Kärn- och vattenkraft

4 röster
14517 visningar
uppladdat: 2001-03-02
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
KÄRNKRAFT

När man läser om kärnkraft i broschyrer som är för det, t ex sydkrafts, står det mycket positivt. Kärnkraft är enligt dem en ren energikälla och mycket miljövänlig. Det är en billig energikälla. Något att satsa på inför framtiden.
När de som är för kärnkraft säger att den är miljövänlig ser de bara på den elproducerande anläggningen som vid normal drift inte ger några utsläpp alls. Ser man däremot på kärnkrafts tillverkningen i helhet blir saken en annan.

För att driva ett kärnkraftverk krävs bränsle - uran. Genom att krossa, mala och behandla malmen med olika kemikalier t ex svavelsyra får man fram uranet. Då får man också fram en mäng olika radioaktiva sönderfallsprodukter som thorium, radium och bly. Kvicksilver, arsenik, zink, kadmium och barium är andra giftiga ämnen som finns där. Detta tas inte bort från gruvan utan finns kvar. Det sprider sig sedan i grundvattnet och förgiftar omgivningen. Stora mängder radongas frigörs också när man finfördelar malmen. Detta sprids med luften och regnar sedan ner och tas upp av växter och djur. Idag finns heller inget som kan göras för att det inte ska bli några radioaktiva restprodukter.
Detta kallar jag absolut inte miljövänligt!

Kärnkraften är billig. De som påstår det kan inte räkna med vad miljökostnaderna för uranbrytning kostar, riskförsäkringar och vad avfallshanteringen kommer att kosta.
Kärnkraften betalar emellertid inte detta.

Med kärnkraften följer också en massa risker. Sannolikheten att en stor olycka ska inträffa är i och för sig liten, men om det händer så vet man aldrig hur stora konsekvenserna kan bli.
Vi har ju bevis på ATT det kan hända. Olyckorna i Tjernobyl och Harrisburg talar ju för sig själva.

En stor nackdel med kärnkraften är ju vad som man egentligen ska göra med avfallet. Det finns tre olika typer av radioaktivt avfall.
Lågaktivt avfall som består av trasor, overaller mm.
Detta kan man ta hand om.
Sen finns det medelaktivt avfall. Detta är filter som renat vatten från radioaktiva partiklar, och använda maskindelar som bytts ut. Förvaringen av detta är i ett jättelikt bergrum 60 meter under havsbotten. För att grundvattnet inte ska komma in så har man pumpar som pumpar bort vattnet. När rummet är fyllt. Vad gör man då? Ska det fortsätta att pumpa i hundratals år eller ska man stänga av dem så att grundvattnet kommer in och sprider vidare de radioaktiva ämnena?
Det finns också det högaktiva avfallet som då är det använda bränslet. Det förvaras i stora vattenfyllda bassänger, men vart ska slutförvaringen vara? Svaret på den frågan har man fortfarande inte hittat.

Hur ser då kärnkraftens framtid ut? Kärnkraften är ju en icke förnyelsebar källa vilket betyder att den kommer att ta slut. Den måste ersättas med andra energikällor.


VATTENKRAFT

Hälften av vår elenergiförsörjning här i Sverige kommer från vattenkraften. Det är en relativt billig el och när vattenkraftverket är färdigbyggt så blir der inga utsläpp alls. Den är mycket miljövänlig och vattnet förorenas inte.

Visst har vattenkraften också sina nackdelar precis som alla energikällor.
Där ett vattenkraftverk byggs påverkas naturen. Det är det mest negativa med vattenkraften.

På våren då snön smälter kommer det mest vatten och det är då man behöver minst el.
El kan inte lagras, vattnet som tillverkar elenergin kan däremot lagras. Det gör den i dammar längs med älvarna. Detta medför att stora ytor ovanför dammen begravs under vatten. Det som fanns där förut, djur och växter, kan inte leva som förut eller försvinner helt och hållet.
Dammarna gör också att det strömmande vattnet som varit nedanför försvinner. Denna förändring påverkar olika fiskarter t ex laxen som inte kan leka, vilket påverkar hela artens överlevnad. För att kompensera det har man byggt såkallade laxtrappor.

När ett vattenkraftverk byggs så förändras livsmiljön för många arter och de kan inte bo kvar. Om de försvinner så påverkas även de arter som är beroende av dem. Alla djur finns med i ett stort ekologiskt kretslopp och det är inte bra när detta rubbas. Man försöker därför att efter man har byggt ett kraftverk få tillbaka livet i vattnet som det var förut. Man odlar fiskar som sedan släpps ut i vattnet och detta gör att livet fortsätter ungefär som innan. Fast även om miljön ändras så behöver det inte alltid vara negativt. En del arter kan däremot leva bättre.

En annan nackdel är att man måste dra elledningar från kraftverket och det måste byggas vägar till det. Detta kan förstöra lanskapsbilden precis som själva kraftverket gör.

Man kan tro att turismen minskar när man har stora betongmurar ute i älvarna, men inget har tytt på det. Man bygger badplatser längs med älvarna och man kan utöva flera vattensporter
t ex forspaddling i älvarna.

Vattenkraften skapar arbetstillfällen och det kan byggas av nästan 100% svenskt material vilket är positivt, man slipper importera (slipper transportkostnader och avgaser).
Vattenkraften har en ljus framtid eftersom att den är förnybar. Den slutar fungera samtidigt som solen. Om man väljer att avveckla kärnkraften så behövs mycket mer energi och vatten är något som man kan bygga ut. Just nu så är vattenkraften utbyggd till 64 TWh men man kan bygga ut den till 130 TWh.

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kärn- och vattenkraft

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-03-02]   Kärn- och vattenkraft
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=445 [2021-03-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×