EU

5 röster
13569 visningar
uppladdat: 2005-06-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
INLEDNING:

Jag har valt att skriva om EU för att jag tycker att deras arbete är något viktigt att känna till och veta mycket om. Jag har alltid undrat över hur EU styrs och organisationens historia. Genom att skriva denna uppsats kommer jag troligen att kunna mycket mer om EU än vad jag kunde innan jag skrev uppsatsen. EU gör ett väldigt bra arbete och det är en ära att just få skriva om denna speciella organisation.


HUR BILDADES EU?

Efter ett par världskrig och mer än 100 år av krig mellan Tyskland och Frankrike insåg man att något borde göras för att förhindra mer krig. Då skapades ”Den europeiska kol- och stålgemenskapen". Nu så ingick Tyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg i denna union. Detta hände år 1951. År 1957 kunde det märkas hur bra alla länder samarbetade och då bestämdes det att det inte bara skulle gälla kol och stål, nu skulle alla produkter omfattas. Man skapade en tullunion så att alla länder kunde frakta saker till varandra utan att betala tull. Och man beslutade också att använda en fredlig lösning gällande kärnkraftverken tillsammans bildade man då EG Europiska Gemenskapen. Många länder ville nu gå med i EG, och 1992 hade man 12 länder och då hände något i Europa. Sovjet gick under, Central- Östeuropa började förändras, Warszawapakten upplöstes. Då beslutade man att även samarbeta i både utrikes och säkerhetsfrågor. Och då bildades EU och många länder gick med ett av dessa var Sverige. Just nu är 15 länder med i EU, och det håller på att utvidgas med jämna steg.


ALLA VIKTIGA ÅRTAL:

1952: Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, och Västtyskland gick med.
1973: Danmark, Irland och Storbritannien gick med.
1981: Grekland gick med.
1986: Portugal och Spanien gick med.
1995: Sverige, Finland och Österrike gick med.
2004: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien och Ungern gick med.

HUR FUNGERAR EU?

EU har flera grundpelare:

1 » Parlamentet
2 » Kommissionen
3 » Ministerrådet
4 » Revisionsrätten
3 » EG-domstolen

1 » Parlamentet:
Deras uppgift är att granska att budgeten har följts och att avgöra om kommissionen ska ha ansvarsfrihet. Parlamentets uppgifter har stärkts genom åren. Dem har fått mer makt tilldelat med ministerrådet. De förslag som kommissionen lägger fram måste accepteras av parlamentet och ministerrådet. När kommissionen tillsätts måste parlamentet godkänna det. Parlamentet har också möjligheten att avsätta kommissionen om de vill. Ledamöterna är direkt valda av folket. Valen sker var femte år. Den består av 626 ledamöter varav 22 är från Sverige.

2 » Kommissionen:
Kommissionen är EU: s största organ. De har ensamrättan att lägga fram nya gemensamma regler. Kommissionen har 19 ledamöter och en ordförande. När en ny kommission skall tillsättas väljer medlemsländerna tillsammans fram en ordförande, varje medlemsland nominerar en ledamot var, Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien nominerar två ledamöter var. Sedan måste kommissionen godkänna dessa ledamöter. Kommissionen sitter i fem år nuvarande ska sitta till hösten 2005. Romano Prodi är ordförande från Italien. Kommissionen har 17000 anställda, och de har möte en gång i veckan. Ett förslag måste få mer än 50 % i röster för att kunna godkännas.

3 » Ministerrådet:
Brukar kallas EU:s regering eller maktcentrum. Ministerrådet ät EU: s högst beslutande och lagstiftande organ tillsammans med parlamentet fattar de beslut och lagar i EU. När ett förslag kommer från kommissionen kan ministerrådet ändra det innan de godkänner rådet.
Rådet består av ministrar från alla medlemsländer, dessa ledamöter är ansvariga för deras nationella parlament. Vilka ministrar som deltar beror på vad frågan handlar om, om det handlar om jordbruk så är alla jordbruksministrar där. Vissa råd har möten oftare än andra råd. Arbetet ordnas av utrikes ministrarna. Alla länder har olika rösträtt beroende på hur stor landet är.

4 » Revisionsrätten:
Revisionsrätten kontrollerar EU: s utkomst och deras inkomst. Den kollar också varje organ inom EU. När revisionsrätten har arbetat fram ett nytt förslag så skickar de det vidare till parlamentet och ministerrådet och om förslaget förkastas får de börja om på nytt.
Sverige brukar betala 20 miljarder kronor till EU, och de får tillbaka cirka 4 miljarder i olika slags bidrag.

5 » EG-domstolen:
EG-domstolen är EU: s minst kända organ, de tolkar och dömer tvister mellan olika länder. De ser också till så att alla länder följer sina avtal. De består av en domare från varje medlemsland.


SYFTE OCH AVSLUTNING

Syftet med att skapa EU var att man inte skulle stå enade inför ett annat världskrig. Att man skulle ha stöd från andra länder och att man ska stå enade i kampen mot k...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: EU

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-06-06]   EU
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4378 [2020-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×