Stigmatisering & Utanförskap Fritidens betydelse för ungdomar mellan 18-24 år som befinner sig i någon form av utsatt situation

1635 visningar
uppladdat: 2004-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Denna studie handlar om ungdomar som befinner sig i någon form av utsatt situation. Syftet var att undersöka ungdomarnas livssituation idag, vilka åtgärder kommun eller annan institution har erbjudit ungdomarna samt om det finns intresse bland ungdomarna eller önskan om en fritidsverksamhet för ungdomar mellan 18 - 24 år. I uppsatsen behandlar jag teorier som förklarar varför somliga ungdomar hamnar i utsatta situationer. Undersökningen visar att samtliga ungdomar som jag intervjuat befinner sig i någon form av utsatt situation. I dessa fall rör det sig om arbetslöshet, missbruk och kriminalitet. Kommunen har "erbjudit" ungdomarna olika åtgärdsprogram, vilka ofta upplevs som påtvingade och kontrollerande. Många av dessa ungdomar har långa vägar att gå för att komma på rätt sida med sina liv. Utanförskap och stigmatisering är bara en del av vardagsproblemen för ungdomarna Jag valde att utföra denna undersökning för att det saknas en fritidsarena där de kan spendera sin fria tid. Resultatet visar att det finns både motivation och intresse för detta, men personer inom kommunen anser inte att det finns något intresse från ungdomarnas sida. Jag kan dock inte dra några generella slutsatser, p g a begränsningar i underlaget. Mina slutsatser av denna undersökning är att de här ungdomarna behöver all hjälp de kan tänkas få. Jag vill poängtera att hjälpa och inte stjälpa dem då myndigheterna tenderar att styra förebyggande projekt och andra åtgärdsprogram, till sin egen fördel. De starkt undersökta ungdomarna har själva fått uttrycka sina önskningar och behov för förbättrad livssituation. Därför menar jag att u...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Stigmatisering & Utanförskap Fritidens betydelse för ungdomar mellan 18-24 år som befinner sig i någon form av utsatt situation

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-01]   Stigmatisering & Utanförskap Fritidens betydelse för ungdomar mellan 18-24 år som befinner sig i någon form av utsatt situation
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=44545 [2020-01-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×