Hinduismen

10 röster
29482 visningar
uppladdat: 2005-07-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Det finns ingen direkt grundare till hinduismen. Men det finns teorier hur det uppkom. Allt började för ungefär 5000 år sedan runt floden Indus (nutida Pakistan) växte det fram en civilisation mellan år 4000-2200 f. Kr.
Folket hade mörk hy och mörka ögon och de kallades dravider. Draviderna hade det svårt, de blev attackerade många gånger och det slog tillbaka på deras civilisation. Runt 1500 f. Kr. Sägs det att draviderna blev attackerade av ett nomadfolk, Arier. Arierna hade ljus hy och beblandade sig med draviderna. För ung. 3000 år sedan började folket utveckla en religion som idag heter Vaidika Dharma. Den äldsta religiösa texten skrevs 1500-1200 f.kr. Den hette Rig Veda och har 1028 lovsånger, psalmer, ritualer och trollformler.

Kristendomen, Islam och Judendomen är alla Abrahamitiska religioner. De har alla en gemensam urfader, Abraham. Enligt religionerna så gav gud en befallning till Abraham att han skulle leda guds utvalda folk. Sedan har religionerna gått sina egna vägar, Kristendomen tog messias väg och islam gick en helt annan väg än de två andra religionerna.

Hinduismen, tycker jag har växt fram som kultur och inte som religion, de är mer som ett levnads sätt som har växt fram i tusentals år. Medan de Abrahamitiska religionerna har varit som en lag från första början, att tjäna gud och sin näste. Att de inte har fått förfiningen som i hinduismen.


Enligt hinduismen har livets mening varit att uppnå Moksha. Att undvika återfödelsen och smälta ihop med den stora världssjälen, Brahman. Själen är en del av Brahman men människans själ är fast i livet och själavandringen. Att återfödas kan verka hoppfullt för många hinduer men i helheten är det en lidelse. När man når Moksha befrias ens atman (själen) blir ett med Brahman. Brahman är den heliga kraften och ser till att allt existerar och att kraften fortsätter att finnas i allt levande. Hinduer tänker sig Moksha som ett slags paradis, endast harmoni och fullständig lycka finns där. För att uppnå det här underbara måste man samla på sig tillräckligt bra Karma och följa dharma(deras moraliska lag som styr en hindus handlande). Ordet karma betyder handling, alla handlingar som en människa gör under sitt liv vägs ihop, när atman ska återfödas i en ny kropp. Man kan samla på sig karma på många olika sätt. Det sägs att det finns lika många vägar till Moksha som det finns hinduer i världen. Varje människa väljer precis vilket sätt som passar henne bäst. Reinkaration blev inte en del av religonen förrän 600 f. Kr. Innan uppshandisherna(heliga skrifter) kom så fanns det bara livs och dödscirkeln och man kunde inte fly från återfödelsen. Uppshandisherna skrevs mellan 800-400 f. Kr. Där i beskrivs det hur man kan förena atman med brahman.

För kristendomen och islam är det verkligen tvärtom, när man lämnar livet så kommer man till himmelen eller helvetet. Det finns ingen återvändo till ett nytt liv utan man bara lever en gång. I himmelen finns paradiset som också betraktas som hinduernas moksha. Om man hade syndat i livet fick man komma till helvetet. I Islam och i Kristendomen finns inte karma utan man ska följa bibeln och göra rätt inför gud respektive att man ska följa vartenda ord i koranen, be ung.3 gånger om dan vänd mot Mekka. Efter livet får man ditt bröd. Något som hinduerna och muslimerna har gemensamt att dom en gång i sitt liv ska vallfärda till en helig plats. Muslimer vallfärdar till Mekka någon gång i sitt liv och det gör hinduer också fast till Varanasi och den heliga floden Ganges.

De har en annan världsbild än oss. De tror att i mitten av våran värld reser sig ett gigantiskt berg, Meru och runt finns hav och kontinenter. Enligt hinduerna är jorden formad som en skiva, över skivan finns det himlar (svarga) och under skivan finns det underjordiska strafforter (naraka), ett slags helvete. Där får de sitt straff mot dålig karma, de väntar där i en kort tid innan de återföds. Deras sätt att se världen maya är att verkligheten och det förnuftiga är bara illusioner. Maya är som en brokig slöja. Att objekten i vår värld inte existerar t.ex. en säng eller ett hus. Alla motsatser är skenbara rätt eller fel, ljus eller mörker, manligt och kvinnligt. Målet som tidigare är att förneka sig själv och befrielse från egot. Och tillslut når man sitt mål, befrielse då man har funnit sitt jag och den personliga atman försvinner in i kosmos.

Jag tycker att det är ett intressant sätt att tänka och det ger nästan ett sago perspektiv över det hela. Jag inser nu vilket exotisk religion hinduismen är. Jag tycker att synen på världen visar väl vad som är dålig karma och bra karma. Hinduismen är en religion som visar moraliska aspekter på samhället. Fast det är tyvärr sant att kastsystemet har varit med sedan religionen utvecklades.

