Nelson Mandela

38 röster
37047 visningar
uppladdat: 2005-06-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I arbetet så kommer jag att skriva ganska mycket om ANC- African National Congress, så därför tycker jag att det är viktigt att känna till vad det är för en organisation för att förstå helheten bättre.

ANC- bildades år 1912. Organisationen var den första motståndsrörelsen mot apartheid, det vill säga åt rasåtskillnadspolitiken i Sydafrika. Från början var ANC en massrörelse som med fredliga medel organiserade den svarta befolkningen i protester mot apartheid och de hårda raslagarna.

Nelson Rolihlahla Mandela föddes långt ut på landsbygden i en liten by, nära Umatata i Transkei den 18 juli 1918. Mandelas far var en traditionell härskare och ledare i trakten där Mandela bodde. Fadern levde i månggifte och därför hade Mandela många syskon, 13 stycken. Därav 4 brödrar och Nelson var den yngsta av dem. Mandela tillhörde en kungligsläkt, så han hade turen och fick utbilda sig. Redan som sjuåring så gick han i skolan och var den första i hela hans släkt som fick den här chansen. När han var i den här åldern så var hans mål i livet att äta gott och att bli bäst i käppfäktning. men målet i hans liv kom snart att ändra sig. När Mandela var 9 år gammal så dog hans far och Mandela fick flytta till sin farbror och där blev han uppfostrad.

När han var 19 år gammal så skickades han i väg till ett strikt metodist collage för att studera. Där upptäckte han även den politiska värld, som tidigare hade varit gömd för honom. Men där stannade han inte så länge för han blev reglerad efter en kort tid. För att han hade varit med i en protestdemonstration.

Nu var Mandela 23 år när han reste till Johannesburg och utbildade sig till jurist. Men innan han kom till Johannesburg så hade han börjat att intressera sig för poltiken. Så undertiden han studerade i Johannesburg 1942 så blev han medlem i ANC (African National Congress). I Johannesburg så arbetade även Mandela som nattvakt på en guldgruva, där han fick en insyn i de svartas grymma vardag. Här påbörjade han även sin boxar där han tränade med de lokala mästarna, men den här karriären blev inte så långvarig.

När Mandela var 26 år gammal så gifte han sig med Evelyn Mase och fick tre barn. Men han kunde inte slå sig ner i familjelivet utan fortsatte att kämpa i organisationen ANC. Där han senare kom att möta Walter Sisulu, som såg Mandelas förutsättningar för att bli en ledare. Mandela blev mer och mer aktiv i ANC och mitt under andra världskriget startade han tillsammans med 60 andra fanatiska ANC anhängare en gren av ANC, som skulle omvandla hela organisationen till en stark massrörelse som skulle protester mot de vitas förtryck. Mandela fortsatte att engagera sig i organisationen och efter ytterligare ett tag så blev han befordrad till sekreterare i en gren av ANC.

När National Party vann valet 1948, då endast vita medborgare hade rätt att rösta. Resultatet visade bara ännu mer den racistiska utbredningen och att det nu var två världar skilda ifrån varandra. Detta reagerade ANC starkt på och började att kämpa emot. Under den här tiden så bildade Nelson Mandela en svart advokatbyrå, där han ville försvara de svarta människorna ifrån orättvisorna. ANC:s anhängarna började med bojkottning, civil olydnad och strejk i olika former för att visa sitt missnöje. De protesterade på gatorna, en kampanj som Mandela höll i. Men de vita stoppade dem våld och Mandela plus 155 andra aktivister greps för sitt motstånd.

Nu fick de ett nytt mål i organisationen att sträva efter, att alla sydafrikaner skulle ha samma rättigheter. För att öka förståelsen i samhället startade de massutbildning för vuxna analfabeter gratis och skolor för barn. Nästa stora kampanj som ANC genomförde var att åka ut på landet och förespråka civil olydnad, Mandela var en av dessa förespråkare som åkte med. Detta var olagligt, så Mandela blev arresterad och det blev rättegång. Mandelas straff blev milt, men inte i hans ögon för han fick inte gå på ANC:s möten i Johannesburg på sex månader. Under de sex månaderna så skrev han ”Mandela planen”. Dessa dokument gjorde senare så att han blev ANC:s vice president.

