En svår tid ( Bulimi & Anorexi )

2 röster
21062 visningar
uppladdat: 2001-03-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sjukdomen Anoerexi
INLEDNING

Ätstörningar är inte ovanliga. De har ökat successivt de senaste decennierna och är som vanligast bland unga kvinnor även om de förekommer allt mer bland pojkar. Ätstörningar är ett samlingsnamn för de två sjukdomarna
Anorexi och bulimi.
Dessa två sjukdomar kan te sig lika,
Men är i själva verket två vitt skilda saker.
Jag har valt att i detta häfte skriva
mer om en av dessa sjukdomar,
anorexi, som varje år drabbar
tusentals ungdomar runt om i världen.

ATT ÄTA ELLER INTE ÄTA…

Anorexi, med det latinska namnet Anorexi nervosa handlar i huvudsak om ångest och rädsla för mat, och är en mycket extrem form av bantning.
Rädslan att bli tjock gör att anorektiker ogärna äter, eller äter väldigt lite.
I enkla termer kallas sjukdomen också för självsvält, men hur och i vilken grad denna självsvält sker varierar från individ till individ.
En del anorektiker äter endast en liten mängd mat,
som de sedan tvingar upp genom att framkalla
kräkningar, medan andra helt enkelt avstår från att äta,
Så kallat ”matstrejkar”. Målet är att bli smal, och ett av
skälen till denna totala kroppsfixering tros vara massmediernas
Skönhetsideal, där magerhet på ett sjukt sätt kopplas samman med skönhet.
Anorektiker har dessutom ofta en mycket snedvriden syn på mat och sina egna kroppar, och även om de flesta inte är överviktiga, intalar de sig att de är tjocka, och kan ibland väga 20% mindre än sin normalvikt.

ORSAKER

Även om Anorexi till stor del är psykisk, tror forskare nu att sjukdomen kan vara genetiskt betingad, dvs. att någon eller några i släkten har eller har haft anorexia eller ätstörningar överhuvudtaget. Störst är risken för enäggstvillingar, vars syster har anorexi, då risken är upp emot 50-60 % stor, till skillnad mot tvåäggstvillingar, där halten ligger på 5-10 %.
Idrottare på hög nivå ligger också högt på listan över de vanligast drabbade, då pressen från tränare och föräldrar ibland kan kännas alltför stark.
En annan orsak, som ibland anses som den vanligaste, är behovet av uppmärksamhet, som främst unga tjejer ofta känner av i tonåren. Just därför är det inte heller ovanligt att anorektiker klär sig utmanande, medvetna om omgivningens reaktioner.

HISTORIK

Anorexin har emellertid inte alltid varit så vanlig. Redan 1684 fanns den beskriven i litteraturen, men inte förrän i mitten på 1800-talet uppmärksammades denna märkliga sjukdom som ”ter sig i kraftig avmagring under en kort tid”. Då fanns inga kroppsliga orsaker att finna, men 1873 rapporterade den brittiske läkaren William Gull om en typ av sjukdom hos unga flickor som han kallade ”anorexi nervosa”. Samma år rapporterade också en fransk läkare, E. C. Lasegue, om åtta fall av samma sjukdom, men denna gång under namnet ” anorexie hysterique. " Sjukdom var, fram till 1940-talet, mycket ovanlig i Sverige, men började efter kriget bli allt vanligare.


SYMPTOM

Det är inte alltid lätt att se om en människa har anorexi, och speciellt om personen ifråga inte vill att någon ska veta. Att en människa är så att säga ”onormalt” mager behöver inte heller betyda att detta har något med anorexi att göra. Tydliga tecken kan dock vara litet sömnbehov, huvudvärk, och kraftigt håravfall, samt tecken på deppighet.
Det är också vanligt att anorektiker fryser mycket, då blodcirkulationen rubbats.

Var söker man hjälp för anorexi/bulimi ?

I Sverige behandlas anorexi/bulimiproblem i första hand inom barn- och ungdomspsykiatrin om man är under 18 år och inom vuxenpsykiatrin om man har fyllt 18 år. Barn- och ungdomar kan också söka hjälp hos skolläkaren, hos barnläkare eller på en ungdomsmottagning. Ett annat alternativ är att söka hjälp hos sin husläkare eller distriktsläkare. Inom de olika landstingen har det under åren även vuxit fram olika specialistenheter för behandling av anorexi/bulimi.

Det finns också på en del sjukhus särskilda specialistenheter som tar emot patienter från hela landet. Till dessa enheter fordras det en specialistvårdsremiss från hemlandstinget som står för behandlingskostnaden. Ett exempel på en sådan enhet är Specialistenheten för anorexi/bulimi på Löwenströmska sjukhuset utanför Stockholm. Man kan också vända sig till en patientförening för att få råd och stöd.


Specialenheten för anorexi/bulimi

Specialenheten, som är Sveriges största specialistklinik för ätandestörningar, är en landstingsövergripande verksamhet inom Stockholms läns landsting. Enheten startade 1992 och omfattar nu en vårdavdelning (avd 35) med åtta vårdplatser, ett behandlingshem (Björka Backe i Sigtuna) med tio vårdplatser och en Rehabenhet (Mediaenheten) med åtta dagvårdsplatser. Utöver detta finns öppenvårdsmottagning och konsultationsservice på Löwenströmska sjukhuset.

Sjukhusvård

Avdelning 35 tar i första hand emot patienter med svår anorexi nervosa. Många av patienterna har även somatiska komplikationer eller samtidiga somatiska sjukdomar som t ex diabetes. Merparten av patienterna på 35:an har tidigare genomgått olika behandlingar för sina problem.

Vården på avdelningen bedrivs ofta i samarbete med andra vårdgivare som t ex PBU eller vuxenpsykiatrin och utgör då en länk i patientens vårdkedja.
Behandlingen bedrivs utifrån ett pedagogiskt synsätt, kompletterat med kvalificerad medicinsk/psykiatrisk behandling. Familjeterapeut och musikterapeut finns knutna till avdelningen, som dessutom har en egen kock.


Behandlingshemmet Björka Backe

Björka Backe är ett behandlingshem för patienter med bulimi nervosa. Behandlingshemmet ligger i den idylliska småstaden Sigtuna, några mil norr om Stockholm. Byggnaden, som är nyrenoverad och inredd som en kursgård, har tidigare varit ett elevhem för flickor vid Sigtunaskolan.
Man arbetar utifrån ett pedagogiskt och kognitivt behandlingsprogram för bulimi. Behandlingstiden är fyra månader på själva behandlingshemmet, följt av fortsatt behandling i öppen vård till en sammanlagd vårdtid på upp till ett år.
På behandlingshemmet arbetar fyra behandlare, en föreståndare, en arbetsterapeut, två värdinnor och en kock. Utöver detta finns en musikterapeut och en familjeterapeut på konsultbasis. Förutom själva bulimibehandlingen ingår individuellt utformade program för personlig utveckling och utbildning för behandlingshemmets gäster.

Mediaenheten

Centralt i Upplands Väsby ligger Mediaenheten som är en rehabenhet för patienter med anorexi/bulimiproblem. Sjukdomsförloppet vid ätandestörningar blir många gånger långvarigt och förutom behandling av själva anorexi/bulimiproblematiken behövs ofta andra rehabiliterande insatser. Mediaenheten har åtta platser för rehabilitering. Verksamheten är organiserad som en modern arbetsplats inriktad på arbete med data och multimedia. Man har där mö...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: En svår tid ( Bulimi & Anorexi )

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-03-22]   En svår tid ( Bulimi & Anorexi )
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=466 [2019-08-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×