Fosterdiagnostik

4 röster
9467 visningar
uppladdat: 2005-04-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Under graviditeten kan det ibland uppkomma en misstanke att det väntade barnet har en allvarlig skada. Då finns det olika sätt att ta reda på om fostret är skadat eller inte. Fosterundersökningarna är olika beroende på vilken skada eller sjukdom man misstänker eller fostret har hög risk för. Alla fosterundersökningar är riktade och kan bara ge svar på en begränsad fråga. Fosterdiagnostik är med andra ord inte en hälsoundersökning av fostret utan en specialundersökning som utförs av speciella skäl.

Syftet med fosterdiagnostik är att ta reda på om fostret har en allvarlig skada. Om så är fallet finns tyvärr sällan några möjligheter att framgångsrikt bota skadan. Därför väljer de flesta att genomgå en abort om fostret visar sig ha en allvarlig skada. Fosterdiagnostik som syftar till att fastställa sådana skador måste därför genomföras under graviditetens första del. Om man överväger fosterdiagnostik är det därför viktigt att så tidigt som möjligt kontakta mödravårdscentralen och diskutera detta så att inte provtagningen fördröjs i onödan.

Det är också viktigt att påpeka att fosterdiagnostik är frivillig i alla dess skeden. Ingen genomgår en fosterdiagnostik mot sin vilja och om undersökningen visar att fostret har en allvarlig sjukdom är det alltid föräldrarna som avgör hur de vill göra när de vet detta. Alla par har olika erfarenheter och syn på dessa svåra frågor. Sjukvårdens uppgift är att informera om skadans natur och vilka olika möjligheter som står till buds. Därefter fattar föräldrarna själva det beslut som är det rätta för just dem.

Utvecklingen inom fosterdiagnostik styrs i stor utsträckning av om det finns en rimlig behandling att erbjuda efter födelsen. Vid de tillfällen när behandling är tillgänglig finns det i de flesta fall heller ingen anledning att erbjuda fosterdiagnostik.


 Alla kvinnor i Sverige genomgår en ultraljudsundersökning. Ser man då något allvarligt fel så gör kvinnan oftast abort.

 Fosterdiagnostik kan aldrig garantera ett friskt barn, endast utesluta vissa typer av sjukdomar och skador.

 Fosterdiagnos är undersökningar på foster, som kan förutsäga sjukdomar hos det blivande barnet. Upptäcks en allvarlig sjukdom leder det ofta till att kvinnan gör abort. Aborter som sker på grund av kunskap om speciella gener eller egenskaper hos fostret kallas selektiva aborter.

 Ju äldre en kvinna är när hon väntar barn, desto större är risken för Downs syndrom, eller något annat fel på antalet kromosomer. En kvinna som fruktar detta kan göra ett fostervattens- eller moderkakeprov. Celler tas då ut från fostret och kromosomerna rä...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fosterdiagnostik

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-04-19]   Fosterdiagnostik
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4102 [2020-10-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×