Att bygga upp ett personligt varumärke i ett kommersiellt syfte

1286 visningar
uppladdat: 2002-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund: De flesta personer känner väl till namn som Madonna, Britney Spears eller Michael Jordan. Deras offentliga yrkesutövning och det faktum att de ofta syns i media, gör att dessa personer många gånger betraktas som kommersiella produkter. De är personer vars namn marknadsförs intensivt. De har skapat sig ett personligt varumärke. Denna förekomst förenat med varumärkesstrategi, föder tanken om varumärkesuppbyggnad i ett annat sammanhang, där vi istället för produkter pratar om individer. En individ som utgör ett varumärke kan tänkas befinna sig i en annan situation än en produkt som består av dött materia. Det faktum att en individ har förmågan att kommunicera, kanske är något som skulle kunna innebära andra förutsättningarna för ett personligt varumärke jämfört med en produkt. Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur ett personligt varumärke byggs upp i ett kommersiellt syfte. Vi har gjort detta med hjälp av varumärkesteorier. Genomförande: Vi har genomfört en kvalitativ studie. Den empiriska studien är baserad på personliga intervjuer med experter inom varumärkesuppbyggnad och med erfarenhet av att bygga upp kommersiella personliga varumärken. Resultat: Vi har funnit att de faktorer som krävs för att bygga upp ett personligt varumärke, är äkthet, kvalitet och kontinuitet. För att ett kommersiellt personligt varumärke ska var unikt så är det viktigt att utgå från individen, men ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Att bygga upp ett personligt varumärke i ett kommersiellt syfte

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2002-01-01]   Att bygga upp ett personligt varumärke i ett kommersiellt syfte
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=44893 [2020-07-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×