Rätten till hälsa

1924 visningar
uppladdat: 2000-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Det övergripande syftet med uppsatsen är att sätta in delar av den svenska hälso- och sjukvårds lagstiftningen i ett vidare perspektiv. Vi lever i ett alltmer universellt samhälle och det blir därmed svårare för varje stat att avskärma sig mot omvärlden och hålla på sitt, inom flertalet av juridikens områden. Ett internationellt perspektiv är viktigt och inom många av juridikens verksamhetsområden en nödvändighet Den internationella rätten torde följaktligen influera de nationella rättsordningarna, även Sveriges och frågan är i vilken utsträckning påverkan skett på det svenska hälso- och sjukvårdsområdet. Jag avser därför i Det övergripande syftet med uppsatsen är att sätta in delar av den svenska hälso- och sjukvårds lagstiftningen i ett vidare perspektiv. Vi lever i ett alltmer universellt samhälle och det blir därmed svårare för varje stat att avskärma sig mot omvärlden och hålla på sitt, inom flertalet av juridikens områden. Ett internationellt perspektiv är viktigt och inom många av juridikens verksamhetsområden en nödvändighet Den internationella rätten torde följaktligen influera de nationella rättsordningarna, även Sveriges och frågan är i vilken utsträckning påverkan skett på det svenska hälso- och sjukvårdsområdet. Jag avser därför i detta arbete att undersöka om Sverige uppfyller sina internationella åtaganden när det gäller rätten till hälsa. Med rätten till hälsa i uppsatsen jämställs rätten att erhålla sjukvård i Sverige inom rimlig tid man väl blivit sjuk. Väntetider, vårdköer samt prioriteringar inom den svenska sjukvården är vanligt förekommande och frågan är om detta är förenligt med de internationella konventioner som Sverige ratificerat och som reglerar rätten till hälsa. Sökord Hälsa, EG-förordning 1408/71, internationell rätt, medicinsk rätt, mänskliga rättigheter, patienträttigheter, prioriteringar i vården, sociala rättigheter, sjukvård, vårdköer, vårdens tillgänglighet. detta arbete att undersöka om Sverige uppfyller sina internationella åtaganden när det gäller rätten till hälsa. Med rätten till hälsa i uppsatsen jämställs rätten att erhålla sjukvård i Sverige inom rimlig tid man väl blivit sjuk. Väntetider, vårdköer samt prioriteringar inom den svenska sjukvården är vanligt förekommande och frågan är om detta är förenligt med de internationella konventioner som Sver...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Rätten till hälsa

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-01-01]   Rätten till hälsa
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=46488 [2020-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×