En demonstration i Sharpville 1960 med ett fredligt budskap av 10 000 människor, spårades ur av de vita poliserna som öppnade eld och dödade 67 människor. Flera blev skjutna i ryggen när de var på väg att fly.
Efter Sharpville massakern 1960 blev ANC förbjudet och det var straff bart att vara medlem i ANC. Så alla ledarna var tvungna att gå under jorden. Men Mandela han stod på sig och gjorde fortfarande officiella framträdanden. Så han blev nu en jagad man. Men Mandela förklädde sig och flyttade runt för att hålla sig gömd. Han började nu tvivla på att kampen emot Apartheid kunde behållas fredlig. Så Mandela började att läsa och studera olika krig. Nu i början av 1960- talet så ökade oron för att vinna kampen mot friheten. Tiden var nu inne för att börja använda våld, ANC bestämde sig för att skapa sig en militant motståndsrörelse och utbilda soldater i Algeriet. Mandela och några andra aktivister började även att experimentera med sprängämnen. I december 1961 så började de att spränga passkontor, kraftkontor och andra myndigheters anläggningar. Men de var inte ute efter att skada någon, de ville bara sabotera. Mandela lämnade nu Sydafrika för att samla in pengar och börja utbilda soldater till ”Nationens spjut” den militanta motståndsrörelsen.
När han kom tillbaka 1962 till Sydafrika så var myndigheterna ute efter honom. Han arresterad för att ha lämnat landet utan lov och att ha uppmanat till strejk. Mandela dömdes till fem års fängelse.


1 år senare drogs han och 9 andra kamrater inför rätten igen. Men den här gången var han åtalad för sabotage och för störtande verksamhet. Antingen skulle de få dödsstraff eller livstid, Mandela och de 9 kamraterna kämpade under tiden de satt i fängelset och väntade på sin dom. Men de var beredda att dö för en sak som de trodde på och hade kämpat för. Efter 3 veckors väntetid kom domen, Nelson Mandela fick livstid straffarbete.
Han sattes i en säkerhetscell på den dystra ön Robben Islands, detta var en fängelse ö som det var omöjligt att rymma ifrån. han hade cell nr 4 och den var 2,5 * 2 meter, han sov på golvet och fick använda en hink som toalett.

I 13 år fick han bryta kalksten där och han fick även en ögonskada p.g.a. detta. Men han fick inga solglasögon förrän tre år efter, och då var skadan redan skedd. Så idag har han problem med ögonen och är därför känslig mot bl a foto blixtar. Det som var mest jobbigt för Mandela var att vara åtskild ifrån sin familj under en sådan lång tid, Winnie hans dåvarande fru fick bara besöka honom var sjätte månad.

Fast Mandela satt i fängelse så kunde inte den vita regeringen lyckas krossa de svartas motstånd. Det hade kommit en ny generation som också kämpade för sin rättigheter . även många av dessa ledare greps och hamnade på Robben Island. Nu för tiden så fick man nämna ANC i något tryck. Men Winnie, mandelas fru kämpade och gjorde en stor insats för kampen mot friheten och genom detta så höll hon Mandela levande. I mitten av 80-talet hade han blivit en internationell gestalt. Skolor och vägar döptes efter honom. Han blev en symbol för frihetens kamp.
Stora polisstyrkor försökte stoppa de svarta våldsamma människorna, men lyckades ej. Regeringen var tvungen att finna en utväg- president ”Pive Poutha” erbjöd sig att frige Mandela på vissa villkor om han säger att han avvisar våld som ett medel för att nå politiska mål. Mandelas svar lästes upp av hans dotter i ett möta i Soweto. “Jag kan och vill inte göra några utfästelser när varken jag, eller ni, folket är fria. Er och min frihet är oskiljaktiga. Jag kommer tillbaka”

1988 hade kraven på Nelson Mandelas frigivning blivit allt starkare. I London ställde all världens popartister upp för att fira hans 70 års dag. 72 000 människor var där. Alla stödde nu Mandela och alltfler tog avstånd ifrån apartheid. Året därpå fick Sydafrika en ny president KW Klerk. Han insåg att apartheidregimen inte kunde leva vidare. Han förstod också att Mandela hade en nyckel till en uppgörelse. Nu hade Mandela flyttats till ett annat fångvaktarhus nära Kapstaden. Dit kom Klerks förhandlare.
Regeringen beslöt att villkorslöst frige mr Mandela. Så den 11 februari 1990 så väntade hela världen på att Mandela skulle ta sina första steg under alla dessa år i friheten. Det var en tidig söndagsmorgon som han förenades med sin familj och en ny värld öppnades för honom.

