Nyckelfaktorer för mer framgångsrika byggprojekt

1225 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I dagens byggbransch kan det göras stora effektivitetsvinster. Undersökningar visar att 30?35% av produktionskostnaden går till spillo. En stor del av detta härrör till dåligt utnyttjande av arbetstiden hos yrkesarbetarna: problem som väntan, omarbete, onödigt arbete och arbete i fel ordning är vanliga. Det finns troligen ett antal faktorer som har stor betydelse för effektiviteten i ett byggprojekt. Målet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som yrkesarbetare, arbetsledare och platschefer anser skulle göra störst skillnad vid en förbättring. Det vill säga vilka faktorer som de anser är mest lönsamma för företagen att förbättra. Som en mindre del av undersökningen har de faktorer som anses göra minst skillnad vid en förbättring också identifierats. Rapporten är begränsad till att bara behandla utförandeentreprenader efter att upphandlingsskedet är slutfört. Partnering och olika entreprenadformer behandlas således inte. I det inledande skedet identifierades 14 faktorer som har stor inverkan på de vanligaste problemområdena inom svensk byggbransch. Sedan identifierades de tre som ansågs göra störst skillnad vid en förbättring samt de tre som ansågs göra minst skillnad. Detta gjordes med hjälp av 22 enkäter som besvarades av tjänstemän och yrkesarbetare vid NCC Construction i Luleå. Med enkätresultatet som bas utfördes fem intervjuer inom respektive grupp angående de utvalda faktorerna. Resultatet av undersökningen, intervjuerna och analysen kan ses nedan: Faktorer som enligt respondenterna ansågs göra stor skillnad vid en förbättring:
  • Planering då den berör alla delar av byggprocessen och har stor betydelse för den allmänna stämningen på byggarbetsplatsen. Planeringen bör göras noggrannare i det inledande skedet av byggprocessen. Yrkesarbetare och UE bör också involveras i större utsträckning.
  • Arbetsledning då den har stor möjlighet att påverka hela byggprocessen. Arbetsledarna bör vara mer öppna och involvera yrkesarbetarna i större utsträckning. Förbättrad kommunikation mellan platschef och kalkylator är också önskvärd.
  • Samarbete med UE då många krockar uppkommer på grund av brister i denna. Generalentreprenörerna bör utöka samarbetet med ett fåtal UE och inte alltid välja den billigaste.
Faktorer som enligt respondenterna ansågs göra liten skillnad vid en förbättring:
  • Logistik, mycket på grund av att den anses ingå i planeringen men också då dess betydelse verkar underskattad i byggbranschen.

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Nyckelfaktorer för mer framgångsrika byggprojekt

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Nyckelfaktorer för mer framgångsrika byggprojekt
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=46305 [2020-10-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×