Mjölkalånga - landsbygd i utveckling : för hästen, naturen och människan

1360 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Arbetet handlar om att planera ett område för att tillgodose de behov och förväntningar som ställs på en tätortsnära landsbygd. Arbetet presenterar ett förslag till planering där olika intressen samspelar i utformningen och där platsens förutsättningar utgör grunden. Området är beläget väster om Finjasjön vid Mjölkalånga by och omfattar ca 150 ha. Marken ägs av Hässleholms kommun. Som ett led i kommunens arbete med att profilera sig inom häst- och ridsportverksamhet vill man skapa möjligheter för etablering av hästgårdar i kommunen. Detta har tillsammans med strävan att tillvarata områdets naturvärden, kulturhistoriska bakgrund och förutsättningar för rekreation och friluftsliv, utgjort förutsättningarna för mitt arbete. Jag har genom studier av platsens förutsättningar och historia skaffat kunskap om området. Genom samtal och diskussioner med olika intressegrupper har jag samlat information och synpunkter. Jag har dessutom fördjupat mig i litteraturstudier i många av de ämnesområden som berörs i arbetet. Ur dessa studier har sedan en plan tagit form, där jag försökt ta tillvara de kunskaper jag fått och de utgångspunkter som framkommit. Målet att skapa förutsättning för hästgårdar har kompletterats med delmålen att bevara områdets öppenhet, gynna den biologiska mångfalden, ta tillvara traktens tradition och värna om områdets tillgänglighet. I planen presenteras ett förslag till disposition av området. I denna delas området upp i privat mark och gemensamma ytor. Den privata marken delas i sin tur upp i enheter som är dimensionerade till hästgårdar, och även till några mindre tomter för villabebyggelse. De gemensamma ytorna utgör betesmark och plats för gemensamma anläggningar som träningsbanor och ridhus. Dispositionen är gjord med hänsyn till de naturliga förutsättningarna som markförhållanden, befintlig vegetation och landskapsbild. Dessutom har särskild hänsyn tagits till områdets historia och den struktur som den gamla bybebyggelsen på platsen en gång hade. Tillsammans...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mjölkalånga - landsbygd i utveckling : för hästen, naturen och människan

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Mjölkalånga - landsbygd i utveckling : för hästen, naturen och människan
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=40743 [2020-12-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×