För och nackdelar med genbanker

20 röster
36662 visningar
uppladdat: 2005-06-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
En genbank är en samling med gener, DNA. I olika genbanker lagrar man människors, växters eller djurs DNA.

I vissa länder, till exempel Storbritannien eller Danmark har man redan stora genbanker. I Sverige har vi bara ett DNA register, det såkallade ”PKU registret”. I PKU registret är majoriteten av alla födda efter 1975 registrerade. Detta register får endast användas till medicinsk forskning och det är frivilligt att gå med i det och man kan begära att man tas bort ur det. Viktigt att veta är att detta register ibland användas till att spåra brottslingar, vid exceptionella brott så som tex Anna-Lindh mordet.

Jag har valt att koncentrera min frågeställning, ”Är genbanker bra eller dåligt” endast på människor och inte på djur eller växter.

Varför är detta negativt eller positivt då?

Den största nackdelen med att lagra människors arvsmassa, DNA är att många anser det vara kränkande. Om man har en persons gener så kan man få reda på nästan allt om personen, utseende, ärftliga sjukdomar, hur lätt man har för att bli beroende av tex narkotika eller om man inte kan få barn.

De största fördelarna med genbanker är att man lättare kan sätta dit brottslingar, om de lämnar DNA på platsen där brottet har begåtts kan man lätt spåra vem det var som var där. Vid tex våldtäckt, inbrott, rån eller mord så kan man spåra vem den skyldige är, genom ett enkelt DNA test om förövaren har lämnat DNA efter sig.

Om du som ung väljer att analysera dina gener, kan du få reda på om du har lätt för att bli beroende av något, så som nikotinpreparat eller olika mediciner. Om du får kunskap om detta kan du undvika dessa preparat. Du kan få reda på vilket jobb du passar bäst för, om du är en kontorsmänniska eller om du är en som passar för att arbeta med händerna, kanske har du en idrotts talang? Du kan få reda på om du har någon sjukdom, och när den kommer att bryta ut. Om du vet detta så kan du börja äta stoppmediciner och på så sätt förlänga livet. Det är även så att vissa mediciner inte ger någon effekt på vissa människor, så om man vet detta kan läkaren skräddarsy medicineringen just för dig.

Det finns fler nackdelar än att DNA banker är kränkande. Vem ska ta hand om genbankerna? Är det ett företag, eller en myndighet? Vad skulle hända om din DNA information kom i orätta händer? Om till exempel ett försäkringsbolag skulle få reda på att du har anlag för en sjukdom, så kan de neka dig försäkringar, eller om en arbetsgivare tittade på ditt DNA så skulle du kunna nekas arbete, just för att du inte passar genetiskt för det eller för att du har lätt att bli drogberoende. Man kan lätt placera ut DNA på en brottsplats för att vilseleda polisen och för att sätta dit någon.

DNA kan även utvecklas till en marknad, där du kan sälja och köpa information för att tex skapa den ”perfekta” människan. Om du väljer att analysera ditt fosters gener och du ser att den har en medfödd skada, så kanske du väljer eller tvingas att göra abort, mörda ditt eget barn.


Slutsats

Ingen kan säga om fördelarna väger upp nackdelarna i denna fråga, är det rätt att lagra information om varje individ för att till exempel spåra brottslingar lättare?

Det tycker jag. Jag tycker inte alls att det är integritetskränkande att lämna bort mitt DNA, den enda nackdelen som jag ser, är om mitt DNA skulle läcka ut till allmänheten, då jag kan bli diskriminerad eller hånad, bara på grund av mina gener.

Att en DNA bank skulle läcka ut till allmänheten ser jag dock som en risk värd att ta, jag anser att den risken är minimal. Om man skapar en ny myndighet som tar hand om varje individs gener, och den enda som har tillgång till detta är du som person eller sjukhus och polismyndigheten, vid brott på den högre brottskalan

Vad tycker du, ska man kunna förlänga och rädda många människors liv, eller ska man låta dessa människor dö i förtid bara för att det är integritetskränkande?


Källor

Böcker: Genteknik, kloning och stamceller, andra upplagan.
Skriven av Henrik Brän...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: För och nackdelar med genbanker

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-06-19]   För och nackdelar med genbanker
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4474 [2020-06-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×