Ett arbete om aktier

1 röster
11070 visningar
uppladdat: 2005-07-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1.Historik

Man skulle kunna tro att börsen inte kom till för så länge sedan, men i själva verket uppkom det någon slags börsliknande marknad redan under högmedeltiden. Det var först under 1600-talet som aktierna kom till i världen och det första börshuset i norden byggdes i Köpenhamn mellan 1619- och 1624. Ordet börs är det man kallar verksamheten, prissättningen men också byggnaden. I Stockholm byggdes det egentliga börshuset 1768, men det hade pågått en del verksamheter som man kännetecknar börsen innan det. I Göteborg fick vi vårt börshus 1849. (www.ne.se sökord: börsen)


2.Aktier

Vad är då en aktie? Det finns ju en del synvinklar att se det från.
En juridik ser det t.ex. som en ägarandel i ett aktiebolag medan aktiebolaget i sig ser det som en finansieringskälla och den som köper aktier har dom i första hand som en kapitalplacering och syftet är ju då att få en bra s.k. avkastning (avkastning är den vinst man gör i procent av investerat belopp) på det.

Men hur fungerar en aktie? Alla aktier är inte likadana, det finns t.ex. A-aktier, B-aktier och C-aktier. Har man en aktie har man också rätt att vara med att rösta när det är bolagsstämma (när det är bolagsstämma samlas alla aktieägarna på en samma plats för att rösta om vissa saker och få information om bolagets utveckling och vad det har för mål, det är bl.a. här som styrelsen oftast röstas fram) och som man kanske kan lista ut så har A-aktierna något högre röstvärde än B-aktierna.

En sak man bör tänka på innan man köper en massa aktier är att man inte bör satsa hela sitt sparkapital på det. Att tjäna pengar via aktier är inte idiotsäkert, man kan faktiskt förlora också, men skulle företaget gå i konkurs och bli skuldsatt har aktieägarna ingen som helst skyldighet att betala ut det. Man kan ej förlora mer än vad man satsar. Men hur vet man då vilken aktie man ska köpa? Bläddrar man bara lite i tidningen och väljer den som ser ut att ha fräckast namn? Nej, riktigt så fungerar det inte.
Det fungerar på samma sätt som när man köper en TV eller en ny dator, man väljer inte ut en på måfå, utan man undersöker och jämför flera olika varors utseende, kvalitet, märke, priser och sådana saker. Och på exakt samma sätt fungerar en aktie, man undersöker bolaget som har aktien för att försäkra sig om att inte betala för mycket pengar för fel aktie.

Det kan vara lite komplicerat att lära sig allt om aktier och börsen, det finns speciella kurser man kan gå och man kan även köpa eller låna egna böcker som förklarar hur en aktie fungerar och allt det där, men hur mycket man än läser om aktierna i böcker så måste man hålla sig informerad jämt och ständigt om vad som händer ute i den riktiga världen, allt som händer spelar roll.

Det finns fem s.k. ”Gyllene regler” för en aktiesparare, vilket man kan läsa mer om på www.ungaaktiesparare.se

1. Man ska förstå vad man köper
2. Man ska hålla sig informerad
3. Spara långsiktigt
4. Spara regelbundet
5. Begränsa riskerna

Jag har förklarat lite vad det innebär att förstå det man köper och att hålla sig informerad och ska nu förklara resten.

Väljer man att spara i aktier ska man också vara beredd att kunna avvara pengar i ett par år. En kurs kan inte stiga hela tiden, någon gång måste den falla för att sedan kunna stiga igen, men för många blir alldeles panikslagna så fort deras aktier sjunker i värde och säljer dom så fort som möjligt för att inte förlora mer, men det är precis det man ska undvika, sparar man långsiktigt och känner att man klara sig utan de pengarna man satsat kan man stå emot det och så småningom brukar det oftast visa sig att kurserna i det bolaget gått upp igen.
Så tänk på att spara långsiktigt.

En annan sak som är viktig att tänka på är att inte satsa allt på ett enda bolag, det bästa är att spara lite på olika bolag, ifall det skulle gå ner drastiskt eller bolaget går i konkurs. Ett citat från unga aktiesparares hemsida fick mig att tänka till lite om min uppfattning av hur man hanterar en aktie; ”Man rycks med av optimismen och köper när kurserna står högt och säljer när kurserna står lågt”. Genom att investera regelbundet undviker man dessa psykologiska fallgropar.

Kan man bli så bra på att spara i aktier att man kan göra ett sparande helt riskfritt? Nej, man kan aldrig vara helt säker på att företaget inte kommer att hamna i en ekonomisk kris, men man kan däremot begränsa dem genom att man, som tidigare skrivet, sparar i olika företag, sparar man t.ex. i två företag och det ena går i konkurs har man halverat riskerna, så därför bör man spara i 6 – 12 bolag och helst 5 eller 6 olika branscher.


3.Börsen

Vi vet att aktier är bra, och att de också kan vara dåligt, men vad har börsen med det hela att göra? De aktier som är intressanta när man ska spara i aktier finns just på börsen, det är dom som kallas marknadsnoterade.

Ett företag kan ha flera motiv till att söka sig in till börsen.
Här är några:

Ett företag kan ha vuxit kraftigt och behöver därför nytt riskkapital som de gamla aktieägarna inte kan eller vill knalla fram. En börsnotering ger bolaget möjlighet att skaffa kapitalet

En företagare som byggt upp ett företag kan vilja ha en marknadsvärdering av sitt livsverk. En börsnotering gör att företagaren kan sälja ut en del av sina aktier och på det sättet få loss en del av det kapital som finns bundet i aktierna.

Börsföretag får större uppmärksamhet i massmedierna och en börsnotering kan göra företaget ner välkänt. Det kan ge nya affärsmöjligheter. En börsnotering kan även göra det lättare för företaget att rekrytera ny och kompetent personal.


Hur bär man sig då åt för att komma in på börsen?

Jo, företaget måste först ansöka om inregistrering hos börsstyrelsen.
I aktiehandboken* kan man också läsa att om man uppfyller de krav som ställs för börsintroduktion så upprättas ett särskilt inregistreringskontrakt mellan bolaget och börsen. För att t.ex. notera sitt företag på A-listan ska företaget kunna visa minst tre års historik av verksamheten. Det krävs också att börsvärdet på bolagets aktier är minst 300 miljoner kronor.
Aktierna ska vara spridda på minst 2000 aktieägare. Minst 25% av aktierna och 10% av rösterna ska vara i allmän ägo, med det menas att det ska vara hos ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ett arbete om aktier

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-07-07]   Ett arbete om aktier
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4589 [2021-04-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×