Flickor är bättre än pojkar! : En kvantitativ studie gällande gymnasieelevers motivation till skolarbete ur ett socialt klass- och könsperspektiv

906 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
SyfteSyftet med vår studie är att undersöka vilken betydelse social klass och kön har för elevernas motivation till sitt skolarbete. Frågeställningarna vi använt oss av är, vilken typ av motivation har eleverna på studieförberedande program?, vilken typ av motivation har eleverna på yrkesförberedande program?, vilken typ av motivation har pojkar? och vilken typ av motivation har flickor?MetodVi har med hjälp av enkäter genomfört en undersökning med 100 sistaårselever från fem olika gymnasieskolor i Stockholmsområdet. 50 elever från studieförberedande och 50 elever från yrkesförberedande program, könsfördelningen är helt jämn. Enkätsvaren har bearbetats statistiskt i statistikprogrammet SPSS, signifikansnivån är i denna studie 95%.ResultatDet finns ett statistiskt säkerställt samband mellan motivation och kön. Flickor är i betydligt större utsträckning yttre motiverade till sitt skolarbete än pojkar. Studien visade även att pojkar i dubbelt så många fall som flickor är amotiverade till sitt skolarbete. Noterbart är även att den yttre motivationen dominerade för båda könen.Vad gäller sambandet mellan motivation och social klass fann studien inget statistiskt säkerställt samband. Dock pekade resultatet mot att elever från de yrkesförberedande programmen i högre grad är yttre motiverade jämfört med eleverna från de studieförberedande programmen.SlutsatsVår slutsats av denna studie är att det finns ett samband mellan motivation och kön. Fl...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Flickor är bättre än pojkar! : En kvantitativ studie gällande gymnasieelevers motivation till skolarbete ur ett socialt klass- och könsperspektiv

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Flickor är bättre än pojkar! : En kvantitativ studie gällande gymnasieelevers motivation till skolarbete ur ett socialt klass- och könsperspektiv
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=43335 [2019-08-17]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×