Centralamerika

8599 visningar
uppladdat: 2005-04-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ekonomi: Centralamerika är en världsdel med stora ekonomiska skillnader. Nästan alla länder i Centralamerika har svåra ekonomiska situationer. Utan biståndet som t.ex. Puerto Rico får av USA, på ca 28 mdr dollar om året, skulle de inte kunna ha den ekonomiska situation Puerto Rico har idag. Under kalla kriget fick även Kuba bistånd av Sovjetunionen, med Sovjetunionens fall har Kubas ekonomi förfallit. Medelinkomsten per år i Centralamerika är bara 1300€. Detta kan jämföras med Frankrikes 23000€. En stor det av ekonomin i Centralamerika består utav den svarta marknaden. I Mexico, en av de länderna den är mest utbredd i, uppskattas det att den svarta marknaden består utav 33 % av landets totala BNP. I nästan hela Centralamerika är inkomstdifferensen stor. En stor del av Centralamerikas befolkning lever under existensminimum och ännu fler i fattigdom. Centralamerika består utav jordbruksländer, Mexico är ett av de få länder vilket har en utbredd industrialism. Det finns många investerare i jordbruken i Centralamerika vilka förser jordbruket med modern teknologi. Även med många investerare förbättras inte Centralamerikas ekonomi avsevärt. Trotts ökad produktion av råvaror har ländernas ekonomi inte förbättras. Detta beror på att världsmarknadens priser på råvaror har sjunkit de senaste åren. Det hela Centralamerika skulle behöva investera i är i förädling av deras råvaror, industrialism. Dock skulle det uppstå stora problem för länderna i Centralamerika då. En av i-ländernas inkomster består just utav förädling av de råvaror vi köper av länderna i Centralamerika. Centralamerikas brist på malm är också en av orsakerna till den lilla industrialismen. Den industrialism som finns i Centralamerika köper till mestadels in sina råvaror från andra länder. Detta kan göra att det är svårare att tillverka produkter till ett konkurrenskraftigt pris. Honduras är det tredje största landet i Centralamerika men även ett av de fatigaste länderna. Orkanen Mitch drabbade Honduras ekonomi stort när den drog in över landet 1998. Återuppbyggnaden beräknades att kosta 95 % av landets dåvarande BNP.

Stad och landsbygd: Centralamerika är drabbat utav stor fattigdom. En stor del av Centralamerikas befolkning har flyttat in till städerna p.g.a. svält och torka på landsbygden. Denna urbanisering har lett till att det har byggts slumområden runt städerna där myndigheterna inte har något makt. Lokala gangstrars styr dessa slumområden och bestämmer vilka som får bo vart. Gängbråk hör även till vardagen för befolkningen i slummen. SIDA (Swedish International Development Co-operation Agency) finansierar flera projekt i Centralamerika för en bättre levnadsstandard, ett av dessa projekt är FUNDEVI (Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social Urbana y Rural) vilka bl.a. ger folk rådgivning och bostadslån. Trotts många liknande projekt lever allt för många i fattigdom. Det ekonomiska och sociala läget i Centralamerika håller sakta på att bli bättre. Infrastrukturer byggs upp och med hjälp av de många projekten höjs levnadsstandarden för många av Centralamerikas invånare.

Puerto Rico: skiljer sig från de övriga länderna i Centralamerika genom dess band med USA. 1898 erövrade USA Puerto Rico i det spansk-amerikanska kriget och har varit en del av USA sedan dess. P.g.a. USA:s inflytande över Puerto Rico har livet där blivit väldigt amerikaniserat. Ungdomarna i Puerto Rico spenderar sin fritid snartlikt vad vi ungdomar i andra i-länder gör, med tanke på klimatskillnader mellan i-länder finns det olika möjligheter för aktiviteter. Utbildningen i Puerto Rico är hög, standarden på deras kommunala skolor är bra och några av deras privata skolor erbjuder bättre utbildning än deras ”jämlikar” i USA. Delen av högskoleutbildade arbetare är hög i Puerto Rico jämfört med andra länder, detta kan bero på att ungdomarnas ambitioner är att klättra så långt upp de kan i näringslivet. En ökande arbetslöshet har gjort att det är svårare för de lågutbildade att få anställning, därav kan det ha blivit att ungdomarna skaffar sig en hög utbildning innan de söker jobb. USA:s inflytande över Puerto Rico är stort medan Puerto Rico själv inte har mycket att säga till om. Med deras repensentant i kongressen borde de igentligen ha lite att säga till om, men dock håller deras repensentant inte mycket mer makt än titeln. Eftersom Puerto Rico är en del av USA har de ingen egen utrikespolitik kan de inte ha någon egna samtal med andra länder och blir på så sett starkt ekonomisk beroende utav USA. USA lägger även ner mycket pengar på Puerto Rico, ungefär 28 miljarder dollar om året. De sociala och ekonomiska skillnaderna mellan de olika folkgrupperna är stora. Den största delen av den vita befolkningen tillhör medel- och överklassen medans de färgade mestadels hittas i fattiga och medelklass områden.

Mexico: är det största landet i Centralamerika och även en av de rikare. Trotts att Mexico har det bra ställt jämfört med andra länder är levnadsstandarden inte tillräckligt bra. 40 % av alla intäkter i hela Mexico går till den rikare befolkningen, ca 10 % av total befolkningen, medan bara 10 % går till de fattigare 40-60 % av befolkningen. Trotts dessa stora inkomstdifferenser har Mexico i alla fall en obligatorisk grundskola och även bra högskolor. I Mexico finns en av de största organiserade brottsligheterna i världen. Det beräknas att den organiserade brottsligheten står bakom 75 % av alla våldsdåd. Varje timma sker det en kidnappning i Mexico City, de flesta av offerna överlever inte. Mexico är även en knutpunkt för droghandeln. Från Mexico fraktas sedan drogerna över gränsen till USA. Mexico är svårt drabbat utav urbanisering och immigr...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Centralamerika

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-04-10]   Centralamerika
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3923 [2020-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×