Allt började när arierna kom till Indusdalen. Arierna införde kastsystemet och placerade sig själva i de tre översta kasten. Huvudkasten( varnas):
Varna betyder färg och de olika kasten har sina egna färger.

• Präster (brahmaner) – vitt
• Krigare/ämbetsmän (kshatrya) – rött
• Näringsidkare (vaisha) – gult
• Hantverkare/tjänare/slavar (shudra) – svart

Dessutom finns det kastlösa.
Varnasystemet innebar fast social skiktning och det påverkar än idag Indien ändå om det avskaffades 1950. Man födds in i kast och man gifter sig inom kasten. Olika yrken förknippas med olika kast t.ex. Skinnberedare tillhör de kastlösa eftersom dem håller på med ett orent jobb. Många ser inte kast som orättvist utan dom ser hur dålig karma den personen hade i sitt förra liv. Mahatma Gandhi gjorde allt för att visa att alla är lika värda, han sköts av en hinduisk extremist för han ville skapa försoning emellan hinduer och muslimer.

Varnasystenet har alltid funnits i alla tider och det går inte över på en natt, det har funnits i vardagen som människor har levt med. Det här med kastsystem har funnits överallt, det kan ses som Sveriges gamla kastsystem; adel, köpmän, bönder och trälar. Men om man har dålig karma kan det vara svårt att få bra karma igen på grund av att man inte har samma resurser som de andra kasten, det blir helt enkelt en ond cirkel.

Kvinnorna i Indien har alltid varit utsatta. De har blivit utsatta på grund av traditionen i Indien, de har en underordnad ställning i det indiska samhället och arrangerade äktenskap förekommer än i dag. Föräldrarna anser att de har rätten att bestämma inom giftermål på grund av sin så ”kallade” erfarenhet. I det gamla Vedatexterna liknas man och kvinna vid ”de två hjulen på en vagn”. Tradition och religion har sina egna vägar inom en mångkultur. I det gamla Indien hade kvinnan en nästan helig position i samhället, men traditionen tog över.

Jag tycker att det är fel men som jag har sagt förut det ändras inte över en natt. Jag tycker snarare att hinduer inte utvecklas framåt på grund av att de står så fast kvar vid sin religion att dom blir vidskepliga mot allt annat som händer. Ändå om hinduismen är moraliskt uppbyggd har det givit fel intryck på utövarna därför att de står så fast vid sina traditioner.

Puja- betyder dyrkan eller hedersbetygelse. När hinduer firar puja, visar dom vördnad inför deras gudar. Puja kan firas i hemmet och i templet. Man går inte bara för att fira gudarna i templet utan också för utbildning och gemenskap. I hemmet brukar vara det heligaste platsen för var familj, där tillber de sin egen gud och visar tacksamhet genom att offra mat.
Man börjar uttala mantrat AUM. AUM symboliserar den stora världssjälen Brahman. Sedan sitter man och mediterar och sjunger hymsånger för sina gudar. Man slutar med att skvätta vatten runt omkring sig. Puja är bra för karman och om man visar tillräckligt mycket vördnad kommer man till moksha. Om man är från ett högt bestående kast så är ritualerna på morgonen tidskrävande, man måste gå igenom olika reningsprocesser och läsa ur vedaskrifterna, säga sitt mantra om och om igen.

Enligt kristendomen kan puja vara våran nattvard, där vi blir renade från våra synder och brott, kristendomen har i vardagen inga speciella riter som man måste göra som Islam och Hinduismen. Enligt kristendomen ska man följa de tio budorden och göra rätt. Medan Islam ber man dagligen vänd mot Mekka för det ingår i deras vardag. Kristendomen har på något sätt varit en frivillig religion, för vissa familjer går man till kyrkan söndagar men det är inte nödvändigt. Islam och hinduismen har det i sin kultur och levnadssätt.

I hinduismen ska man följa Dharma för att nå Moksha, Dharma är den moraliska lagen som alla hinduer ska följa. Om man inte följer den här lagen når man aldrig Moksha dit når man genom att ha kunskap om Dharma. Shiva avbildas ofta när Shiva dansar runt i en eld ring och trampar på en dvärg, dvärgen symboliserar människans okunnighet och deras ego. Han symboliserar den onda och den goda människan och bestämmer om de är tillräckligt mogna för Moksha. Vishnu är överguden och bevararen. Många tillbedjare anser honom som den enda guden, de tror att han är den kraft och energi som finns i allt och alla, att han är världssjälen, Brahman. Han bestämmer om atman får smälta ihop med brahman och uppnå Moksha. Vishnu har tio reinkarnationer som går ner på jorden och hjälper hinduerna mot de olika farorna som hotar världen med. Det bevisar hur livet i Moksha är, bara underbart.


Varför det är så spänt mellan Pakistan och Indien är att de har en konflikt på ett gränsområde i ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hinduismen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-02-13

    skit bra jobb du har här... he

Källhänvisning

Inactive member [2005-07-07]   Hinduismen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4582 [2020-07-13]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×