En jämförelse mellan analog och digital mammografi

1368 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Norrbottens läns landsting står inför en övergång från analog till digital mammografi. I och med att det här ämnet är så aktuellt just för norrbottens läns landsting så tyckte jag att det vore intressant att fördjupa sig i ämnet. Jag ville göra en jämförelse mellan dessa båda tekniker när det gäller stråldos, bildkvalitet och diagnostisk säkerhet. För att uppnå mitt mål har jag använt mig av litteraturstudie vetenskapliga artiklar inom det aktuella området. Då jag skulle skriva om utrustningen använde jag mig av litteratur och Internet. Till min hjälp hade jag även personalen på mammografienheten i Sunderbyn. Fördelen med digital mammografi är att man kan bearbeta bilden och kvalitetsgranska den på plats. Med direktdigitala system minskas den monotona rörelsebelastningen på röntgensjuksköterskan hand- och tumleder. Man slipper hantering av framkallnings- och fixeringsvätskor. Tekniken upptar även mindre utrymme och stråldosen till patienten blir lägre. Bildkvaliteten är ungefär densamma vid båda teknikerna, dock är den lite bättre vid digital mammografi när det gäller patienter under 50 år. Nackdelen är att monitorerna behöver ha en bra upplösning så att man inte tappar viktig infor...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: En jämförelse mellan analog och digital mammografi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   En jämförelse mellan analog och digital mammografi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=40351 [2020-09-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×