Inlämnings uppgifter

3 röster
7919 visningar
uppladdat: 2005-04-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vad är en aktie?

Varför ger aktiebolaget ut aktier?
1. Svar: För att få in kapital till företaget.

Aktiebolag kan ha olika stort aktiekapital. Det finns dock ett minimibelopp. Vilket är det lägsta aktiekapital som ett aktiebolag måste ha?
2. Svar: Ett privat företag ska minst ha 100.000 kr. Ett publikt företag ska ha minst 500.000 kr.

En aktieägares ansvar anses vara begränsat. Vad innebär det?
3. Svar: Det vill säga att om företaget skulle gå dåligt så behöver inte aktieägarna stå för att betala de resterande skulderna, som företagets tillgångar inte räckte till. Utan deras ansvar gäller bara deras eget satsade kapital.

Vilken roll spelar riskkapitalet i ett företag och varifrån kommer det?
4. Svar: Riskkapitalet består av de pengarna som aktieägarna investerat i sina aktier tillsammans med de vist kapital som inte hämtats ut än och det spelar väldigt stor roll för företaget eftersom som en riskbuffert i dåliga tider.

De flesta börsaktier är stamaktier. Det finns dock ett slags aktier som kallas för preferensaktier. På vilket sätt skiljer sig dessa från stamaktier?
5. Svar: Jämfört med stamaktier, som är de vanligare aktierna och inte har några speciella fördelar, så har preferensaktierna företräde i vissa situationer såsom när ett företag går i konkurs och man har förtur till överskottet.

Aktier kan ha olika rösträtt. A-aktier har oftast större rösträtt än B-aktier. Hur stor får skillnaden i rösträtt högst vara?
6. Svar: Den aktie med högst röstvärde får inte ha mer än 10 gånger så många röster som den/de lägre.

Ett konvertibelt skuldbrev kan sägas vara en korsning mellan en aktie och en obligation. Hur fungerar konvertibeln och vilken valmöjlighet ger den innehavaren?
7. Svar: En konvertibel är ett papper på ett lån som tagits av ett företag från en privatperson. Den kan omvandlas till en aktie i företaget om önskas men under vissa bestämda villkor.

Vilken är den stora fördelen med en aktieindexobligation?
8. Jag tycker att den låter som en ”helgardering.” De verkar fungera som en aktie med avkastning, om indexkurvan är positiv, men utan fallgropen om kurvan skulle gå nedåt.

Ett annat värdepapper – teckningsoptionen – ger liksom det konvertibla skuldbrevet möjligheter att teckna aktier i bolaget. Det finns dock en avgörande skillnad mellan dessa båda värdepapper. Vilken är denna skillnad?
9. Det står att skillnaden är att den kan ”avskiljas och o...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Inlämnings uppgifter

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-04-14]   Inlämnings uppgifter
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3992 [2021-04-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×