Varför utomhuspedagogik? ­ slöseri med skolans resurser eller väl använd tid?

1237 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte Syftet med undersökningen är att väga utomhuspedagogikens för- och nackdelar mot varandra, för att utröna de eventuella vinster utomhuspedagogiken kan tillföra skolan. Huvudfråga Varför utomhuspedagogik? - slöseri med skolans resurser eller väl använd tid? Metod och material Som metod har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer och analys av tidigare forskning samt skolans styrdokument. Vi har kategoriserat resultatet utifrån vår frågeställning. Resultat I såväl styrdokument som litteratur och intervjuer har de positiva aspekterna av utomhuspedagogik framträtt. Ytterst lite har talat emot användandet av utomhuspedagogik. Trots detta används inte utomhuspedagogiken i så stor utsträckning i skolan idag. Av undersökningen har vi kunnat utläsa att detta beror på tidsbrist, ekonomi, väder, felaktig klädsel och okunskap om vad utomhuspedagogik innebär. Betydelse för läraryrket Utomhuspedagogiken kan ge en ny dimension till lärandet där upplevelsen, lusten att lära och möjligheten att integrera teori och praktik är viktig...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Varför utomhuspedagogik? ­ slöseri med skolans resurser eller väl använd tid?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Varför utomhuspedagogik? ­ slöseri med skolans resurser eller väl använd tid?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=44258 [2020-09-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×