Invandrarakademikers potential : en studie om högutbildade bosniska invandrares möte med den svenska arbetsmarknaden

1655 visningar
uppladdat: 2002-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Det skrivs mycket om högutbildade invandrares svårigheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Ett problem som associeras direkt med en systematisk och strukturell diskriminering. Mitt syfte med detta arbete är att försöka belysa hur högutbildade invandrare från Bosnien upplever sin livssituation och hur de blir bemötta på den svenska arbetsmarknaden. Syfte har jag försökt nå genom att besvara följande frågeställningar: Hur upplever högskoleutbildade bosniska invandrare i Sverige att de klarar sig på arbetsmarknaden? Vilka faktorer är av betydelse för deras svårigheter att hävda sig på den svenska arbetsmarknaden och få ett kvalificerat arbete? Jag har gjort en litteraturstudie och genomfört åtta intervjuer med högutbildade invandrare (fyra män och fyra kvinnor) som invandrat från Bosnien till Sverige under åren 1992-1993. Litteraturen jag använt mig av i arbetet behandlar invandrarnas problem på arbetsmarknaden och i samhället i allmänhet. Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning, för att på bästa sätt kunna belysa individens egna erfarenheter av problemet. På grund av det begränsade antalet intervjuer kommer undersökningen inte att vara representativ men analysen av materialet kan bidra till bättre förståelse av högutbildade invandrares situation i mötet med den svenska arbetsmarknaden. Studien visar att det finns en potential av kompetens och arbetskraft bland bosniska invandrare som kom till Sverige under perioden 1992-1993. S...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Invandrarakademikers potential : en studie om högutbildade bosniska invandrares möte med den svenska arbetsmarknaden

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-01-01]   Invandrarakademikers potential : en studie om högutbildade bosniska invandrares möte med den svenska arbetsmarknaden
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=45506 [2020-09-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×