Mp3-boken : Varför betala när man kan ladda ner gratis?

4411 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Den här uppsatsen handlar om lansering av mp3-böcker. Mp3-böcker har funnits på marknaden i ett antal år nu, men fortfarande är försäljningen inte särskilt imponerande i jämförelse med vanliga ljudböcker, och ännu mindre imponerande i jämförelse med tryckta böcker. Lennart Gustafssons lanseringsteorier har använts för att analysera branschens lansering, medan Jim Blythes och Eric Arnoulds m.fl. konsumentbeteendeteorier använts för att analysera behov, lärande, attityder och köpbeteende hos de av författarna utpekade presumtiva målgrupperna. Dessa fanns vara dels personer som lyssnar på mp3-musik, dels personer som redan lyssnar på ljudböcker. De empiriska data som använts i uppsatsen kommer från sekundära källor såsom artiklar, Temo-undersökningar och Internet, medan ett antal personer från företag i branschen intervjuades per telefon för att kunna ge en bild av denna. Vidare intervjuades ett antal personer från de två kundgrupperna angivna ovan, liksom ett antal personer som redan lyssnade på mp3-böcker. Analysen av det empiriska underlaget visade att branschens lansering varit begränsad och att de kundgrupper som författarna utpekade som presumtiva har branschen gjort små eller inga försök att nå. Dessutom existerar vissa strukturella problem i branschen beroende på relationen mellan förlag, producenter/distributörer och återförsäljare. Mp3-boken bedöms i dagsläget befinna sig i en klyfta, eller ett glapp vilket innebär att de teknikintresserade och de tidiga anammarna har börjat använda produkten, men inte den tidiga majoriteten. För den grupp som lyssnar på vanliga ljudböcker, tycks det som att de största hindren är bristande medvetenhet, ovana vid teknik samt negativ inställning till mp3-boken. Denna inställning verkar bottna i en föreställning om att mp3-boken är något för stressade unga människor. För den andra av våra målgrupper, de som ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mp3-boken : Varför betala när man kan ladda ner gratis?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Mp3-boken : Varför betala när man kan ladda ner gratis?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=40605 [2020-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×