Ungdomskriminalitet : en studie om ungdomskriminaliteten i Landskrona 

2090 visningar
uppladdat: 2003-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Landskrona präglas av ett mångkulturellt samhälle då invandringen till staden varit stor under 1990-talet. Olika faktorer har påverkat staden negativt och detta har resulterat i en ökad ungdomskriminalitet. Trots resurser och förebyggande arbete har det skett som inte fick ske. Ungdomar i staden har kunnat utföra kriminella aktiviteter då den befintliga polisstyrkan inte har haft resurser nog att täcka upp detta problem. Sedan fjorton månader tillbaka så har det lämnats 56 yttranden om brott som är anmälda till polisen i Landskrona. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika fält inom polisen och socialförvaltningen i Landskrona arbetar för att förebygga kriminalitet bland ungdomar. Fungerar samarbetet mellan de olika fälten? Vad anser personalen inom de olika fälten att orsakerna är till att ungdomar hamnar i kriminalitet? Är det samhällets fel? Kan det vara så enkelt som att skylla på det sociala arvet eller finns ytterligare faktorer som styr detta avvikande beteende: kriminalitet? Vilken betydelse har fritidsaktiviteterna för risken att hamna i kriminalitet? Vi har arbetat efter kvalitativ metod och har utfört fem tematiserade intervjuer med polisen, BRÅ, Socialförvaltningen, Ungdomsgruppen och Ungdomshuset Nova. I uppsatsen behandlas olika faktorer och perspektiv som kan ligga till grund för att ett avvikande beteende såsom att kriminalitet uppkommer. Vi har tagit del av ett antal olika teoretiker indelat i fyra olika perspektiv, detta för att kunna få ett så uttömmande svar som möjligt. I undersökningen visade det sig att ett samarbete existerar mellan de olika arenorna, men inte i den utsträckning som är nödvändig för att ett väl fungerande förebyggande arbete ska uppnås. Det visade sig även i undersökningen att ett antal olika faktorer existerar vilket resulterar i att ett...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ungdomskriminalitet : en studie om ungdomskriminaliteten i Landskrona 

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-01]   Ungdomskriminalitet : en studie om ungdomskriminaliteten i Landskrona 
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=44546 [2019-12-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×