Artificiell intelligens som stöd åt företagsportaler: öka informationstillgängligheten

735 visningar
uppladdat: 2003-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Företagen börjar mer och mer använda sig av företagsportaler. Men företagsportalerna är dock inte optimerad idag, informationstillgängligheten skulle kunna gå att förbättra. Med informationstillgänglighet menar vi, i denna uppsats, att användaren ska få den information som är relevant för honom/henne i rätt tid, kunna göra sökningar när han/hon behöver få tag i information och få resultatet presenterat för honom/henne på bästa möjliga sätt. Han/hon ska även kunna få tag i information genom samarbete med andra användare. Syftet med uppsatsen är att undersöka och skapa förståelse för vilka av de centrala egenskaperna i företagsportaler som tekniker ur artificiell intelligens kan tänkas användas, detta för att öka informationstillgängligheten i företagsportaler. Vi har intervjuat företag som har erfarenhet av företagsportaldesign och har börjat arbeta med artificiell intelligens som stöd till deras företagsportallösning. Frågorna som vi ställde till företagen är grundade på de slutsatser vi dragit. Slutsatserna drog vi från teoristudier av artificiell intelligens och företagsportaler, detta för att hitta delar i företagsportaler som kan stödjas av artificiell intelligens. I dag finns det inte någon teori som tar upp artificiell intelligens i kombination med företagsportaler. Det vi har kommit fram till i vår undersökning är att artificiell intelligens kan stödja företagsportaler genom att öka informationstillgängligheten. Artificiell intelligens kan ge stöd åt användaren genom att intelligenta agenter kan uppdatera användarens profil utifrån hans/hennes beteende och kan därmed ge rätt, relevant samt uppdaterad information. In-telligenta agenter körs i bakgrunden och när ny information finns tillgänglig hämtar agenten det och presenterar det för honom/henne. Artificiella neurala nätverk kan öka informationstillgängligheten genom att ge möjligheter för den anställde att få ut information ur komplexa situationer och de kan även användas för strategiskt management och göra prognoser om framtiden. Sökning k...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Artificiell intelligens som stöd åt företagsportaler: öka informationstillgängligheten

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-01]   Artificiell intelligens som stöd åt företagsportaler: öka informationstillgängligheten
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=45480 [2018-12-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×