Sex Sigma vid Coca-Cola Drycker Sverige AB: ett DMAIC-projekt för att minska svinnet av dryck i produktionsprocessen

2815 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Detta examensarbete är utfört på Coca-Cola Drycker Sverige AB. En av de största produktionskostnader som företaget har är koncentratet för dryck som köps in från the Coca-Cola Company. Innan projektstart visste Coca-Cola Drycker Sverige AB att svinnet av dryck under produktionsprocessen var stort men hade ingen kunskap om vilka faktorer som orsakade svinnet. Coca- Cola Drycker Sverige AB har för ett par år sedan implementerat förbättringsverktyget Sex Sigma i sin organisation och detta projekt har bedrivits som ett Sex Sigma-projekt. Syftet med detta projekt har varit att kartlägga var i processen svinn av dryck uppkommer, föreslå förbättringsåtgärder samt implementera förbättringsåtgärder med avseende på att minska svinnet av dryck i produktionsprocessen. Projektet inriktades på en av produktionslinjerna där återvinningsbara petflaskor produceras. Tio stycken faktorer identifierades som orsaker till svinnet och tappmaskinen var den del i produktionsprocessen som stod för största delen svinn av dryck. Projektet inriktades därför på tappmaskinen och det visade sig att svinnet av dryck vid tappmaskinen främst berodde på bristande underhåll och felaktiga inställningar. Ett antal förbättringsförslag har föreslagits och förbättringsförslagen har delats upp i kortsiktiga förslag, som kan införas direkt utan investeringar, och långsiktiga förslag, som kräver planering och investeringar. Ett av dessa förslag, införandet av styrdiagram i syf...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sex Sigma vid Coca-Cola Drycker Sverige AB: ett DMAIC-projekt för att minska svinnet av dryck i produktionsprocessen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Sex Sigma vid Coca-Cola Drycker Sverige AB: ett DMAIC-projekt för att minska svinnet av dryck i produktionsprocessen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=42861 [2020-12-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×