Ska alla med?: idrottslärares åsikter om inkludering av rörelsehindrade i undervisningen

951 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Enligt statistiska centralbyrån finns det idag 600 000 rörelsehindrade i vårt samhälle. Hur många av dessa som är barn och ungdomar framgår inte av statistiken, men att det finns rörelsehindrade som ska ingå i den dagliga undervisningen vet vi alla. I Lpo94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, [Lpo94] 1994) står att läsa att det är viktigt att se alla elever och utgå från deras behov vid undervisningen. Finns det då elever med särskilda svårigheter som behöver extra mycket hjälp och resurser så är det viktigt att denne elev får det för att kunna erbjuda en likvärdig utbildning för alla. Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att utifrån denna bakgrund undersöka om lärare i idrott och hälsa inkluderar rörelsehindrade i den dagliga undervisningen. Vi har också haft som avsikt att undersöka idrottslärares åsikter samt vilka orsaker de haft till att inte inkludera rörelsehindrade i undervisningen. För att kunna besvara de nyss nämnda frågeställningarna har vi främst använt oss av en enkätundersökning. Vi har dessutom använt oss av en intervju med en vuxen rörelsehindrad för att få fram relevanta frågor till enkätundersökningen och för att få fram en djupare analys av ämnet. Enkäter skickades ut till alla verksamma idrottslärare inom Luleå Kommun. Trettiosju stycken idrottslärare fick således var sin enkät. Resultatet visar att idrottslärare anser att inkludering ska genomföras. De vill dock betona specialundervisningens viktiga roll som ett komplement till den ordinarie idrottsundervisningen. Därtill visar un...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ska alla med?: idrottslärares åsikter om inkludering av rörelsehindrade i undervisningen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Ska alla med?: idrottslärares åsikter om inkludering av rörelsehindrade i undervisningen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=44814 [2020-08-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×