Virus

6300 visningar
uppladdat: 2005-05-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ett virus är ett program som alltid ligger gömt i andra program som ett Worddokument eller en skärmsläckare, sen sprider sig själv från dator till dator. Det ”förökar” sig själv när man öppnar det. Det startas inte av sig själv när man öppnar det, utan det startas genom ett annat program som viruset är kopplat till. Utöver att sprida sig själv mellan olika datorer så kan ett virus ha andra uppgifter som att skicka e-mail i ditt namn, rensa hårddisken på ett visst datum eller förstör program i datorn så att den inte startar så du måste lämna in den på reparation.


Man bör vara försiktig med att öppna e-mail som är från en avsändare man inte känner, eftersom det vanligaste spridningssättet för virus är genom bifogade filer som finns i mailen. Virus kan också numer spridas genom vanliga jpeg-biler. För att skydda sig mot virus är ett bra och fungerande virusskydd ett måste. Man kan göra Windows update lite då och då. Om inte antivirusskyddet upptäcker smittan så kommer du inte att veta om att du har virus på datorn förrän folk börjar klaga på att du skickar dem virussmittade e-mail. Om man till exempel är osäker på mailen man får så kan man lägga dom i ”skräppost”, då kan inte mailet visa bilder eller filer som kan vara infekterade.


Så fort man misstänker att datorn är smittad av ett virus så ska man genast sätta den i karantän, alltså genom att dra ut alla nätverkssladdar, modem och kommunikationsenheter.

Det finns olika sorters virus man kan ha att göra med, och dem är bl.a. :

- Filvirus
Läggs ofta i en programfil, oftast *.EXE eller en *.COM fil. Dock kan det även infektera *.SYS, *.DRV, *.BIN, *OVI. Och *.OVY filer. Det viruset använder sig av olika tekniker för att kunna infektera andra programfiler.

Filvirus kan för det mesta inte styra all aktivitet och infektera andra programfiler utan att själv attackeras, då de för det mesta är resistenta. Andra filvirus infekterar genom "direkt aktivitet", vilket innebär att de infekterar ett eller flera programfiler när användaren öppnar/kör filen.

Dessa kan överföras till all sorts av lagringsmedia (dock måste det läggas in från CD-ROM) och sedan spridas i ett nätverk.

För att infektera körande filer används tre huvudtekniker:

1. Överskrivande virus
Detta placeras över programkoden i början av ett program, det slutar med att det programmet förstörs. Viruset infekterar en eller flera andra filer eller upphör och förblir resisten.

2. Inmatande virus
De virus som gör detta, matar in sig själva, gör programmet intakt.

3. Tilläggsvirus
Har förmågan att mata in sig själva på slutet av filen. Det kommer stå att viruset är i början av filen, programmet körs som vanligt och användaren märker inte att filen är virusinfekterad.

- Systemvirus
Även kallat för bootvirus. Ligger oftast på disketter utan att användaren är medveten om det. Om den infekterade disketten sitter i diskettenheten infekterar Master Boot sektorn (MBS) och System Boot sektorn (SBS) datorn vid start eller omstart. Systemviruset är bara funktionellt via diskett.

Master Boot Sector är en liten del av hårddisken med information om hur organiserad hårddisken är. Alla fysiska hårddiskar har en sådan här. De flesta virus infekterar MBS.

System Boot Sector innehåller flera typer av data, inklusive hittar och kör operativsystemet. En del av uppstarten på alla IBM-kompatibla datorer är avläsandet av dessa sytemområden. Därför är systemvirus inte beroende av operativsystem och kan lättare infektera genom disketter, dock inte genom nätverk.


Ett enkelt sätt att kontrollera om systemet är smittat är att använda sig av kommandot ”CHKDSK”. Om minnet är mindre än ”655,360 total bytes memory" så kan det finnas ett virus i minnet. Fast det kan också vara av naturliga orsaker.

- Droppervirus
En dropper är ett program som skapats för att installera ett virus på datorn, och det gör det första gången man installerar det. Det är då inte droppern, utan viruset själv som sprider sig. Detta virus kan vara vilket sorts virus som helst. Detta kan ha namn som tillexempel Readme.exe, folk har en förmåga att öppna filen i de fallen, kan också vara överskrivet på Command.com och aktiveras när det programmet körs. De flesta av dessa virus hittas, det finns dock dem som kan gömma sig från virusscanners.

- Companionvirus
Söker efter .EXE* filer och skapar .COM* kopia och placerar viruset däri. Svårt att märka.

- Makrovirus
Kan finnas i alla filer som använder ett makrospråk. (Word, Excel, WordPro…) De läggs i dokumentet och man blir inte smittad förrän det öppnas.
Viruset tar sig ibland in i funktioner i dokumentet som gör det svårt att se att man blivit smittad. Om man upptäcker tomma dialogrutor eller ser att vissa menyval saknas är det rätt säkert att man har blivit smittad.


Virusliknande program

Mask

Klassas inte som ett virus därför att den behöver ingen hjälp till att spridas. Annars fungerar det exakt som ett virus. Mainframes datorer är de som oftast attackeras av maskar. En mask överförs till andra datorer genom nätverk. Överlastar systemen genom att så ofta sprida sig genom nätverke...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Virus

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-05-09]   Virus
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4209 [2018-12-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×