Hälsobegreppet, hälsokorset

7 röster
56116 visningar
uppladdat: 2005-05-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Hälsokorset

Hälsokorset syftar till att illustrera att en patient som fysiskt är sjuk kan uppleva stor livs kvalité och att han mår bra och har god hälsa, medan en fysiskt frisk patient kan uppleva stor ohälsa. Man vill på detta sätt förklara att fler faktorer än det rent fysiska spelar in i vår upplevelse av hälsa.

Kan tyvärr inte få med min bild på denna sidan, men bilden är en cirkel med pilar i de fyra väderstrecken. Norr betyder - ej sjuk, Väster betyder - mår dåligt, Öster betyder - mår bra, samt Söder betyder - sjuk

Lena

Lena är fysiskt frisk, har ett stabilt och tryggt förhållande både till sin man och till sin familj. Hon verkar trivas med sitt liv och sin tillvaro. Den dagen hon på allvar bestämmer sig för att sluta röka tror jag också att hon kommer att lyckas med detta.

Lisa

Lisa har ett fysiskt handikapp, men verkar trots detta tillfreds med sitt liv och sin tillvaro. Hon har lärt sig leva ett bra liv trots sina fysiska hinder.

Jag har placerat Lena i "kvartalet" mellan norr och öster - dvs hon är inte sjuk och mår bra.
Jag har placerat Lisa i "kvartalet" mellan öster och söder, dvs mellan att må bra och att vara sjuk. Lisas "kropp" är sjuk (handikappet) men hon upplever ändå att hon mår bra.

De fyra hälsofälten:

 Biologiskt arv
 Tillgänglig sjukvård
 Miljö
 Livsstil

Biologiskt arv:
Med biologiskt arv menar man det man har med sig i sina gener. I dag vet man att vissa sjukdomar är ärftligt betingade. På senare år har man uppmärksammat att vissa släkter bär förutsättningar för att drabbas av tex. Olika sorters cancer och hjärtsjukdomar. Man arbetar med att spåra upp och behandla personer som är i riskzonen för att utveckla dessa sjukdomar.

Tillgänglig sjukvård:
Med detta begrepp menar man att där sjukvården är lättillgänglig för patienterna ökar man också hälsan hos dem. Kompetenta läkare finns nära människor och det ökar också deras möjlighet att förbättra sin hälsa.

Miljö:
Här talar man om dels den rent fysiska miljön och dess påverkan av vår hälsa så som tex. Avgaser, utsläpp mm. men också om den psykosociala miljön så som tex. arbetssituation ekonomi mm.

Livsstil:
Vårt sätt att leva påverkar i hög grad vår hälsa och vår upplevelse av vad hälsa är. Vad vi äter, motion, arbetssituation, ekonomi mm.


Hälsobegrepp

 Hälsoupplevelse

I mitt arbete har jag arbetat med en kvinna (fortsatt benämnd B-M.C) som är förlamad från armhålorna och nedåt efter en olycka för 26år sedan. Trots sitt fysiska handikapp har hon ett aktivt liv och många vänner. Hon har med hjälp av personliga assistenter lyckats bygga upp sitt liv så att hennes fysiska handikapp inte är ett hinder för henne.

 Resurser:

B-M.C är ju som sagt förlamad från armhålorna och nedåt och detta medför givetvis att hon är oförmögen att göra en del saker. Man har tagit tillvara de saker och moment hon faktiskt kan utföra och utformat hjälpmedel åt henne som hjälper henne att kunna göra vissa saker. Man kan säga att vi assistenter ”fyller i luckorna” där hon inte själv kan utföra något. Hon har ned hjälp av sjukgymnastik och arbetsterapeuter fått lära sig en ny teknik för att tex. kunna äta själv då hon inte kan använda sina händer på samma sätt som en ”frisk” människa kan. Hon har fått speciella ”hållare” till sin tandborste och till en penna som gör att hon själv kan borsta sina tänder och skriva. Man har också handikapp anpassat hennes bostad så att hon obehindrat kan ta sig runt på egen hand.

Självbestämmande:

B-M.C har själv varit med att utforma de hjälpinsatser och hjälpmede...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hälsobegreppet, hälsokorset

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-12-15

    Tack!

  • Zakariya Al Kuhaily 2018-04-22

    Takc!

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-05-09]   Hälsobegreppet, hälsokorset
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4210 [2020-07-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×