Huden och allergier

9836 visningar
uppladdat: 2005-04-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Huden & dess olika delar

Huden skyddar underliggande vävnader från t ex farliga strålar men också från olika miljö påverkningar.Överhuden ligger i flera lager och består av: epitel celler och tillväxtlager. Hud cellerna ligger tätt packade och är slitstarka för att klara påfrestningar. På de ställen som slits mest är också huden tjockare, till exempel på fotsulor osv. Hudens färg beror på pigmentet melanin, har man mer melanin så är huden mörkare och har man mindre är den ljusare. Detta pigment skyddar mot solens farliga strålar och det är också därför människor som lever i varmare och soligare länder har mörkare hud. Om pigmentet är ojämnt fördelat får man fräknar, huden mellan fräknarna är extra känsliga för sol. Vid nybildning av celler förekommer en process i huden som kallas förhorning, detta innebär att döda celler förs ut mot ytan och trillar av, i denna process bildas ett ämne som heter keratin. Keratinents egenskaper är att det gör huden vattenavstötande. Denna process pågår hela tiden.

Läderhuden förser hudens celler med blod, med blodets hjälp transporteras näring till cellerna och avfallsprodukter från cellerna, blodet transporterar också bort överskottsvärme ut till överhuden. Dessutom innehåller läderhuden svettkörtlar som avsöndrar svett via porer i huden, här finns nerver och känselkroppar som reagerar på olika former av beröring. Underhuden består av en fettrik vävnad som kallas underhudsfett, subcutalt fett. Detta fett hjälper oss att hålla värmen. Kvinnor har oftast mer underhudsfett än män.


Hudsjukdomar

Eksem

Det finns två varianter av eksem. Dels allergiskt kontakt eksem men också icke allergiskt kontakt eksem. Den allergiska varianten orsakas av ett ämne man är känslig mot, medan den icke allergiska beror på att man kommit i kontakt med ett stark frätande ämne eller att man vid upprepade tillfällen kommit i kontakt med ämnen som är svagt retande för huden och blivit känslig mot det, till exempel diskmedel eller andra rengöringsämnen. Huden blir grov och hård och ibland förekommer hudsprickor och fjällande hud. Ibland kan kraftigare reaktioner uppstå och man kan få en inflammation på det aktuella området. Man behandlar båda formerna med så kallade antihistaminpreparat och liniment och olika kortisonsalvor
Böjveckseksem innebär att man får tjockare hud och torra utslag i framförallt armveck och knäveck. Klådan från dessa eksemen kan vara mycket besvärliga och man behandlar också med olika preparat som dämpar klådan. Vissa patienter kan känna en lättnad av besvären då de är ute i solen. Man brukar ofta göra en koppling mellan böjveckseksem och t ex astma eller anda allergiska reaktioner senare i livet.


Hudsjukdomar

Psoriasis

Det finns olika former av psoriasis och därmed också lite olika symtom. Den vanligaste formen av psoriasis är plack psoriasis, den börjar ofta med små röda knottror som så småningom växer i omfång. Huden på dessa områden blir tjockare, torr och fjällar. Nagel psoriasis är en annan variant som lämpligt nog förekommer på naglarna. Det bildas små gropar i nagelbädden, naglarna blir tjockare, smulas sönder och trillar av. Symtomen är väldigt lika dem vid nagelsvamp, därför bör man göra en odling. Invers psoriasis förekommer ofta i hudveck och uppträder ofta som fläckvis utslag. Guttat psoriasis är en speciell variant som ofta utlöses akut efter en streptokockhalsfluss. Det uppstår droppliknande fjällande fläckar på hela kroppen. Denna variant läker för det mesta ut av sig själv, men kan återkomma vid framtida halsflusser och den kan även övergå till kronisk plack – psoriasis. Man kan också få psoriasis utslag i hårbotten, dessa utslag är förvillande lika ”vanligt” mjäll. Den sist omnämnda varianten av psoriasis är pustulös psoriasis, som utöver de ”vanliga” psoriasis utslagen även ger vita vätskefyllda blåsor i huden så kallade pustler.


Allergi

Allergi är överkänslighet för olika ämnen som finns naturligt i vår omgivning. Det som händer i kroppen vid en allergisk reaktion vid kontakt med de ämnen (allergener) man är överkänslig mot är följande:

I alla slemhinnor finns så kallade mastceller, på dessa sitter Ig-E antikroppar som fångar upp allergenet när det kommer in i kroppen.
Mastcellerna spricker vid kontakten, och ett ämne som heter histamin läcker ut i kroppen. Histaminet orsakar en inflammation – den allergiska reaktionen.

Vanliga allergen är olika livsmedel till exempel skaldjur, choklad nötter jordgubbar osv. Men det kan också vara pollen, förorenad luft, läkemedel, husdjur, kvalster och så kallade kontaktämnen.

Symtomen är givetvis olika beroende på vad det är för allergi, men man kan till exempel få eksem, hösnuva, astma och nässelutslag.


Allergier diagnostisering & behandling

Det finns olika metoder att diagnostisera allergier.
Pricktest utförs genom att man rispar huden lätt och droppar i olika allergiframkallande ämnen, om man är överkänslig mot något ämne reagerar huden genom en svag upphöjning och rodnad, testet är avläsbart efter ca 15 min. Vid intrakutantest sprutas ämnena in i huden och testet avläses på samma sätt som vid pricktest. Vid epikutantest eller lapptest testas ett 30-tal ämnen genom att tejpremsor med ämnena fästs på huden. Tejpen får sitta kvar i två dygn och testet läses av efter 72 timmar.

Man kan också ta blodprov för att säkerställa en överkänslighet. Då mäter man förekomsten av Ig-E antikroppar i blodet, vilket är förhöjt då man har en allergisk reaktion där immunförsvaret är inblandat. Behandlingen beror givetvis på vilken typ av allergi man har. Har man någon form av eksem till exempel brukar man få olika former av kortison salvor för att dämpa inflammationen. Man kan också få så kallade anihistaminpreparat som dämpar histaminets allergiska effekt i kroppen. Detta kan man ta om man blivit utsatt för något ämne man inte tål, eller i förebyggande syfte om man vet att man kommer att utsättas för något. Min bror som är allergisk mot katter till exempel brukar alltid ta sin medicin innan han kommer till oss, vi har nämligen en norsk skogskatt.

Man ka...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Huden och allergier

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-04-29]   Huden och allergier
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4200 [2020-08-13]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×