Ledarskap för ökad närvaro: en fallstudie på Coca-Cola Drycker Sverige AB

1500 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
När företag genomför förändringar i syfte att öka närvaron hos medarbetare är det viktigt att veta att förändringen leder till den förväntade effekten. Syftet med det här examensarbetet är därför att skapa en djupare förståelse för hur företag genom ledarskap kan öka medarbetares motivation att närvara. Det gör vi genom att svara på vad som leder till ökad motivation att närvara och hur ledare kan agera för att motivera medarbetare att närvara. Vi besvarar frågorna genom att med hjälp av en litteraturstudie skapa en teoretisk referensram. Därefter testar vi den teoretiska referensramen genom en fallstudie på Coca-Cola Drycker Sverige AB. I fallstudien undersöker vi om ledare som har ageranden som enligt den teoretiska referensramen leder till ökad motivation att närvara, även har en effekt av högre närvaro hos sina medarbetare. Vi undersöker även om medarbetare som upplever de faktorer som leder till motivation att närvara, har högre närvaro som effekt av sina upplevelser. Resultaten från fallstudien indikerar att den teoretiska referensramen går att använda i praktiken för att ge råd till företag. Det vill säga råd om hur företag kan fokusera en förändring av ledarskapet för att öka motivationen att närvara hos medarbetare. Vi har, utifrån studien, kommit fram till att det finns nio faktorer som leder till motivation att närvara. De är användandet av mål, en tydlig arbetsroll, goda medarbetarrelationer, uppgiftsidentitet, uppgiftsbetydelse, variation, självständighet, återkoppling och delaktighet i beslutsfattande. Vi kom även fram till 57 ageranden som ledare kan ha för att medarbetare ska uppleva dessa ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ledarskap för ökad närvaro: en fallstudie på Coca-Cola Drycker Sverige AB

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Ledarskap för ökad närvaro: en fallstudie på Coca-Cola Drycker Sverige AB
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=46200 [2020-12-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×