Men 27 år hade förändrat Winnie , hon hade fått betala ett högt pris för sitt trotsande stöd till Mandela, förföljelse och fängslad av apartheidregimen. Winnie hade rekryterat ett gäng unga pojkar som skulle skydda henne- Mandela United Fotball club. Klubben hade varit inblandade i mordet på en 14årig pojke. Winnie hade blivit anklagad för människorov och misshandel. Men hon slapp fängelse. Hon hade även haft ett antal affärer medan Mandela satt i fängelse. Men hon var bara 24 år när de gifte sig och Mandela över sina 40. 2 år efter frigivningen så skiljs dem. Detta var inte den enda förlust som Nelson var med om, hans ena son hade även dött i en bilolycka under hans tid i fängelset. Men Mandela fick inte gå på begravningen, inte heller på sin mors begravning när hon dog 1 år senare.

Nu stod det på gränsen för ett inbördeskrig, våldet bara fortsatte och när mordet på Chris Hani begicks, så trodde man att det hela skulle börja. Chris Hani var nämligen en stor ledare i ANC, näst efter Nelson Mandela i popularitet. Han hade varit chef för organisationens militära gren. Han mördades av en vit extremminist, nu hotades landet av raskrig i full skara. Det var bara en man nu som hade auktoritet nog att skapa lugn i landet. Det var första gången som Mandela pratade live på tv, han var nu tvungen att rädda landet. Efter 4 års förhandling så kom dagen som de svarta Sydafrikanerna hade kämpat för, de fick nu rösta tillsammans med de vita. 23 miljoner gick till valurnorna och röstade på ANC med Mandela som president. När Mandela blev president 1994 så var det slut på Sydafrikas mardröm. Mandelas svåraste uppgift var att försöka hitta ett sätt att läka all de sår på dem som hade lidit under apartheidregimen. Inför sannings- och försoningskommisionen fick tusen tals möta sina plågoandar som undgick straff i utbyte emot en fullständig bekännelse. Orförande var ärkebiskopen Desmond Tutu.

- Om vi inte förlåter dem, stannar bitterheten och hämndbegäret kvar.

Nationen var nu enad och det var det främsta resultatet av Mandelas president period. Han var president i 5 år och levde för att göra en insats i samhället som han än idag försöker att göra. Idag försöker Nelson Mandela sprida budskapet om AIDS, han samlar även in pengar på olika sätt för att just stödja det här projektet. Även Bill Clinton samarbetar och hjälper till med det här projektet. 1998 på sin 80 års dag så gifte Nelson Mandela om sig med Graca Machel.

På nyheterna den 10 maj så sa dem att han ska nu helt och hållet lägga av med politiken. Det var även just den dagen för 10 år sedan som ANC tog över makten.

Tids linje genom Mandelas liv.
2000

1999 Nelson Mandela tar avsked som president.


1998 Nelson Mandel och Graca Machel gifter sig.


1994 Sydafrikas första demokratiskaval
Nelson Mandela blir president den 10 maj.


1993 Nelson Mandela fick fredspris.


1991 Hölls den först ANC konferensen i Sydafrika sedan ANC blev olagligt.
Mandela valdes till ANC:s president på samma konferens.


1990 Mandela friges den 11 februari.


1964 Nelson Mandela förs till Robben Island.

1960 Skotten i Sharpville. ANC förbjuds.


1958 Nelson Mandela och Winifred Madikizela gifter sig.


1952 Mandela och Tambo öppnar advokatfirma.


1944 ANC:s ungdomsförbund bildas.
Nelson Mandela och Evelyn Mase gifter sig.

1918 Nelson Mandela föds.

1912 ANC bildas i Bloemfontein.

1900

Kort sammanfattning

Genom att sammanfatta Nelson Mandelas liv så har jag kommit fram till; att
han var en stark ung man som kämpade för sina rättigheter och vad han tror på och lät inget komma i vägen. Han har en stark vilja som fortsatte kampen efter fängelset, något jag beundrar honom för. Han måste även ha varit en stor och bra ledare som har fått med sig så många människor på hans sida. Tids linjen som jag har gjort på den sida 8 är även en sammanfa...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Nelson Mandela

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2008-02-03

  Faaan va bra du har skrivit ..

 • Inactive member 2008-03-18

  Toppen bra

 • Inactive member 2008-05-23

  grymt skrivet.. hjälpte mig en

 • Inactive member 2009-11-30

  Jätte bra skrivet :-)

 • Inactive member 2010-01-07

  Jättebra :)

Källhänvisning

Inactive member [2005-06-22]   Nelson Mandela
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4488 [2021-01-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×