Tsunamis - jättevågor

29 röster
39141 visningar
uppladdat: 2001-01-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vad är en tsunami och vad betyder ordet?
En tsunami kan skapas av jordbävningar, vulkanutbrott, explosioner, jordskred och meteornedslag. Mer om hur en tsunami fungerar rent fysiskt lite senare.

Själva ordet tsunami betyder "hamn våg". Namnet är japanskt och består av orden "tsu" och "nami". Ordet "tsu" betyder hamn och "nami" betyder våg. Tidigare kallade man ofta tsunamis för tidvattenvågor eller seismiska havs vågor. Namnet tidvattenvågor är helt missvisande. Även om en tsunami är påverkad av tidvattnet när den når kusten (hur högt upp den når) så är det inte något som framkallas av tidvatten. Tidvatten uppkommer på grund av månens, och även i viss mån, solens dragningskraft. Namnet seismiska havs vågor är inte heller helt korrekt. Seismisk syftar till jordbävningar men en tsunami kan även skapas av något som inte är seismiskt. Exempel på sådant är jordskred och meteorer.

Vad är det för skillnad på tsunamis och andra vågor?
En tsunami skapas inte av vinden som vanliga vågor. En våg som skapas av vinden är en så kallad "grund våg". Det betyder att det djup som påverkas av vågen är relativt grunt. En tsunami å andra sidan påverkar väldigt djupt ned under ytan.

Vanliga vågor kommer nästan alltid i en tät ström. Våg på våg följer med bara kanske fem till tio sekunders mellanrum och ibland ännu tätare. Våglängden (avståndet från vågtopp till vågtopp) är väldigt kort. Det är mycket ovanligt att våglängden överstiger 150 meter. När det gäller tsunamis så är våglängder på 100 kilometer inte ovanligt och tidsavståndet kanske en timme långt. Det säger ganska mycket om hur mycket som skiljer de olika typerna åt. Ute på havet är det väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att urskilja en tsunami från en vanlig våg. Det beror på att havsdjupet är så stort. Ju större skillnad det är mellan våglängden och havsdjupet desto högre blir vågen. Det är bland annat därför en tsunami växer till otroliga höjder när den närmar sig kusten.

En vågs hastighet får man fram genom först multiplicera gravitationsaccelerationen,
som är 9, 8m/s , med havsdjupet. Produkten man får fram tar man roten ur och får då fram antalet meter per sekund vågen färdas. För att göra allt lite enklare visar jag ett exempel:
Havsdjupet i Stilla havet är ungefär 4000 meter.
4000 gånger 9,8 = 39 200
Roten ur 39 200 blir ungefär 198.
Detta innebär att en tsunami kan färdas i nästan 200 m/s, eller över 700 km/h!
Då kan man förstå att tiden mellan skapandet av tsunamin tills den når bebodda trakter inte är lång. På grund av sin enorma våglängd så förlorar tsunamin nästan ingen energi.


Hur skapar en jordbävning en tsunami?
När en jordbävning utbryter under vattnet så blir vattnet ovanför flyttat ur sitt normala läge. Detta läge är i jämvikt i förhållande till vattnet runtomkring, så när jämvikten rubbas så försöker vattnet återskapa jämvikten. Detta sker på grund av gravitationen. Så när stora områden under vattnet drabbas av en jordbävning är det stor risk att en tsunami bildas.
Dessa rörelser behöver inte vara skapade av en jordbävning. I områden där kontinentalplattor möts så kan tsunamis också uppkomma.
Hur skapar jordskred, vulkanutbrott och meteor nedslag tsunamis?
En tsunami kan skapas av egentligen allting som får sen stor mängd vatten att flytta sig från sin jämviktsposition. Denna rörelse kan antingen ske uppåt eller nedåt. Vid jordskred under vattnet och jordbävningar sker rörelsen nedåt. När det gäller vulkanutbrott så sker rörelsen uppåt. Ett jordskred ovan vattnet och ett meteornedslag trycker vattnet ned mot botten. De tsunamis som uppkommer på detta sätt är relativt svaga och når sällan land som ligger lite längre bort.


Bilden visar Lituya Bay I Alaska. Den är tagen efter en stor jordskredsskapad tsunami. Datumet är den nionde juli 1958. Jordskredet skapades av en jordbävning. Tsunamin nådde 525 meter upp på den motsatta klippan. Tsunamin välte en massa träd på sin väg ut ur bukten. Den dog dock snabbt ut så fort den kom ut på öppet vatten.

Vad händer med en tsunami när den närmar sig land?
När en tsunami närmar sig land och djupet minskar ändrar vågen helt karaktär. Vi sa ju tidigare att en våg rör sig snabbar ju djupare det är, vilket leder till att vågen saktar in när den närmar sig land. Den energi som vågen har är dock konstant. Detta innebär att vågen omvandlar sin rörelseenergi så att den istället växer på höjden.
När en tsunami närmar sig land kan den se ut som ett snabbt ökande tidvatten, en serie av vågor som bryts eller en tidvattensvåg. Då tsunamin växer på höjden så måste den ju få vattnet ifrån någonstans. Detta vatten "dras" ofta framifrån vågen. Detta gör att precis innan tsunamin når land så kan en stor del av havsbottnen torrläggas, allt vatten sugs ut i havet.
Vad händer när tsunamin når land?
Tsunamin saktar ned och växer på höjden som vi sa innan. Den förlorar också stora mängder energi, detta på grund av friktionen mot bottnen och turbulens. Trots energiförlusten så når tsunamin land med enorm kraft. När tsunamin slår in över land så förstörs allt. Hus, träd, annan vegetation och i princip allt som ligger löst. Sandstränder har förvandlats till stenständer då tsunamin förde bort all sand. Det som tsunamin förstör försvinner ofta helt och hållet, bara för att när allt vatten drar sig tillbaka så tar den med allt som är löst. Detta gör att det ofta är svårt att avgöra hur många som omkommit i en tsunami då alla kroppar spolats ut till havs. En tsunami kan växa till höjder på uppemot 30 meter och slår flera hundra meter upp på land.

Kan man inte skydda sig mot tsunamis?
Ett antal länder runt Stilla havet har starta något som kallas "Tsunami Warning System", TWS. De övervakar all seismologisk aktivitet och försöker förutse vilka utbrott som kan ge upphov till tsunamis. Vid en eventuell tsunami varnas de berörda staterna. TWS bas ligger nära Honolulu i Hawaii.

Lite viktig information om tsunamis
- Tsunamis som drabbar länderna runt Stilla havet uppkommer oftast, nästan alltid, av jordbävningar. Jordbävningens epicentrum kan vara nära eller långt bort från dig.
- En del tsunamis kan vara väldigt stora. Vid kustområdena kan tsunamin vara så hög som 30 meter, och i extrema fall 50 meter. Dessa vågor kan slå högt upp på land, upp emot flera hundra meter
- Alla lågt liggande kustoråden kan drabbas av ts...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Tsunamis - jättevågor

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-01-22]   Tsunamis - jättevågor
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=392 [2018-11-12]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook