Industriella revolutionen

217 röster
195205 visningar
uppladdat: 2005-04-15
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Den industriella revolutionen innebär att ett samhälle övergår från bondesamhälle till industri samhälle. De gamla hantverksmetoderna ersattes istället med maskiner och hantverkarna blev enkla arbetare på fabriker. Det första landet som började med den industriella revolutionen var inte mindre än Storbritannien. Storbritannien hade allt som krävdes för att kunna hantera den industriella revolutionen. Förutsättningarna var att ha billiga råvaror, kapital som kan satsas utan att den som satsar går i konkurs, en marknad för att sälja de klara produkterna på, tillgång till billig arbetskraft, användbar teknik, goda kommunikationer, energi och transporter.


Bakgrund

1750-1850 tre dubblades folkmängden i Storbritannien, fler människor föddes och färre dog. Detta berodde på att man kom fram till bättre botemedel till sjukdomar som gjorde att färre människor dog på grund av sjukdom, en anledning till att revolutionen skapades.
Potatisen kom med tiden och gav människan mycket mer mat än förr och är en anledning till denna revolution.

Bönderna började experimentera med avel och gjorde att djuren blev kraftigare och gav mer föda, en annan anledning till revolution. Detta anses vara den största förändringen i människans livshistoria. Under 1700 – talet var Storbritannien det största handelslandet i hela världen. Av detta blev borgarna istället för adelsmännen de nya rikemännen och de investerade i bl.a. handel och industri och startade egna fabriker.


Förlopp

Orsaken till att denna revolution startade i Storbritannien var för att produktionen i jordbruks kategorin var hög samtidigt som folkmängden ökade kraftigt. Detta gjorde att alla bönder i England inte behövdes för att produktionen var för stor och ett antal bönder blev därför arbetslösa och flyttade in till närmsta stad och började jobba som arbetare i en fabrik.
Dessa jobbade 12 – 14 timmar om dagen och hade mycket dåliga löner samt bostäder.

Familjer innan den industriella revolutionen start försörjde sig själva med hjälp av jordbruket. De fixade sin egen föda, sina egna kläder och verktyg. Nu efteråt köper de flesta människorna det de behöver.
Innan revolutionen kunde tillexempel en person göra ett bord på en dag men nu efter gör samma person två bord på samma tid.


Resultat

Det finns många fördelar med den industriella revolutionen men också många nackdelar. Industristäderna blev från inga till flera och blev både stora, trånga och ohälsosamma. Arbetarna som jobbade på fabrikerna i städerna bodde i tråna små hus och med väldigt låga löner.
Medans bönderna levde i ett helvete så blev borgarna rikare för varje dag som gick. Dessa var då affärsmän, bankirer och fabriks ägare och var starten till den nya överklassen. Efter en tid förändrades detta och arbetarna fick bättre villkor att leva och arbeta på och detta var grunden till vårt nuvarande samhälle. Tack vare den industriella revolutionen har vi det samhället vi lever i idag.


Spinnhjulet

Storbritannien hade slavkolonier i andra länder som producerade råbomull och som sedan fraktades till Storbritannien. Där spanns, vävdes och såldes bomullen för dyra pengar.

Många kvinnor på den tiden jobbade hemifrån med att spinna och väva råbomull. Men på det tidiga 1700 – talet uppfann man den nya spinn och väv maskinen som gjorde att dessa kvinnor blev arbetslösa eftersom maskinerna gjorde jobbet mycket snabbare än de kvinnorna som gjorde det för hand. Dessa maskiner gjorde textilproduktionen en av de tidigare största industrierna.

Maskinerna börjades efter en tid göras i järn istället för trä som gjorde att maskinerna tålde större påfrestningar. Detta innebar att järn användningen växte fort och starkt och blev industrins allra mest använda vara.


Ångmaskinen

Ångmaskinen gjorde det enklare för industrins utveckling. Innan ångmaskinen tid var man tvungen att bygga fabrikerna runt en sjö eller annat vattendrag men med hjälp av ångmaskinen kunde man bygga den var som helst.

James Watt var den som uppfann den första användbara ångmaskinen och år 1769 använde man den först fungerande ångmaskinen. Tack vare ångmaskinen bildade man stora industriområden och fabrik system.
Ångmaskinen drevs av stenkol som England hade väldigt gott om.


Kommunikationer

För att industrationen ska kunna fungera måste man kunna frakta varor från ett ställe till ett annat. Detta förbättrade man genom att bättra på vägarna i England.

Efter ett tag med de förbättrade vägarna ville man utterliggare förbättra frakt vägarna. Därför började man bygga vattenkanaler som med hjälp av hästar som drog båtar i kanalerna från land så kunde man frakta tunga varor som järn och stenkol. Efter en tid byggdes även järnvägarna.


Industrialismen kommer till Sverige

I mitten på 1800 – talet började industrialismen sakta men säkert till Sverige. Järn industrin hade redan så smått börjat.
Industrin började i trävaro branschen och inte lång tid där efter kom de mekaniska industrierna. Men inte för än tidigt 1900-tal kom industrialismen till Sverige på riktigt - hårt och snabbt.
I dag är Sverige ett av världens mest industrialiserade länder.

Årtal
År 1769 användes den första användbara ångmaskinen bygd av James Watt.
År 1877 uppfann Thomas Edison fonografen.
År 1855 byggdes den första bilen i en fabrik ägd av Karl Benz.
År 1855 marknadsförde George Eastman hans första kamera.
År 1903 flög Orville Wright den första flygturen i historien.


Charles Tilly

Charles Tilly hade en teori om vad en revolution är.


Den revolutionära situationen

En person kommer till ett rike och gör anspråk på att styra detta rike. En del av medborgarna i detta rike gör följe med honom och utmanar den nuvarande härskaren för att kunna vinna landet. Härskaren i riket vill naturligtvis ha kvar sitt rike men känner ändå ovilja och oförmåga att möta denna utmanare.


Det revolutionära resultatet

Medlemma...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Industriella revolutionen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2007-10-25

  De bra men ingen tar nåt om la

 • Inactive member 2009-04-22

  google är inte någon källa!

 • Inactive member 2009-12-10

  det var ok

 • Inactive member 2010-01-13

  hjälpte mig till ett historieprov när jag skulle se tillbaka på industriella revolutionen :)

 • Abo Rahimi 2020-05-10

  Vad är positiv med industri revulition

Källhänvisning

Inactive member [2005-04-15]   Industriella revolutionen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4058 [2021-04-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×