti Gudinnan.
7. Mabon (21 september): Guden förbereder sig på att lämna sin kropp, men vet att han lever kvar inom Gudinnan och ska återfödas.
8. Samhian (30 oktober): Guden dör precis som naturen. Vid Yule börjar det om igen.
Wiccaner firar även fullmånen varje månad s.k. Esbat.


Verktyg

Det finns många olika redskap en wiccan använder sig av under en ritual.
Ljus och rökelse är vanligt. Antingen som prydnad eller för att det behövs inom magin. Kvast används för att rena platsen där ritualen ska utföras.
Bägare för dryck och en trebent gryta för dekokter. Trollspö eller trollstav är vanliga. Pentagrammet används i mitten av cirkeln. Det symboliserar de fyra elementen plus Eter (anden). Förr i tiden dyrkade man Venus
(kärleksgudinnan) och Venus bana bildar under en åttaårig period en femuddig stjärna på himlen. Eftersom Gudinnan finns i alla gudinnor används pentagrammet även som Gudinnans tecken. Två knivar används också. Den ena heter Bolline och får bara användas till att skära örter med. Den andra ärAthamén och används för att rikta magi eller slå en cirkel.


Ritualer

Här är grunden för en ritual:
1. Välj lämplig tid eller plats.
2. Rening: Först renar man sig och sina verktyg från dåliga energier.
3. Slå en cirkel: Man drar en cirkel på 2 meter i diametern. Sedan märker man ut Nord (jord) Syd (eld) Öst (luft) Väst (vatten) och mitten (Eter). Sen går man tre varv motsols, håller höger hand över cirkelns kant och visualisera dig att rök rinner ut genom dina fingrar och lägger sig som en kupol över hela cirkeln.
4. Åkalla elementen: Ställ dig vi norr och säg:
- Härskarinna av jord hör min bön, närvara vid min ritual, vänta lite, jord är här.
Gå vidare till väst:
- Härskarinna av vatten…
Gå sen till söder:
- Herre av eld…
Och till öst:
- Herre av luft…
Gå sist till mitten och kalla på eter:
- Herre av Eter o stora ande, hör min bön, närvara vid min ritual, vänta lite, Eter är här.
5. Åkalla Guden och Gudinnan:
- Jag välkomnar Guden och Gudinnan till min cirkel.
Hör min önskan om Er närvaro hos mig denna natt,
att hjälpa och ledsaga mig i kärlek,
innanför som utanför denna cirkel.
6. Kungör ritualens mål för Gudomarna
7. Genomför det magi...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Wicca

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-04-26

    när du pratar om Dianisk wicca

Källhänvisning

Inactive member [2005-07-31]   Wicca
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4668 [2020-12-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×